Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Evenwicht en balans in je leven

 

In hoeverre voel jij je in balans en in hoeverre is je leven werkelijk in balans?

Je kunt helemaal opgaan in je werk, het kan zoveel van je vragen dat je vergeet dat;

je thuis ook energie mag steken in je relatie.

Ga je helemaal op in je hobby en je vergeet dat er ook geld op de plank moet komen, dan zal het niet lang duren of schuldeisers staan aan je deur te kloppen.

Ga je helemaal op in persoonlijke ontwikkeling en je vergeet, dat je ook gewoon moet samenwerken met je collega’s, dan zal het binnenkort mis gaan.

Balans en evenwicht is net als koorddansen; voortdurend opnieuw voelen en afwegen waar je staat. Zit je op de juiste weg? Brengt dit waar je wilt zijn? Als je helemaal opgaat in iets, wat voor consequenties heeft dit voor het andere gebied in je leven.

Traditioneel wordt het leven in verschillende gebieden verdeelt. Het is uniek om op ieder gebied hoog te scoren. Toch geeft het van tijd tot tijd invullen van dit levenswiel je zicht op welk gebied jij je aandacht mag richten om in balans te komen.

De levensgebieden hebben een naam, de inhoud kan op jouw situaties toegespitst worden.

Het centrum van de cirkel heeft de waarde 0 en de buitenkant de waarde 10. Markeer op elke

pijl met een kruisje uw waarde met een schoolcijfer van 1-10. Trek daarna een lijn tussen alle

punten. Succes met het invullen van het levenswiel

Mentaal Ben je positief, heb je er zin in,

ben je ontspannen? Wat is je houding en gedrag?

Financieel Verdien je voldoende, heb je reserves, bezittingen?
Lichamelijk Ben je fit, op gewicht, heb je

energie, eet je gezond, voel je je gezond?

Maatschappelijk Wat geef- en doe je voor de

samenleving?

Werk In hoeverre ben je tevreden

met wat je nu doet? Heb je

vooruitzichten?

Persoonlijke ontwikkeling Ben je de persoon die je wilt zijn?, lees- en leer je nog regelmatig, werk je aan jezelf, heb je nog ambities?
Ontspanning Ontspan je voldoende, slaap je

voldoende en goed en doe je regelmatig leuke dingen?

Relaties Ben je tevreden over het aantal

en kwaliteit van de relaties met je partner, gezin, familie,vrienden en collega’s?

 

 

Tip 1. Balans

Kijk naar de verschillende levensgebieden; pas de beschrijving aan op jouw situatie. Voor het levensgebied maatschappelijk, kan je andere termen gebruiken. Helpen op de school van je (klein) kind of lid zijn van een vereniging of (religieuze) organisatie kan hieronder vallen. Ook hebben de levensgebieden er in de verschillende levensfase een iets andere inhoud. De levensgebieden zijn er in iedere levensfase, maar kunnen verschillen qua inhoud.

Tip 2. Balans

Vul de cirkel van het levensgebied regelmatig (1 x per half jaar ) in, kijk en ontdek welke gebieden meer aandacht nodig hebben. Door regelmatig jezelf te checken kan je zien hoe je ervoor staat. Dit levenswiel kan je helpen, jezelf bij te sturen.

Tip 3 Balans

Door het invullen van je levenswiel kan je zien, waar jij denkt alles in de hand te hebben en waar jij denkt dat jij geen controle over hebt.

Heb jij als vrouw invloed op je inkomsten? Ik ken vrouwen die ervan overtuigd zijn, dat zij bepalen wat zij verdienen. Ik ken vrouwen die ervan overtuigd zijn dat zij totaal geen controle hebben over hun inkomsten. Wat is jouw overtuiging? Kijk bij de verschillende levensgebieden en kijk wat je overtuiging is en vraag je af of je het ook anders kan zien.

Tip 4. Balans

Door het invullen van je levenswiel kan je een heel grillig patroon ontdekken. Veel pieken en dalen.

Moet je dan het naast je neerleggen en denken; het klopt niet voor mij? Nee, zie het levenswiel als een ontwikkelmogelijkheid. Jij mag zelf bepalen wat de ontwikkeling is die je door wil maken. Maar weet dat het nooit te laat is om keuzes te maken en beslissingen te nemen. Ook al ben je gepensioneerd, je kunt nog steeds werken aan nieuwe relaties en persoonlijke ontwikkeling, ook al ziet het levensgebied er nu heel anders uit dan in je werkzame leven.

Tip 5 Balans

Balans heeft altijd te maken met het moment. Hoe zit jij in jouw situatie. Vandaag is anders dan over 5 jaar. Je mag doelen stellen, je mag streven naar, maar weet dat je steeds opnieuw balans moet zoeken. Iedere nieuwe situatie vraagt van jou om eerst uit balans te gaan en daarna opnieuw jou balans te vinden.

Tip 6 Balans

Hoe moeilijk vind jij het om te veranderen? We mensen zijn altijd geneigd om balans te zoeken, soms is een scheve situatie, voor ons in balans zijn. Als je ontdekt dat jouw levenswiel behoorlijk scheef is opgebouwd en het voelt als balans. Dan betekent dat, wil jij in jouw leven werkelijk in balans komen, je eerst uit je gevoelde balans moet komen. Meestal doen we dat pas als we last van iets krijgen. Het levenswiel kan je helpen om zicht te geven en je te motiveren om al eerder die stappen te maken die jou helpen om werkelijk in balans te komen.

Tip 7 Balans

Blijvende balans is geen leven. Het leven is voortdurend aan verandering onderhevig. Als er niets gebeurt, is er geen leven. Dat je levenswiel een moment opname is, is belangrijk om te noemen. Net als bij een koorddanser is iedere stap die je zet, zoeken naar balans. Maar je zal je stappen moeten zetten, anders kom je niet vooruit en zit je vast. Zoek bij iedere stap die je doet de balans en voel wat voor jou balans is.

 

Wil jij een gratis gesprek vraag dat hier aan. 

Reageer

Via Sophia