Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
2020

Laat je licht schijnen in 2020

Laat je licht schijnen in 2020.

Vandaag de eerste dag van het nieuwe jaar. Het jaar van de liefde; hoe start jij met dit jaar? Wat is je focus? Elke keer als jij je focust op je onderwerp zal je daar meer duidelijk over ontvangen. Mijn focus is dit jaar: Laat je licht schijnen. Met de liefdesladder heb ik dit thema per maand uitgewerkt. Je kunt het als een leidraad zien, hoe jij dit jaar je kunt focussen op je eigen onderwerp. In de liefdesladder komen alle aspecten op alle niveaus terug.

1. Januari:

Dit is het jaar van de liefde en deze start met de opdracht om liefde te delen. Er zijn zoveel vormen en soorten van liefde; romantische, onvoorwaardelijke en spirituele liefde. Altijd is in de liefde de ander betrokken. Zelfs in het houden van jezelf, wordt die liefde gespiegeld door de ander. Liefde gaat over geven of nemen, of beter over ontvangen en delen. Daarvoor is het nodig dat je de verschillende werelden verbind; in ieder geval je innerlijke wereld en je uiterlijke wereld. De liefde daagt je uit om alert en aanwezig te zijn. Om open en ontvankelijk te zijn. Jij hebt je waarheid, net zoals andere mensen hun waarheid hebben; hoe kunnen deze verschillende werelden verbonden worden? Dat kan door jouw bewustzijn; jouw liefde is in staat deze werelden te verbinden.

Wat raakt je en zet jouw in beweging Waar wordt je blij van en hoe is dat voor die ander? Door hier met aandacht voor jezelf en de ander te zijn; wordt jij je bewust wat jij nodig hebt en wat de behoeften van de ander zijn. Hierdoor krijg je duidelijkheid over je Zijn; waar jij je nog afhankelijk opstelt en waar jij kunt verbinden met je eigen bron. Hoe opener jij je kunt opstellen, hoe meer jij de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven en hoe meer je begrip je kunt opbrengen voor je eigen zijn. Het nodigt je uit om steeds meer jezelf te zijn, je steeds meer te laten zien, het verschil te maken. Te kiezen wat echt belangrijk voor je is en wat je ontwikkeling stimuleert en je dan mee laten drijven op de stroom die er is.

2. Februari:

Laat je ontdekken hoe blij je bent, als jij het geluk met anderen kunt delen. Het laat je hart volstromen met dankbaarheid voor al het geluk dat je kunt ervaren en delen. Je verstand kan het misschien moeilijk bevatten. Maar hoe meer jij je open durft te stellen voor deze grootsheid, hoe meer bewustzijn en kennis tot je beschikking komt. Daarin ben jij het rolmodel hoe jij liefde en licht kunt zijn en dit uit kunt stralen. Hierdoor kunnen mogelijk heilige huisjes in een ander daglicht komen staan. Want ook hier worden verschillende werelden verbonden: de wereld van de openheid en de geslotenheid. Dat wat taboe was wordt in het licht gezet: Liefde is liefde, dat is en wordt duidelijk! Daar waar we nog bang voor waren in de liefde, heeft dat met onze visie daarop te maken. Zolang we nog denken in goed of slecht, blijven we steken in de veroordeling, ook naar onszelf. Hoe sterker we de verschillen kunnen accepteren, hoe waardevoller we de eenheid kunnen ervaren. Geniet daarvan!

3. Maart:

Je bent altijd beschermd en je wordt Goddelijk geleid. Blijf vertrouwen. Vertrouwen staat aan het begin van groei, ontwikkeling en expansie. Daar waar jij je als eerste inzet voor anderen, ontdek je dat wat je geeft ook een boodschap voor jou heeft. Je mag de stroom volgen en ontdekken dat er nog meer te ontwikkelen is. Juist je openheid en je lichtheid laten je meer diepgang vinden in de emoties die je ervaart. Je krijgt meer inzichten en begrip voor het onzichtbare. Speel er mee en ontdek hoe je er spelenderwijs meer grip op krijgt. Zie het spel, speel het spel en doe je verrassende ontdekkingen. Ook hier zal blijken dat de liefde voor het spel, de liefde voor het leven, je innerlijk rijker maken en je talenten zich ontvouwen. De liefde is de manier om de wereld tegemoet te treden. Geniet wat je te brengen hebt en geniet wat het teweeg brengt. Genieten is een groot goed, liefde is hierin de maatstaf.

