Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

De dag van de Zelfrealisatie

Vorige week had ik het gevoel dat er tijd vrij werd gemaakt. Tijd om iets anders te laten ontstaan. Afgelopen woensdag werd ik wakker met de woorden: Dag van de Zelfrealisatie. Ik kon er niets van maken. Speelde wat met de woorden en liet het weer los. Toen tijdens het zwemmen kwam het naar boven. Maar natuurlijk hoe logisch!

Waar ben ik al die jaren mee bezig? Ik help mensen om te kijken naar zichzelf, ik kijk naar mezelf. Zelf observatie is namelijk essentieel om tot zelfkennis te komen. Vanuit zelfkennis kan je naar zelf-liefde en zelfacceptatie en van daaruit naar zelfrealisatie. Het is een heel proces, ik weet er alles van.

Maar het is nu tijd om naar de zelfrealisatie te gaan.

Daar zijn de voorgaande processen nog steeds waardevol in, maar het borduurt voort; het is de ontwikkeling die je gaat. Wauw. Ik stond helemaal paf. Ik wist ook direct hoe ik het vorm kon geven. De inhoud zou groeien maar de vorm is weer een spel!

Puzzelstukjes vallen in elkaar, ik ben helemaal enthousiast. Vandaag is mijn dag van Zelfrealisatie. Ik mag nieuwe stappen maken, om mensen verder te helpen in hun proces. Het spel Snakes en Ladders zal hierin behulpzaam zijn. Nee het staat nog niet volgende week op de website, maar de opdracht is inmiddels de deur uit. Het staat al in de steigers.

Het spel : Snakes en Ladders

Bij het spel Snakes en Ladders wat in het Nederlands gewoon Slangen en Ladders is, ga je je proces in kaart brengen. Je speelt het alleen met hulp van een dobbelsteen. Je komt Snakes en Ladders tegen. De Snakes zijn de ondeugden die je moet overwinnen. De Ladders brengen je naar een hoger niveau.

Alle ups en downs die je op je zielenpad tegenkomt worden duidelijk wanneer je dit spel speelt. Door de verschillende lagen of rijken te doorlopen ervaar je al die etappes waar je de proeven van zelfontplooiing ontmoet:

1 Het fysieke rijk: de fundamenten van je wezen
2 Het astrale rijk: het rijk van fantasieën
3 Het hemelse rijk: het theater van karma
4 Het rijk van evenwicht: het verkrijgen van balans
5 Het menselijke rijk: men wordt zichzelf
6 Het rijk van soberheid en matiging: tijd van boetedoening
7 Het rijk van realiteit: het rijk van de oer-vibraties
8 Het rijk van kosmisch bewustzijn: het gebied van de Schepper of God, je bent je volledig bewust van je werkelijkheid zelf. (Leela)

Het is een spel uit de oudheid : Leela, een bordspel voor zelfkennis en zelfinzicht. Het is meer dan tweeduizend jaar geleden ontstaan in het oude India. Niets nieuws onder de zon 🙂 Alleen in een ander jasje. Nu met een psychologische en astrologische invalshoek. Vanuit de psychologische astrologie gezien is er een blauwdruk, die je kan helpen om het pad in je leven te vinden, te zien wat je uitdagingen zijn, je valkuilen en je behoeften. Ook je zielsmissie komt hierin ook naar voren. Maar bovenal het geeft je inzicht in je mogelijkheden en onmogelijkheden. De psychologie heeft de astrologie omgebogen tot een middel tot bewustwording, terwijl de astrologie aan de psychologie handen en voeten weet te geven. Het staat nog in de kinderschoenen, maar het heeft zoveel potentie!

Zeven overwegingen bij de dag van de Zelfrealisatie

1. De Zon staat is heel erg bepalend wat voor type je bent. In de astrologie kennen we 4 elementen; vuur, aarde, lucht en water. Elk element heeft zijn eigen grondhouding, die staat voor een bepaalde manier van waarnemen van het leven. Deze komen weer overeen met de 4 elementen in de Jungiaanse psychologie die kunnen worden opgevat als 4 manieren van kijken.

Deze typen hebben allen andere behoeften, andere wensen en andere valkuilen. Om een evenwicht in je persoonlijkheid te krijgen heb je uiteindelijk alle 4 de elementen nodig.

2. Er zijn zoveel wegen van ontwikkeling, ieder kiest zijn eigen pad. Veel is terug te herleiden tot leren door ervaring. Je ziel kiest hierin haar weg, zij heeft dit huidige leven gekozen om ervan te leren

3. De veranderingsprocessen in ons leven overkomen ons niet, ook die zijn door ons gekozen en terug te vinden in je geboortehoroscoop.

4. Zelfliefde, zelfkennis en zelfrealisatie staan niet los van elkaar, ze zijn als onderdelen te identificeren maar ze staan in verhouding tot elkaar.

5. Laat de identificatie aan wie of wat je bent los; zij beperkt je. Jij bent niet je lichaam, niet je beroep enz.

6. Het proces van bewustwording houdt in dat we in de loop van ons leven veranderingen zullen ervaren. Dit verloopt meestal cyclisch en schoksgewijs en is sterk persoonsgebonden.

7. Zelfrealisatie en zelfverwerkelijking zijn synoniemen: Het gaat over wie jij bent: jouw kern, waardoor jij heel bent, waardoor je open bent en in lijn met het Goddelijke. Een mens kan slechts tot zelfrealisatie komen door zichzelf te overtreffen.

Wil je met met praten over wat jij nodig hebt om tot zelfrealisatie te komen? Neem dan contact met me op. Voor het gratis ebook; klik hier

Reageer

Via Sophia