Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Klachtenregeling

Wij zijn aangesloten bij:

RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

TCZ: Tuchtcolleges voor Complementaire Zorg

Indien u een klacht heeft neem dan ten eerste contact op met Sophie zelf. Wellicht gaat het om een klein misverstand wat snel en makkelijk de wereld uit kan helpen. U blij, wij blij.

Maar mocht u na overleg met Sophie er toch niet uit komen dan heeft u altijd het recht om uw klacht voor te leggen bij het tuchtcollege.

De procedure hiervoor kunt u terug vinden op:

https://www.tcz.nu/een-klacht-indienen.html

Via Sophia