Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
scherp van de snede

Leven op het scherp van de snede

Leven op het scherp van de snede

Deze week ben ik erg bezig met de verhouding tussen ziel, geest en lichaam. Wat onder het lichaam verstaan wordt lijkt duidelijk. Zowel de geest als de ziel krijgen vaak een andere definitie.

Daarom vertel ik eerst wat ik versta onder ziel en wat onder geest.

De Ziel:

de ziel wordt ook wel psyche genoemd; het is het onstoffelijk deel van de mens, dat door het gehele lichaam is verbreid. Het begrip ziel verwijst naar het dynamisch gebeuren in de menselijke persoonlijkheid. In het Gotisch wordt de ziel aangeduid met saivalo; iets dat beweegt en schittert in al zijn aspecten. Volgens Meister Eckhart is de ziel ´het rijk van God´. (uit: van Anima tot Zeus van Maarten Timmer)

De Geest;

De geest is het samenhangend deel van den aantal psychische functies, vermogens en eigenschappen. Dit omvat vooral de cognitieve functies zoals het rationele denkvermogen, geheugen, kennis, creativiteit, inspiratie, wil, fantasie, redelijke zelfbezinning, oordeelsvorming, het bewust afwegende overleg en het dynamische aspect van het onbewuste. (uit: van Anima tot Zeus van Maarten Timmer)

Het lichaam

Het lichaam lijkt vanzelfsprekend voor wat het is. Zo vanzelfsprekend dat we er niet bij stilstaan, dat we het niet leven en niet bezielen. Terwijl juist het lichaam de mogelijkheid biedt om alles wat je in je geest of in je ziel ervaart in contact te brengen met jezelf en vorm aan te nemen.

Wat ik daarmee wil zeggen is dat zonder het lichaam we niet op aarde kunnen komen. We kunnen ons niet gronden, we kunnen niet creëren en we kunnen niet ervaren. Het lichaam helpt ons om ons bewust te worden van wat er in ons leeft, hoe we de dingen ervaren, wat we willen en hoe we dat neer willen zetten.

Ik heb geleerd en jij ook, dat onze geest het belangrijkste is op deze aarde. We leren dit op school, we worden getest op onze vaardigheden. Ook de ziel, mn met betrekking tot het leven na dit leven, kreeg in mijn opvoeding bijzonder aandacht. Het lichaam was iets waar je zorg voor moest dragen, maar met name voor moest opletten want denk erom:de geest is gewillig, het vlees is zwak.

Het gevaar van wat je lichaam zelf wil stond op de voorgrond, dit moest je controleren en onder de duim houden. Waar ik echter uitkom is dat, zonder het lichaam je geen harmonie in jezelf kunt vinden. Het lichaam met zijn instincten, met zijn behoeften en zijn mogelijkheden om te ervaren en te beleven helpt je om het evenwicht te vinden tussen de ziel en de geest en staat daarmee in verbinding.

Zeven tips bij op het scherp van de snede

1.

Alle drie; ziel geest en lichaam staan in verhouding tot elkaar. Daardoor is er beweging en blijf je levendig

2.

Nadruk op de geest maakt je tot een rationeel mens, die het moeilijk vindt om te leven en te ervaren. Controle lijkt dan de sleutel voor het leven; het is echter de cyclus van het leven, van de natuur die je dan kan helpen.

3.

Nadruk op de ziel zorgt maakt dat je zweeft, niet van deze aarde bent. Ongrijpbaar, niet geaard. Realiteitszin en gewaarworden kan je helpen om aanwezig te zijn en te ervaren wie en wat je bent en waar je naar toe gaat.

4.

Nadruk op het lichaam zorgt ervoor dat je je instincten en behoeften leeft. Dan is het doel van het leven niet meer aanwezig en ontwikkel je geen bewustzijn omtrent jezelf en de wereld om je heen.

5.

Onbalans in de aandacht die één van deze factoren (ziel, geest, lichaam) krijgt zorgt ervoor dat je niet gelukkig bent, geen harmonie ervaart. En het contact met één van deze functies verliest.

6.

Het in lijn brengen van de functies van ziel, geest en het lichaam zorgt voor de verbinding tussen deze functies. Ze zijn onlosmakelijk verbonden. Aan jou de vraag hoe jij dit in je leven tot uitdrukking kunt brengen.

7.

De bezieling van je leven vraagt een begeestering en tegelijkertijd een belichaming daarvan. Het vraagt je te leven ´op het scherp van de snede´. Steeds zoekend wat voor jou waar en juist is. Wat voor jou goed voelt. Aanwezig in het hier en nu en bewust zijn van wat er in je leeft en wat het doel van je leven is.

 

Heb je vragen omtrent deze blog? Neem dan contact op.

P.S. Vanavond 6 november: knuffelworkshop

Reageer

Via Sophia