Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
klinkers

Hoe klinkers je kunnen helpen om uit je donkere nacht te komen

Hoe klinkers je kunnen helpen om uit je donkere nacht te komen.

We hebben allemaal momenten dat we ons niet geweldig voelen, dat we ons door alles en iedereen verlaten voelen. Dat we onszelf niet begrijpen, dat anderen ons niet begrijpen. Dan kunnen klinkers ons helpen ons te openen, ons beter te gaan voelen.

The sound of silence: https://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4

The sound of silence

 
Hello darkness, my old friend
I’ve come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
‘Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
No one dared
Disturb the sound of silence

“Fools” said I, “You do not know
Silence like a cancer grows
Hear my…

Hallo duisternis mijn oude vriend
Ik kom weer met je praten
Omdat een visioen zachtjes kruipt
Ik liet zijn zaadjes liggen terwijl ik sliep
En de visie die in mijn hersenen was geplant
Is nog steeds
In het geluid van stilte
In rusteloze dromen liep ik alleen
Smalle straatjes van kinderkopjes
'Neath the halo of a street lamp
Ik draaide mijn kraag naar het koude en vochtige
Toen mijn ogen werden gestoken door de flits van een neonlicht
Dat splitste de nacht
En raakte het geluid van stilte aan
En in het blote licht zag ik
Tienduizend mensen, misschien meer
Mensen praten zonder te praten
Mensen horen zonder te luisteren
Mensen die liedjes schrijven die nooit worden gedeeld
Niemand durfde
Verstoor het geluid van stilte
"Dwazen" zei ik: "Je weet het niet
Stilte zoals een kanker groeit
Hoor mijn ...

Geluid het is zo belangrijk in ons leven.

We praten en maken geluid. We verheffen onze stemmen, we zingen ons lied, we bidden, we lachen of we keren terug in onze stilte.

Geluid kan de stemming waarin we zijn versterken, of juist in een totaal andere stemming brengen.

Het kan je op ideeën brengen, het kan je van je stuk brengen, het kan je in concentratie versterken.

Geluid is een wonder, maar kan ook ook een last zijn.

Geluiden kan je bewust inzetten omdat gene wat je zoekt te vinden.

We kennen dat op vele manieren: je vraagt om iets, je spreekt je intentie uit, je bidt, je zegt affirmaties, maar ken je ook de klank van de klinkers?

Geen klinkers

In het Hebreeuws alfabeth werden er oorspronkelijk geen klinkers geschreven. Alle letters van het alfabeth waren een brug tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld. In de uitspraak werden de klinkers echter wel uitgesproken.

Daarmee kom ik op de vraag wat is nu het belang van de klinkers?

Volgens wikipedia wordt een klinker gebruikt om het verschil in betekenis aan te geven. Verderop vind ik echter nog een belangrijke aanwijzing: een klinker is een klank van de menselijke spraak waarbij geen obstructie in de ademstroom aangebracht wordt.

Verder vind ik op de pagina: http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/phonology/vocals

¨Klinkers worden in tegenstelling tot medeklinkers zonder een noemenswaardige vernauwing in de mondholte gevormd. Bovendien hebben klinkers gemeenschappelijk dat ze allemaal stemhebbend zijn.¨

Moeilijkheden met zingen kan te maken hebben met de uitspraak van de klinkers. Iedere klinker vraagt een bepaalde stand van het spraakkanaal. Als je het niet goed doet, bouw je een bepaalde spanning op in het spraakkanaal, die doorwerkt in de spieren daar omheen, wat je terug hoort in je stem. http://bandcoach.indieplant.com/zangtechniek-problemen-met-klinkers/

Goed zingen heeft te maken met de uitspraak van de klinkers en de hoeveelheid adem die je gebruikt.

Hoe kunnen klinkers je nu helpen om uit je donkere nacht te komen?

Hoe klinkers je kunnen helpen om je beter te voelen vind ik niet als ik zoek op klinkers. Daarvoor moet ik naar een ander terrein gaan.

Zoals je weet bestaat ons lichaam uit energie en hebben we verschillende energie centra’s in ons lichaam; de chakra´s.

