Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Deuren openen, wat overkomt me nu?

Deuren openen, wat overkomt mij nu?

‘Wat je doet? Je opent deuren bij mensen. Je laat ze zien hoe het anders kan, dat het anders kan. Dat wat ik voor waar aannam, ook anders gezien kan worden. Voordat ik jou ontmoette wist ik, was ik overtuigd zo’n beetje alles te weten, alles meegemaakt te hebben. Nu laat je mij iets heel anders bezien. ‘T is niet hoe je eruit ziet, ’t is niet dat je tegen me zegt…Je laat het me ervaren. Zo gewoon, dat ik het nauwelijks doorheb, laat je ineens een ander perspectief een ander leven zien. Hoe doe je dat eigenlijk? Ik die geen twijfel kende, ontdek nu de onzekerheid.’

Deuren openen, gaat gepaard met onzekerheid. Onzekerheid wordt vaak als negatief gelabeld, terwijl het juist opening bied voor nieuwe inzichten. Blijkbaar is er nog meer in het leven, waar je nog geen weet van hebt. Wat je niet onder controle hebt, waar je de zekerheid los mag laten. Het mooie is dat je vaak niet weet, wat je niet weet. Totdat je het herkent, ziet en /of ervaart.

Wat zijn die deuren?

Deuren kunnen gesloten zijn, gebarricadeerd of losjes aangeduwd. Logisch is dat een deur openen met een barricade meer vraagt van de persoon, dan deuren die losjes aangeduwd zijn. Alles onder controle, zekerheid zonder twijfel, duidt op een behoorlijk gesloten deur. Soms zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Je reactie op het openen van de deur laat zien, hoe open je staat voor deze nieuwe opening, of hoe je dit tegenhoud.

Gesloten deuren houden vaak datgene binnen wat niet geaccepteerd is, door jezelf en door de omgeving. Dat worden ook wel innerlijke kindsdelen, innerlijke kinderen of deelpersoonlijkheden genoemd. De aanpassing, het aangepaste kind daar zijn we wel mee bekend, de rebel, de drammer, de controleur zijn ook wel delen in onszelf die we kennen. Maar de onaangepaste kinderen, de kindsdelen die pijn hebben, die hebben we vaak achter deuren, achter slot en grendel gezet.

Twijfel door niet geaccepteerd te worden in wie je bent en wat je doet. Vannacht opnieuw een droom die deze afwijzing heel duidelijk laat zien. Waarom ik dit droom? Waarschijnlijk in antwoord op mijn vraag welke deuren ik open bij anderen.

Ik denk anders, ik zie de dingen anders, ik benader de dingen anders. Dat is buiten de gebaande paden, niet wetenschappelijk hoor ik mijn zoon al roepen. Buiten het feit dat het niet wetenschappelijk is, werd en word het niet geaccepteerd door, vul maar in. En nu krijg ik daar de woorden: ‘je opent deuren’.

Deuren die niet open mogen, worden heel vaak door de omstandigheden in je leven gebracht: ziekte, ontslag andere omstandigheden die buiten je controle liggen. Uiteindelijk is het leven, jouw speelveld, en is jouw ziel gericht op de omstandigheden om te groeien. En weet dat je nooit klaar bent om te groeien en te ontwikkelen. Pas als je dood gaat, ben je klaar met dit leven. Tot die tijd vraagt het leven van je om je te verhouden tot wat er zich aandient. Dit kun je zelf opzoeken, of wacht je tot het leven het je geeft?

Zeven overwegingen bij Deuren openen

1. Een open deur is een waarheid die zo evident is, dat zij eigenlijk niet hoeft te worden verwoord. Wikipedia

2. Slik is dit wat ik doe? De gevoelens zijn er dan, voel ik ook en mogen er ook zijn. Door ze te erkennen, te herkennen en te integreren worden ze ontladen en komt mijn systeem, mijn lichaam tot rust.

3. Het gaat erom of je verbonden bent. Verbonden met je lichaam, verbonden met de aarde, met je element, met de bron van het leven. Dat je contact kunt maken, met liefde, genot en gemak. Gratie, genot en gemak. Hou het woord liefde er maar in. Want liefde zet alles in beweging.

4. Wanneer je innerlijke vrede hebt, ben je in staat de druk en de spanningen van buiten te weerstaan. door Eileen Caddy: open innerlijke deuren.

5. Innerlijke deuren bevatten schatten door jou niet gezien, mogelijk was je daar ook niet klaar voor. Maar je ziel zoekt en weet wat ze wil ervaren.

6. Innerlijke deuren; het kan gaan over je kwaliteiten, je innerlijke kinderen die niet geaccepteerd zijn, de keuzes die je hebt gemaakt. De veroordeling daarover die je over genomen hebt. Het wacht allemaal om er te mogen zijn, dat jij het ziet en erkent.

7. We zijn zoveel meer dan dat we denken. Vaak zien we zelf niet wie we zijn, wat we doen. We doen gewoon datgene wat we te doen hebben. Het is vaak de spiegel van de ander die zichtbaar maakt wat je doet en die daar woorden aan geeft.

Wil je met me praten om op een andere manier naar je situatie te kijken? Neem dan contact op. Voor het gratis ebook, klik hier.

Reageer

Via Sophia