Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

 

Gratis Ebook

Burn-out anders benaderd,
uit je burn-out met de Gans Methode
leer jezelf te helpen

Hoe leer jij jezelf te helpen?

Hoe leer jij jezelf te helpen?

Hoe kan ik mij als hulpverlener overbodig maken – door jou te leren jezelf te helpen?

In mijn loopbaan eerst als verpleegkundige, later als maatschappelijk werker, daarna als psycholoog is mijn insteek altijd geweest: hoe kan ik jou helpen jezelf te helpen.

Daarmee is het belang van gesprekken met andere mensen niet weg, integendeel.

Maar het uitgangspunt is dat jij het beste weet wat je nodig hebt.

Ieder mens is anders, ieder mens heeft zijn eigen verhaal.

Het punt is dat jij je vereenzelvigd met wat je denkt.

Als jij gelooft dat je afgescheiden bent van je innerlijk weten, geloof jij in aanval en afwijzing.

Vanuit dit denken ben je altijd in strijd met jezelf en met de wereld om je heen.

Vaak gaan we voorbij aan het feit dat we diep van binnen weten wat er aan de hand, dat we weten wat we moeten doen.

Dan luisteren we naar anderen, en besluiten we dat ….

  • de ander het – niet – beter weet
  • dat we – niet-  onze eigen verantwoordelijkheid nemen 
  • Komen we toch uit bij hetgeen we zelf weten.

Hulp vragen om daarmee jezelf te helpen

Veel mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen.

Dan blijven ze in rondjes draaien met hun problemen, omdat ze niet op de juiste plaats zoeken.

Wat kan ik als hulpverlener jou dan bieden?

 

Ik ben ervan overtuigd dat het menselijke aspect de basis is.

Wij raken elkaar als mensen, we kunnen een spiegel zijn voor elkaar.

De stap om hulp te vragen is een erkenning dat er iets moet veranderen en dat jij het op dat moment niet ziet.

Vaak vragen we pas om hulp als het probleem erg genoeg is.

Dan kan de omslag plaatsvinden: het begin van ‘n proces om te ontdekken wat jij nodig heb om met je probleem om te gaan en deze zo mogelijk op te lossen.

 

Er komt ruimte, in de strijd van ontkenning van een probleem is je blikveld verengd en kan je een aantal zaken niet meer zien.

In de ruimte die ontstaat als je erkent dat er een probleem is, valt er heel veel te ontdekken.

Met de vraag: ´Wat heb je nodig?´ kan je gaan ontdekken wat je echt wil, wat je mist en waar je mogelijkheden liggen.

In de erkenning en de vraag om hulp kan je jezelf ontplooien, je mogelijkheden worden vergroot en je blik verruimt.

Er kan harmonie ontstaan in hoe jij je voelt en hoe je om kan gaan met je omgeving.

Dit is een bewustwordingsproces waarin je leert om bij je zelf te blijven, problemen te hanteren en keuzes te maken.

 

Opnieuw mijn vraag: hoe kan ik jou leren jezelf te helpen?

Jezelf helpen omvat zoveel; zelfzorg, aandacht, liefde, erkenning en acceptatie voor jezelf.

Dan kom je bij je eigen wijsheid uit.

Belangrijk is om eerst de weg naar jezelf terug te vinden en eenvoudiger bij je eigen wijsheid uit te komen.

Dan ben ik als hulpverlener overbodig; ik kan nog steeds je gesprekspartner zijn, zodat jij je eigen waarheid kan ontdekken.

Maar ik ben dan niet degene die weet wat jij nodig hebt, dat weet jij het best.

 

De Gansmethode heb ik zodanig ontwikkelt, dat jij bij jezelf te rade kan gaan, wat jij nodig hebt, waar jij nu aandacht aan moet geven en welke stappen jij nu kan maken.

 

Zeven tips leer jezelf te helpen:

Tip 1. Hoe help jij jezelf?

Leef in het hier en nu.

Met je volle aandacht in het nu leven, is een bewustzijnstoestand die aandachtigheid vraagt.

Ben je er met je aandacht bij, dan proef je wat je eet, je eet mindfull in plaats van je eten gedachteloos naar binnen te werken.

Het resultaat: je voelt je vrolijker en meer ontspannen.

Je denkt niet meer als nou dit gebeurt of dat. Je bent in het nu:

Er valt minder te zeuren en je neemt de tijd voor een gesprek, seks, knuffel of eten.

 

Tip 2. Hoe help jij jezelf?

Gevoelens die er niet mogen zijn kunnen ons leven beheersen.

Ze houden ons tegen om te leren en verder te gaan.

Je wordt bijv. nors of kortaf zonder dat je dit wilt.

Of we reageren ineens (ook voor onszelf) onbegrijpelijk, als je er achteraf over nadenkt kan je niet begrijpen wat je bezielde.

Onderdrukte gevoelens kunnen uiteindelijk gezondheidsproblemen veroorzaken.

 

Tip 3. Hoe help jij jezelf?

Wees open en eerlijk naar jezelf.

Emoties heeft iedereen.

Kijk of jij er een label aan hebt gegeven: goed of slecht.

Aanvaard dat gevoelens zijn; het waarde oordeel dat je eraan hebt gegeven, komt voort uit jouw overtuiging en levensgeschiedenis.

Goede of slechte labels; het is belangrijk dat jij omgaat met je emoties en met je zelf.

 

Tip 4. Hoe help jij jezelf?

Soms hebben je net een klein zetje nodig om over een drempel te gaan.

Het vertrouwen dat je het kan. Het geloof dat ook jij het waard bent.

Kijk waar jou behoeften ligt.

Soms ligt de behoefte verborgen in een blokkade, een verlangen, of een uitspraak die jezelf doet.

Luister, kijk en voel. En gun jezelf datgene wat jij nodig hebt om jou stap te maken.

Een kleine stap is prima, 1 stap is prima.

Maar begin!

 

Tip 5. Hoe help jij jezelf?

Controle is niet de bedoeling van het leven.

De bedoeling van het leven is het leven zelf.

In welke mate jouw levensovertuiging hierin past beslis jezelf.

Buiten kijf stijf staat dat we veel onder controle willen houden, maar het leven laat zich maar tot een bepaalde mate onder controle houden.

Zodra het over leven en dood gaat, is er heel weinig van deze controle over.

Hoe moeilijk we dat ook vinden.

Alle levensovergangen zijn kwetsbare momenten met veel kracht en een enorme impact waar we ons vaak heel klein bij voelen.

Laat het toe, laat je imponeren.

Dat is het leven!

 

Tip 6. Hoe help jij jezelf?

Doe dagelijkse lichamelijke inspannende en ontspannende oefeningen.

Door dagelijks iets met je lijf te doen, ontlaad het stresshormoon zich; je gaat je lekkerder in je lijf voelen.

Je inspannende en ontspannende oefening hoeft maar kort te zijn; een wandeling in je pauze en/of in het park kan je al goed doen.

 

Tip 7. Hoe help jij jezelf?

Ga mee met de stroom van het leven.

Vecht niet tegen wat er is.

Kijk wat je er mee kan doen, of er een afslag is, om in een andere stroom terecht te komen.

Maak gebruik van wat er wel is.

 

Download het gratis ebook!

Reageer