Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Andersom denken, ga het ervaren!

Andersom denken, ga het ervaren!

Soms heb ik iets geschilderd en moet ik het schilderij omdraaien om te herkennen wat het mij te zeggen heeft. Zo gaat het ook met zaken die je niet direct kunt begrijpen; draai ze om en om totdat je ontdekt wat het je te zeggen hebt.

Nu lijkt het duister in de buitenwereld en we kunnen ook somber worden van al hetgeen gaande is. Dan lijkt het binnen en buiten donker. Totdat we er mee gaan draaien. Deze week heb ik al mijn afspraken af moeten zeggen omdat er veel lawaai zou zijn in en om mijn huis. Tegelijkertijd wist ik: dit is het moment om anders te kijken naar wat er gaande is, naar wat nog meer mijn rol en functie is. Als ik zo kijk dan kom ik er niet uit. Ik weet dat…. Maar hoe kom ik bij deze inzichten?

Daarvoor heb ik gekeken wat staat voor wat nu donker is; de maan. Zelf is zij donker, maar ze reflecteert het licht. Het symbool van de maan staat voor een heleboel zaken maar in dit kader zoek ik hoe zij in plaats van te spiegelen ook kan transformeren. Daarvoor kwam ik uit bij het boek: Meditaties op de grote Arcana van de Tarot. Vrij lastig om te lezen maar de volgende analogie is interessant. (vrij vertaald)

‘Met ons gewone verstand komen wij er niet. Daarmee kunnen wij heel veel zaken niet bevatten. Neem het voorbeeld van beweging: beweging is voor ons verstand alleen te begrijpen als we er een reconstructie van maken: door plaatjes achter elkaar te plakken, door haar in de ruimte te plaatsen. Zo kunnen we ze reconstrueren, stopzetten, op delen, analyseren en objectiveren. Wat we feitelijk gedaan hebben is beweging omgezet in onbeweeglijkheid. Dat is ook waar de wetenschap sterk in is. Zij kijkt naar de herhaling in patronen, of en hoe zij zich herhalen en hoe het verdere verloop zal gaan.

Deze gedachten gang is heel interessant; zij kijkt terug op wat is. Iets nieuws zal er niet uitkomen, want dat past niet in de tendens van herhaling en voorspelbaarheid. Wat nu te gebeuren staat is niet voorspelbaar uit deze herhaling van feiten en constructen. We zullen uit de vertrouwde omgeving moeten stappen. Het is namelijk heel lastig met verstand ware kennis op te doen. Niet vanuit subject – object constructie. Maar vanuit het verder gaan dan je verstand, naar je innerlijke wezen: het levende. In feite moet er een synergie plaatsvinden tussen intuïtie, geloof en verstand. Dit is alleen mogelijk met een innerlijke toewijding.’

Duidelijk en normaal dat jij en ik het niet kunnen begrijpen, het vraagt wat van ons. Het vraagt in ieder geval om met andere ogen te kijken, om te twijfelen aan datgene wat ons als waarheid wordt opgediend. Maar ook te twijfelen aan alles wat we ooit geleerd hebben, met de vraag wat zorgt ervoor dat jij levend of levendig kan zijn of wordt? Onbeweeglijkheid kennen we, maar kunnen we in ons iets wakker maken zodat we in beweging kunnen komen, misschien zelfs zonder het te begrijpen?

Andersom denken, ga het ervaren! 7 overwegingen

1. Niet alles is wat het lijkt. Soms is een aanbod te mooi om waar te zijn. Meestal blijkt dit dan ook zo te zijn. Wees opmerkzaam en lees de kleine letters. Of stem je er op af en voel of dit voor je klopt.

2. De wereld en de voorzorgen die gemaakt worden om niet ziek te worden zijn gebaseerd op angst. Angst is nooit een goede raadgever geweest. Kun je het ook omkeren en voelen waar jij helemaal blij van wordt? Misschien is dat het pad dat je kunt gaan. Jouw verlangen, het verlangen wat van binnenuit komt zal je verder brengen en meer leven in leven brengen.

3. Leven gebaseerd op regels, wetten en aannames. Jij die zo gepokt en gemazeld bent dat je het weet, weet misschien veel, maar minder wat je echt levendig maakt. Betwijfel gerust wat je denkt te weten.

4. Nieuwe wegen, de andere zijde brengen vaak onzekerheden met zich mee. Het voordeel van onzekerheid is; dat al zoekend jij je eigen ‘juiste’ pad creëert. Een pad dat helemaal past en toegespitst is op jouw noden en behoeften.

5. Nieuwe ervaringen, datgene wat jij niet kent, het pad dat ook een ander niet is gegaan; dit is het pad van de onderzoeker ende ontdekkingsreiziger. Op het pad van je leven, is de stem van je hart de belangrijkste raadgever.

6. Wie ervoor kiest om over de drempel te gaan, het pad naar het onbekende te stappen moet beschikken over moed daarnaast is de bereidheid om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen belangrijk.

7. De weg naar het bewuste leven, voert ons langs onbewuste en onbekende paden die bedrieglijk kunnen zijn. Pas doordat we door de gebieden van onwetendheid gaan, kunnen we wijsheid verwerven. Het is de ervaring die ons helpt om tot waardevolle inzichten te komen en om te zien wat er achter de geheimen schuilgaan.

Wil je met me praten over hoe je de dingen anders kunt ervaren? Neem dan contact met me op. Voor het gratis ebook, klik hier!

Reageer

Via Sophia