Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
doel hebben en zijn

Wat is het verschil tussen je doel hebben en zijn?

Wat is het verschil tussen een doel hebben en zijn.

 

´Ik wou dat ik me eindelijk eens beter ging voelen.´ Verzucht mijn cliënt.

´Elke keer als ik anderen tegen kom denk ik : ze zullen zich wel afvragen wanneer ik verander.´

 

In dit voorbeeld wordt duidelijk dat de cliënt zich gefocust heeft op haar doel, maar voorbij gaat waar het nu werkelijk omgaat.

Het is fijn als zij zich beter voelt, het is fijn dat anderen zien dat het beter met haar gaat, maar dat zijn bijkomende effecten.

Waar het werkelijk om gaat is dat zij in contact komt met zichzelf en zich daardoor beter gaat voelen. 

 

Wat is het verschil tussen doel hebben en zijn, wat staat centraal?

 

Niet het beter voelen staat centraal, maar het in contact komen met jezelf staat centraal.

Jouw zijn is belangrijk, niet jouw doen.

En natuurlijk heeft jou zijn, invloed op je voelen en je handelen.

 

Hoe kom je in contact met je zijn?

Er zijn vele wegen.

De meeste rechtstreekse weg is stil zijn en luisteren.

Luister naar de stem van je hart.

Luister en voel of jij het fijn vindt om….

Accepteer het geruis in en om je.

Weet dat in jou, jouw zijn zich bevindt.

 

Meestal vinden we deze rechtstreekse weg het moeilijkst.

En vinden we onze weg door de crisis in ons leven.

 

Zolang we bezig zijn met wat anderen van ons zeggen of denken: zijn we niet bij onszelf.

Als onze innerlijke criticus het hoogste woord heeft, is het heel moeilijk om te zijn.

Sluit vrede met je innerlijke criticus. Sluit vrede met je verschillende ikken.

Zij helpen je om je zijn neer te zetten in de wereld.

Zij zijn jouw vervoermiddel.

 

Wat is het verschil tussen doel hebben en zijn; Waarom heb je dan een ego?

 

Het is belangrijk om een goed ontwikkeld ego te hebben.

In de weg naar volwassen worden, is het van belang dat we onze plaats in kunnen nemen.

We moeten stevig kunnen staan om ons zijn te kunnen ´dragen´.

Als we een evenwichtige persoonlijkheid hebben, gaat het niet meer om nog meer toe-eigenen van de persoonlijkheid.

Onze persoonlijkheid is dan zo stabiel, dat zij een structuur is om ruimte te laten voor ons zijn.

Dan kan je gewaar worden wat er in je leeft, en door jou tot uiting wil komen.

 

P.S. Jouw innerlijk zelf, je zijns toestand heeft vele namen. Kies de naam die voor jouw passend voelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeven tips Wat is het verschil tussen een doel hebben en zijn

 

 

Tip 1. doel hebben en zijn 

Jouw zijn, je intuïtie of je ziel klopt aan je deur : G.C. Jung zag een klacht of een crisis als een oproep tot ontwaken van het Zelf.

Door een crisis ervaar je je machteloosheid en kun je open gaan staan voor je innerlijke leiding.

Dan kan je door een crisis groeien.

 

Tip 2. doel hebben en zijn 

Conflicten zullen nooit volledig opgelost worden, ons karakter zal niet radicaal veranderen, ook zal het misschien een aantal interessante transformaties doormaken.

Bewustzijn kan natuurlijk veranderen, maar problemen zullen blijven bestaan en nooit verdwijnen.

Door werkelijk in contact te zijn met je Zijn wordt de paradox weggenomen: dat je heel wilskrachtig moet werken naar verandering, waardoor je de wezenlijke transformatie in de weg staat.

 

Tip 3. doel hebben en zijn

Gewoonlijk identificeren we ons zo zeer met de bewegingen van de psyche dat we niet in staat zijn een stap achteruit te zetten om ze eens goed te bekijken.

Door enige afstand te nemen kan je de onderlinge dynamiek zien van de vele elementen waaruit het leven van je ziel bestaat.

Je hoeft geen partij te kiezen voor of tegen.

 

Tip 4. doel hebben en zijn

Wij zijn wie we zijn net zo goed door onze fouten, mislukkingen en tekortkomingen als door onze krachtige kanten.

De ziel komt het gemakkelijkst tevoorschijn op die punten waar wij ons het minst waard voelen.

 

Tip 5. doel hebben en zijn

Doe waar je plezier in hebt, ga er helemaal in op.

Niet voor niets kent de volkswijsheid de uitdrukking ‘iets met hart en ziel doen’.

Dan wordt jij gevoed.

 

Tip 6. doel hebben en zijn

Vaak voelen we als kind zuiver aan wat de bedoeling is.

Vaak raken we in het volwassen worden het contact met ons innerlijk kind kwijt en moeten we opnieuw op zoek naar het kind in ons.

 

 

Tip 7. doel hebben en zijn 

Hoe bewuster we zijn hoe meer we zicht krijgen op ons Zelf.

Liefde voor dit nieuwe beeld van het zelf leidt tot nieuwe kennis over onszelf en onze mogelijkheden.

 

Wil je meer weten neem dan contact op met sophie@via-sophia.nl

Download het gratis ebook!

 

Reageer

Via Sophia