Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
Bescherming

De predator van onze psyche

De predator (de roofvijand) van onze psyche kan zo ontwrichtend zijn in ons leven, zowel persoonlijk als naar de samenleving. Hij kan vele gestalten en gradaties aannemen en is terug te voeren op:

  • ik ben beter dan jij
  • ik heb de macht over jou

In mythen en verhalen, zoals Blauwbaard, Ikarus en Zuni wordt verhaald hoe men natuurwetten tart, gelijk wil zijn aan de Goden en wil heersen over leven en dood met inbegrip van de wetten van de menselijke natuur. Het gaat over het willen ingrijpen, vernietigen en veranderen van deze wetten op een zodanige manier dat men de macht heeft en daar zelf boven staat: Gelijk zijn aan God!

Deze predator bevindt zich in ieder van ons; ingebed en opgevoed tussen alle krachten in ons en waar wij aan worden blootgesteld. Hij kan zich als een predator ontpoppen als hij zich weet af te zonderen en kan ontsnappen aan deze, inwerkende invloeden en zich buiten dit veld van bewustzijn kan plaatsen.

Deze zelfde kracht van de predator, ingebed en bewerkt door het krachtenveld van onze innerlijke en uiterlijke wereld blijkt het besef van grootsheid te bevatten, soms ook wel de Godsvonk genoemd. Binnen de verbinding van onze innerlijke en uiterlijke krachten is er een realiteitsbesef, het onvermogen om deze bijzondere kracht te belichamen. Zij doet ons uitreiken naar wat wel mogelijk is. Ze haalt het beste in ons naar boven, drijft ons naar onze hoogste potentie. En probeert in en met de gemeenschap deze kracht, onze potentie, stap voor stap te belichamen.

De liefde voor jezelf en je medemens gecombineerd met de Verheffingsmatrix: dankbaarheid, genade en vrijgevigheid zorgt ervoor dat het veld van bewustzijn enorm groeit. Dat wij stap voor stap kunnen toegroeien om die grootsheid te belichamen.

Juist in deze tijd, op weg naar Pasen is daar ons voorbeeld; Jezus die zich niet groter of beter waande, maar zich offerde voor de mensheid. Zijn Liefde, vergeving en vrijgevigheid zijn de kenmerken van zijn grootsheid, die hij kon belichamen.

Zeven overwegingen bij: De predator van onze psyche:

1. Wanneer een wolvin haar jongen alleen laat, grauwt ze en valt ze uit tegen haar jongen om ze in het hol te laten. Zij weet dat haar jongen niet genoeg weten om anderen schepselen te kunnen beoordelen en taxeren. Ze weten niet wie een roofdier is en wie niet.

2. Alle mensen willen hier op aarde al het paradijs bereiken. Verlangen naar het paradijselijke , gecombineerd met naïviteit, geeft ons dan geen voldoening, maar maakt ons tot prooi voor de roofvijand.

3. Voor welk dilemma we ook staan: Stemmetjes in ons hoofd, die ons waarschuwen, zijn de meer ontwikkelde delen van ons psyche die ons laten weten je niet over te geven aan de illusie van het paradijs. Beoordeel de situatie; als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook.

4. Naïviteit is een mooi start van ieder jong wezen. Ontwikkeling en opvoeding geven de tools en de wijsheid om de werkelijkheid te beoordelen en daarin te participeren.

5. De wereld doet zich vaak zo voor als zij is, verborgen agenda’ s worden vaak gevoeld. Niet jij kan de ander veranderen of redden; jij kan jezelf helpen door geen situaties aan te gaan waarin je niet jezelf kunt zijn.

6. Je verbinding met je instincten, de natuur en je medemens kunnen je helpen om zicht te krijgen op situaties en relaties waar je beter niet op in kunt gaan. Je verlangen naar een beter, mooier of geweldiger leven leiden je vaak in een bestaan waar je niet werkelijk kunt leven.

7. Het leven beleven, daarvan genieten, je geluk niet afhankelijk maken van een ander, helpt je om aanwezig te blijven, en niet te vallen in de illusie van de schone, mooie wereld. Gevangen in de illusie is het heel moeilijk, een kunst om je werkelijke leven weer in eigen hand te krijgen. Het geluk en het paradijs kan je alleen maar in jezelf vinden.

Vrij gebaseerd op: de Ontembare vrouw van Pinkola Estes

Kom je de predator in je leven tegen en wil je daarover praten neem dan contact met me op. Voor het gratis ebook klik hier.

Reageer

Via Sophia