Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
nieuw jaar

Het nieuwe jaar en de verandering die je kunt maken

Het nieuwe jaar is begonnen. Het jaar van veranderingen, veranderingen die aangekondigd zijn, zullen duidelijk naar voren komen. In dit jaar draag jij bij aan de veranderingen door de keuzes die je maakt. De keuzes die je maakt zullen sneller gerealiseerd worden. Welke keuzes maak je? In grote lijn gaat het over de keus tussen angst of tussen liefde.

Liefde voor jezelf is een belangrijk beginpunt

Liefde voor jezelf is een belangrijk beginpunt als je kiest voor liefde. Je keuze voor liefde neemt je mee in veel transformerende processen. Daarom is het goed stil te staan, wat je dit jaar aandacht wil geven, welke ontwikkeling je voor jezelf kiest. Er is geen goed of fout, ieder kiest datgene wat hij/ zij zichzelf gunt. Misschien gaat het niet over een concreet iets, maar voel je waar je hart naar uitgaat. Dan kom je vanzelf tegen wat je tegen houd om je hart te volgen.

In de keuze voor liefde is het van belang je te realiseren dat je van Goddelijke afkomst bent. Als je dat binnen durft te laten komen, kunnen je keuzes anders uitpakken. Dan realiseer je welke ontwikkeling je nog mag gaan om die Goddelijke vonk meer en meer het licht te laten zien.

Tegelijkertijd geeft het besef wie je werkelijk bent, je ook de drive te doen wat je moet doen. Je verbinden met je Goddelijke essentie, van daaruit voelen wat voor jou de bedoeling is, het pad dat jij mag gaan. Het vraagt wat van je om je essentie te leven, het vraagt jou verantwoordelijkheid te zijn wie je in werkelijkheid bent. Je bent niet alleen mens, je bent vooral ziel in een mensengedaante.

Vanuit ik-bevestiging naar kosmisch bewustworden

Waar je op voorgaande jaren vooral bezig was met ik-bevestiging, mag je het komende jaar je kosmisch bewustzijn gaan ontwikkelen. Het was belangrijk om je hier eerst goed te vestigen. Dat is de basis om je in de multi dimensionaliteit van bewustzijn staande te kunnen houden en te reiken naar de ontwikkeling van het kosmische bewustzijn.

Ook al voel jij je nu nog niet sterk genoeg om dit bewustzijn te dragen, weet dat het een ontwikkeling is. Elke bewustwording, elk onderscheidingsvermogen verkrijg je door ervaring. Het bijzondere aan deze tijd is dat je het niet meer allemaal zelf hoeft te ervaren, je kunt het ook herkennen. Voed je daarom met zaken die je ziel herkent, zelfs als je op dit moment nog niet weet wat je er mee kan.

Voeding voor de ziel

Voeding voor de ziel is tijd en rust nemen; je moet je kunnen openen om op te nemen. Laat je leiden door datgene waar je blij van wordt, waar je van weet: dit doet me goed. Ga naar buiten, wandel in de natuur. Er zijn zoveel zaken die je ziel kunnen voeden. Schoonheid in al haar facetten is een belangrijke voedingsbron voor de ziel. Neem de tijd om je innerlijke schoonheid te ervaren: liefde, harmonie en vrede.

Sleutel om je hart te openen

Vergeving is een belangrijke sleutel om je hart te openen. Een open hart is de poort voor liefde. Zonder vergeving, of het nu gaat om datgene wat je jezelf verwijt of andere, zal er altijd disharmonie in je zijn. Hoe meer je je hart kunt openen, hoe meer je ziet, dat wat jij de ander verwijt, zich in jou bevind. Zie de worsteling van de ander en je ziet je eigen zoektocht, zie de liefde in de ander en je ziet je eigen liefde.

Als je kijkt naar de weg die je de afgelopen jaren al bent gegaan, de groei die je de afgelopen jaren hebt gemaakt, dan kun je blij zijn. Je bent op de goede weg, je bent in ontwikkeling. Dit is wat het leven op aarde van je vraagt: leven in harmonie met jezelf, dan volgt de rest.

Ik wens je een bijzonder gezegend nieuw jaar toe.

Zeven tips om de veranderingen in het nieuwe jaar toe te laten.

1. Neem elke dag tijd om naar buiten te gaan. Al is het maar een blokje om, het zal je goed doen.

2. De afwisseling inspanning en rust blijft belangrijk. In de tijd dat je tot rust komt, keer dan binnen, mediteer of geniet van de schoonheid die er is.

3. Wees eerlijk naar jezelf, hoe voel jij je, wat houd je bezig, waar gaan je gedachten naar uit?

Observeer dit, zet er geen oordeel op, maar kijk of dit je helpt om de liefde in jezelf te ervaren.

4. Dankbaarheid en vergeving zijn de grootste en de hoogste waarden om de liefde in jezelf te ervaren. Wees dankbaar voor het leven dat je hebt en vergeef jezelf en je medemens.

5. Accepteer jezelf zoals je bent, daardoor is het zoveel eenvoudiger om je medemens te accepteren zoals die is. Ieder heeft zijn eigen realiteit en zijn eigen waarheid: ook jij.

6. Jij als Goddelijk mens, kunt jezelf en de ander zegenen. Zegen is voor mij verbonden met mijn opvoeding en christelijke ambtsdragers. Nu kun jij die rol in jezelf ontwikkelen; ik zegen je!

7. Oude overtuigingen die horen bij ik-bevestiging, kloppen niet automatisch bij een ontwikkeld kosmisch bewustzijn. Laat de overtuigingen die je niet meer dienen los.

Maandag 10 januari gaan we verder met het online onderzoek om zelfliefde in je te ontwikkelen. Heb je interesse om mee te doen, mail me dan. Voor het gratis ebook klik hier.

Reageer

Via Sophia