Het werken met de trillingen, klanken, van de chakra’ s kan helpen om de chakra’s te openen. Zodra een chakra geopend is, heb je toegang tot een bijbehorend energie. Ik heb het soms erover dat je met 2 voeten op de grond moet blijven staan: geaard moet zijn. Dat gaat over het wortel-chakra. De chakra’s moeten op de juiste manier geopend worden, waardoor er een goede doorstroming, verbinding en uitwisseling mogelijk is met en tussen de chakra’s.
Onze chakra’s bepalen voor een groot deel wie we zijn.
Door de klanken van de chakra’s te tonen, kun je de chakra’s zelf goed voelen en ook dat ze daadwerkelijk opengaan. Dit maakt je bewustzijn van de chakra’s groter. Elke chakra is verbonden met een bepaald geluid, met onderstaande link kun je de verschillende geluiden vinden.

http://eigen-wijzer.clubs.nl/nieuws/detail/1565027_chakras-en-de-klanken

Wat gebeurt er als je klinkers zingt?

Door de klinkers te zingen maak je letterlijk fysiek contact met je lichaam. Je gebruikt je adem, je gebruikt je lichaam, je stimuleert je adem en je lichaam. Op het mentale vlak wordt je rustiger, je hele systeem komt in lijn met het geluid. Je gaat voelen wat er in je lichaam gebeurt, waar het stroomt, je kunt extra aandacht geven aan datgene wat wel of niet stroomt, je wordt bewuster.

Op het spirituele vlak gebeurt er ook wat.

Waar ik aangaf dat binnen het Hebreeuwse alfabeth de klinker niet geschreven werd, maar de uitspraak wel belangrijk was omdat: ¨alle letters van het alfabeth een brug vormen tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld.¨ Zo vorm jij door het zingen van klinkers een brug van je fysieke lichaam naar de onzichtbare wereld.

Verder wil ik nog verwijzen naar het onderzoek van Masuru Emoto en het effect van geluid op waterkristallen: Geluid of trilling heeft effect op materie. Elke pure uiting heeft een reinigend effect op ons. Dit geldt ook voor elke uiting die vanuit ons komt, maar ook een uiting die we ontvangen.

https://www.denieuwedokters.nl/index.php/gezondheids-klachten/masaru-emoto

Zeven tips : Hoe klinkers je kunnen helpen om uit je donkere nacht te komen.

Tip 1.

Begin eens gewoon geluiden te maken. Start onder de douche. Oefen, al is het alleen maar lalalaa. Je zult merken dat hoe vaker je het doet, hoe vrijer je je daarbij voelt.

Tip 2.

Zodra je voelt dat er in je lichaam iets niet lekker zit, probeer eens te voelen of daar een klank bij hoort. Het maakt niet uit of je dit heel zacht doet. Je zult merken dat als je met aandacht afstemt op deze plaats, dat er een geluid bij past wat heel goed voelt.

Tip 3.

Klinkers gebruiken gaat over de vrijheid je stem te gebruiken. Durf jij je te laten horen? 

Tip 4.

Hoe meer ruimte jij mag innemen, je stem durft te gebruiken, merk je dat er van alles verandert. Je houding verandert, je ademhaling verandert. Je krijgt meer energie.

Tip 5.

Binnen het sjamanisme is stem en zang de boodschapper naar de goden. Net zoals het belangrijk is om ons uit te spreken naar de ander, naar jezelf, is het ook van belang dat jij contact maakt met je spirituele wereld.

Tip 6.

In nood leer je bidden, is een uitspraak. Net zoals bidden helpt omdat jij je uitspreekt, zo kunnen klinkers, jouw stem en jouw geluid je helpen om je te uiten. Je reageert altijd op de trilling die je uitzendt en er is altijd een reactie.

Tip 7.

Door klinkers te gebruiken kun je heel consequent oefenen om al je chakra’s te openen. Zodra jij je energiesysteem kunt openen, krijg je toegang tot de krachten waartoe jij in staat bent.

Wil je meer informatie of heb je hulp nodig? Neem contact met mij op en/of schrijf je in voor de nieuwsbrief

Reageer

Via Sophia