4. April:

Deze maand is het belangrijk dat je loslaat wat je dacht te hebben. Alles wat je nodig hebt, heb je tot je beschikking. Dit bevindt zich echter niet vaste patronen, maar in de (innerlijke) wijsheid die je ontvangen hebt. Het kan zijn dat je voor een belangrijke keuze staat, zie de valkuilen die er zijn. Er zijn geen grenzen aan de mogelijkheden, ook al zijn niet alle wegen voor jou bedoeld. Soms moet je iets loslaten, zodat er meer ruimte ontstaat voor nieuwe dingen. Waar mag jij je aandacht aan geven? Ontdek wat je nog niet weet. Kijk wat eerst onduidelijk was, en breng een nieuwe ordening aan. Elk mens brengt een nieuwe waarheid met zich mee. Zolang je nog gescheiden daarvan bent, blijf je zoeken. Het helpt om met andere ogen naar bekende dingen te kijken. Het andere perspectief wordt je aangeboden nadat je los hebt gelaten, pijn hebt geleden of verliefd bent geworden. Dan kan het zijn dat oude doelen niet meer belangrijk zijn en dat er andere dromen en wensen in je leven komen.

5. Mei:

Soms mag je gewoon even stilstaan bij alle wonderen die je ontvangen hebt en alle veranderingen die je meemaakt. Dankbaarheid ervaren doe je niet door voort te jagen, maar door stil te staan en te genieten van wat er is. Kijk, zie, voel en ervaar: dit is je leven, geniet je? Door te genieten, samen met anderen, ontstaat er een gemeenschappelijk staat van vreugde en plezier. De grootste rijkdom ligt in het erkennen en het vervullen van jouw verantwoordelijkheid die je hebt in de wereld. Jouw ervaringen, jouw dankbaarheid vormen samen met die van anderen een nieuw besef, een nieuwe frequentie. Zo subtiel, niet om vast te houden, maar zo aanwezig. Genieten van het leven gaat samen met genieten van de zin van het bestaan; het Goddelijke. We ervaren de volheid van het bestaan. Blijf in contact met je doel en de bron daarvan. Ook al denk je dat je alles ontvangen hebt, er is altijd meer. Er is altijd een nieuw begin. Het leven zal een feest zijn, als je leert om boven jezelf uit te stijgen. De magie ontstaat door gevoelens om te zetten in woorden en daden; zodat er eenheid is in lichaam, ziel en geest.

6. Juni:

Er is altijd genoeg; genoeg geluk, rijkdom, voorspoed. Hoeveel ben je bereid te geven? Hoeveel liefde mag er zijn? Deel ze… je zult nog meer ervaren. Wat je ook zoekt, onderzoekt of waar je onzeker over bent: je bent er al eigenaar van. Alle antwoorden zijn in jou te vinden. Ook je inzicht in het groter geheel is aanwezig; nu is de tijd rijp om dit inzicht te vertalen. Gebruik je eigen licht, je kunt daarmee de ordening aanbrengen die je zoekt en de werkelijkheid herscheppen. Door je eigen tegenstellingen op te lossen wordt je licht groter. Je innerlijke wijsheid is in jou, ontwikkel haar en ze zal een deel van je bewuste ik zijn. Het is de kracht van je ziel, je toewijding maar ook je koppigheid die je verder zullen helpen. Creëer je eigen ruimte om je eigen stilte te horen. Verwacht de wonderen die je zoekt, sta open om te ontvangen. Je kunt wonderen ontvangen als open bent, zonder verwachtingen.

7. Juli:

Luister; een open hart hoort. Als je ontvankelijk samen laat gaan met de bijbehorende actie, dan is en ontstaat er een afgestemde situatie. Vertrouw erop dat als jij een impuls krijgt, dat je die mag volgen, dan zul je op het juiste moment de juiste actie nemen om dingen in gang te zetten. Wat was ook alweer je doel? Voel wat je kan en mag doen om je doel te bereiken. Wees bereid om door het vuur te gaan om je wensen te vervullen. Weet dat je wil belangrijk is om je verlangen tot leven te brengen. Je hebt voldoende energie, verbind je met datgene wat voor jou belangrijk is en breng licht in het donker. Daar ligt je levensdoel

8. Augustus:

Soms heb je zo’n déjà vu gevoel. Dan kom je in situaties waarvan je denkt, heb ik dat niet eerder meegemaakt? Let op de projecties die je maakt. Sommige patronen herhalen zich als jij niet verandert. Dan krijg jij geen voeding meer, dan wordt het leven saai. Schijn hier jezelf bij: waar haal jij hier je voeding uit, wat mag je leren, hoe kan je anders omgaan met deze situatie? Als je bereid bent het echte werk te doen, zul je de echte antwoorden diep in jezelf ontdekken. Erken de waarschuwing die je krijgt; waar gaat het echt om, wat is goed voor je?

