Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
binnenste buiten

Binnenste buiten

Binnentste Buiten

Aan de buitenkant zie je het niet, wat er van binnen leeft.

Soms denk je wat doet ie gek, wat raar. Waarom zou zij zo doen?

Misschien is je eerste neiging wel van afkeuring, afweer of aversie.

Dan heb je opnieuw iemand zonder dat jij je daar bewust van bent; pijn gedaan.

 

Door iemand te veroordelen, omdat je niet snapt waarom iemand bepaald gedrag laat zien, wordt dat vaak ontvangen als een veroordeling van de gehele persoon.

Opnieuw iemand die je niet accepteert.

 

Is dat niet de reden waarom we zelf bang zijn om iets te laten zien? Omdat we bang zijn voor de veroordeling? Misschien ook wel van de veroordeling van ons zelf?

Daar waar ze druk bezig zijn met de buitenkant te veroordelen, verliezen we gemakkelijk contact. Contact met wat we voelen, contact met onszelf ons binnenste, contact met de ander.

 

Deze week realiseerde ik me hoe ik naar me zelf keek. Eigenlijk zat er een fiks oordeel op. Niet goed, niet hoe het hoort. Hoe verwacht ik dan dat ik kan houden van wat ik doe? Ik ben met de buitenkant bezig. Ik verwacht dat een ander erover zal oordelen, maar ik ben zelf de grootste veroordelaar. Daarmee voelde ik ook, dat dit de reden was waarom ik het moeilijk had met mezelf. Ik voelde wel wat voor mij de bedoeling was, maar mijn hoofd accepteerde het niet.

 

Gevoel en verstand is vaak zo moeizaam om bij elkaar te brengen. Je weet dat wat je voel klopt, maar nu alles in één lijn met elkaar brengen, zodat je er ook mee kunt leven. Daar is je persoonlijke oordeel de boosdoener. Je beschadigt jezelf door jezelf af te wijzen.

 

Als je je gevoel als leidraad neemt, vraagt dit van je om steeds opnieuw ruimte te maken in jezelf. T Kan z’n tijd vragen. Maar wees hierin eerlijk naar jezelf. Zodra jij je bewust wordt wat je voelt, wat je denkt krijg je zicht hoe je ermee om kan gaan.

Binnenste buiten 7 overdenkingen

1. Zolang je niet in contact met jezelf of een ander bent, weet je niet wat er van binnen leeft. Contact maken; of het nu met jezelf of met die ander is, is van wezenlijk belang om een jezelf en/ of een ander te leren kennen.

2. Hoe mooi de buitenkant ook is, zonder de binnenkant is het een leeg omhulsel. Als buiten en binnen samen gaan; krijg je zicht op De Mens

3. Onze oordelen en veroordelingen zitten waarlijk zien in de weg. Vanuit onze beperkingen projecteren we onze eigen werkelijkheid op de ander. Dat wat jij ziet, is niet de ander; dat is vaak je oordeel.

4. Mensen fungeren als spiegels, je ontmoet de ander en herkent in de ander je eigen beperking, angsten maar ook mogelijkheden. Stel je open, zodat jij je meer bewust wordt wie jij bent, maar ook wie de ander is.

5. Vanuit het niet accepteren van jezelf kun je vervormen. Kun je jezelf in bochten wringen, in datgene wat je niet bent. Sta meer open om jezelf te accepteren; precies zoals je bent. Met al je krachten en zwakheden. Het mag er allemaal zijn.

6. Werken aan onszelf, een uitdrukking die vaker vertaald wordt met hoe je hoort te zijn. Hoe meer jij je opent voor datgene wat er innerlijk in je leeft, hoef jij je zelf alleen maar te accepteren; je hoeft alleen maar te zijn.

7. De balk in je eigen oog blijkt nog steeds moeilijker zichtbaar dan de splinter in andermans oog. We hebben onze eigen blinde vlekken. Hoe minder we in onszelf zijn, hoe groter de blinde vlek.

 

Voor vragen of informatie neem contact op. Ben je geïnteresseerd in het gratis ebook, klik dan hier

Reageer

Via Sophia