Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
energie verhogen

Wat betekent dat, de energie gaat omhoog?

Wat betekent dat de energie gaat omhoog?

Wat betekent dat eigenlijk, wat kan je daar mee. Kan je er uberhaupt wat mee?

Vragen die ik krijg en waar ik zelf ook mee zit.

Gevolgen van energie verhoging

De wereld verandert, wij veranderen; de verhoging van energie past in deze veranderende wereld. We worden lichter, door de hoge energie worden oude pijnpunten aangeraakt, opgelicht. Zodra je hiermee aan de slag gaat, blijkt dat je er gemakkelijker doorheen. Je kunt oude pijn en oud trauma gemakkelijker oplossen. Voorwaarde blijft dat je het aangaat.

Naast dat oude pijnpunten worden aangeraakt, ga je meer mogelijkheden zien. Er zijn innerlijke openingen om zaken op een andere manier te zien. Dus je mag oude zienswijze loslaten. Je mag anders gaan denken. Het gaat erom dat je je opnieuw gaat verhouden tot de inzichten die je hebt. Je krijgt opnieuw kans om angsten en verlangens van vroeger en naar de toekomst onder ogen te zien. Om daar achter te gaan staan. Achter datgene wat je werkelijk wilt.

Consequentie van energie verhoging

De hogere energie betekent dat je meer gaat voelen. Mogelijk nieuwe gevoelens ontdekt. Je bent en je wordt gevoeliger. Je kunt niet meer alles aan, je kunt niet meer alles verdragen. In combinatie met nieuwe inzichten en je veranderde perceptie van de werkelijkheid kan het zijn dat je heel anders met jezelf en je leven om gaat.

Veranderende perceptie

Zie het als een uitnodiging; je wordt uitgenodigd, uitgedaagd om een nieuwe stap te maken. De uitnodiging is te stappen in een nieuwe wereld, een nieuwe werkelijkheid die ontstaat door jouw angsten onder ogen te zien en je verlangens te leven. Dit kan haaks staan op hetgeen je ooit geleerd hebt. Merk op wat je eigen waarheid is. Vergelijk wat je vroeger geloofde en wat je nu gelooft. En zie dat er een ontwikkeling in je denken is, een ontwikkeling in je waarheid. Dit past bij je verruimde bewustzijn. Dit betekent dat de basis die je hebt gehad, nog steeds je basis is, maar dat jij nu leeft in een wereld met gevorderde inzichten.

Hoe verwarrend deze tijd ook kan zijn, blijf in contact en voel wat je nodig hebt en dat het goed is.

In de uitgeschreven tekst van de laatste ganslegging ging het over het opvangen van deze energiewisseling. Daarin heb ik een visualisatie, om je energie te verhogen, toegevoegd van Martha Krul. 

Zeven tips bij Wat betekent dat de energie omhoog gaat?

Tip 1.

Hoge energie kan je heel letterlijk voelen door je lichaam. Er is letterlijk meer energie die je als ´stroom´ kunt voelen. Je kunt ook de vergelijking met het stroomnetwerk maken: meer stroom, meer licht, meer verlichting. Als er in het netwerk iets niet goed open is, wordt dit eerder opgemerkt, omdat er meer stroom op staat. De hoeveelheid stroom kan als consequentie hebben dat iets het niet meer doet als het blijft blokkeren of dat het het beter gaat doen omdat de stroomdruk zorgt dat het opgeruimd wordt.

Tip 2.

Verhoogde stroom in je lichaam, kan je voelen in contact met mensen die meer of minder stroom bevatten. Er is geen gesloten circuit. Er vind voortdurend een uitwisseling plaats. Als je alleen in contact bent met mensen die stroom aftappen, voel je je aan het eind van de dag erg vermoeid. In contact met mensen die meer stroom tot hun beschikking hebben; wordt je opgeladen.

Tip 3.

De verhoging van energie nodigt je uit om je persoonlijke waarheid te leven. Wat zijn je persoonlijke behoeftes en je persoonlijke doelen? Ook al denk je dat het onrealistische doelen zijn, juist door je geloof en je veranderende perceptie is er veel meer mogelijk.

Tip 4.

Ren niet weg voor je eigen gevoelens en verlangens. Hoe verwarrend deze tijd ook kan zijn: het is een overgangstijd. Hoe hoger je energie wordt, hoe duidelijker je eigen waarheid zal zijn. Geloof en vertrouw dat je de hulp zult krijgen die je nodig hebt. Vraag daar ook om.

Tip 5.

Iedere nieuwe stap is een nieuwe stap in je (nieuwe) waarheid. Niets blijft bij het oude. Niet de wereld, niet jij en niet je omgeving. Stap uit je oude patroon, laat je oude denken los en volg je hart. Het is de liefde die je leidt.

Tip 6.

Verhoging van energie maakt je schoon, laat de liefde stromen en laat je boven jezelf uitstijgen. Dan wordt duidelijk wat jij neer te zetten hebt, wat jou bijdrage is aan het groter geheel.

Tip 7.

Je energielevel hoog houden kan door in je dagelijkse leven, jezelf te helpen om alles in liefde te bezien. In jezelf, alles wat is te accepteren en duidelijk te zijn wat voor jou passend is in je leven.

Keuzes maken, duidelijk zijn en je afstemmen op wat voor jou de bedoeling is, brengt je daar waar jij moet zijn.

 

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze blog, neem dan contact op.

Reageer

Via Sophia