Leer van je ervaringen, je hebt niets te verliezen en heel veel te winnen. Een levendige geest is in staat onderscheid te maken wat goed voor je is en wat niet goed is. En daar naar je eigen ritme naar te handelen. Leef in het moment en ontdek waar je gelukkig van wordt. Blijf trouw aan datgene waar je in gelooft. Check regelmatig of je doelen nog actueel zijn of veranderd moeten worden.

9. September:

Gebruik je het juiste perspectief? Wanneer je boven de uitdagingen en mogelijkheden van het leven zweeft, krijg je een ander perspectief. Maak je even los van alles, en kijk met een helicoptervieuw naar je leven. Dat waar je naar verlangt is misschien wel dichter bij dan je denkt.

Geef je eigen onderscheidingsvermogen, geef dit niet weg door te veel naar anderen te luisteren. Dat wat je gelooft van wat kan zijn, kun je niet afmeten aan wat er nu is. Werk op een creatieve en aandachtige manier aan je eigen ideeën, gebruik je lichtheid en humor; er zit meer in dan je dacht. Dat wat eerst niet duidelijk was (wat nog niet is) zal je geopenbaard worden. De belofte van integratie, wat er eerst niet mocht zijn, is nu aanwezig. Het zal je verheffen naar grootse krachten. Onze diepste energieën gaan een grote rol spelen om ons te openen en de enorme krachten vrij te maken. Voel en vertrouw je innerlijke stroom. Ga daar waar u hart heen wil en geef vorm aan deze stroom.

10. Oktober:

Wees jezelf. Wat je gelooft; je gedachten en gevoelens scheppen jouw werkelijkheid. Geloof in de grenzeloze mogelijkheden en je zult zien dat er wonderen in je leven gebeuren. We zijn allemaal scheppers; scheppers van onze eigen werkelijkheid. Iedereen heeft zijn persoonlijke talenten en kwaliteiten. Gebruik je verbeelding, creativiteit en communicatieve vaardigheid om jouw uniekheid in de wereld te zetten. Voluit leven betekent altijd aanwezig zijn. Gebruik je vitale energie, je lust en verlangen om je doelen om te zetten in daden. Heb ze lief. Jouw eigen kracht is verbonden met jouw liefde v voor jezelf en wat je te doen hebt. Jouw liefde kan de vloek veranderen in een zegen; de zegen van vrijheid om te Zijn! Ontdek wie je bent. Je mag er zijn, helemaal. Ontspan je en concentreer je op wat er werkelijk toe doet. Een nieuwe dimensie wacht op je. Het leven bied je op onverwachte momenten nieuwe mogelijkheden, maar dwing het niet af.

11. November:

Echtheid is het wezen van je kracht. Geef uitdrukking aan je liefde, blijf niet verlangen, maar zie dat het er al is. Antwoorden vind je door te doen. Nieuwe ontwikkelingen borrelen in jou en willen door jou ontstaan; jij bent het kanaal om ze het licht te laten zien. Laat je creativiteit stromen, geniet van hetgeen wil ontstaan. Het geeft je de energie om te leven en te doen wat het leven van je vraagt. Het leven vraagt speelsheid om de volheid te ervaren. Door in contact te zijn met je binnenwereld, breid jij je buitenwereld uit.

12. December:

Waar gaat het echt om? Vergeving en heling zijn belangrijke aspecten in ons leven. Het is nu belangrijk te ontdekken dat jij die sleutel hebt. Jij mag en kan jezelf vergeven en daardoor helen. Dat wat jij geleerd heb, mag je anderen leren. Zoals jij spirituele leraren hebt gehad, mag jij nu een spirituele leraar zijn voor anderen. Wijd anderen in in deze mysteriën. Je gaven om het leven volledig te beleven, om jezelf en je medemens in liefde te accepteren zoals ze zijn, helpen je om omstandigheden te accepteren en levenskunst te gebruiken om het leven zodanig te organiseren, dat het je dat brengt wat je nodig hebt. Doe daarom datgene wat eerst nodig is en dan zal je ontdekken dat het onmogelijke ook mogelijk is. Als je eenmaal de volledige verantwoordelijkheid voor je leven neemt, kan je zelf richting kiezen. Dan mag je gaan voor ´de weg van het verlangen´. Dan zal de reis je beloning zijn.

De liefdesladder laat je in elke maand zien, hoe jij je licht op jouw onderwerp kunt laten schijnen.

Wil je jouw persoonlijke leidraad voor het nieuwe jaar? Neem dan contact met me op.

Reageer

Via Sophia