Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Lichaamsreacties, wat vertellen boeren en winden je?

Lichaamsreacties: wat vertellen boeren en winden jou.

´Ik kan zo schrikken hoe mijn lichaam reageert. Ineens begon ik te boeren, ik moest bijna overgeven….Ik wordt dan zo bang. Weet jij wat er dan aan de hand is?´

Ik krijg vaker deze vraag. Zeker als er heftige emotionele dingen spelen, reageert je lichaam.

Geeuwen, boeren, hikken, scheten of overgeven zijn reacties van je lichaam die aanwijzingen geven omtrent de heftigheid, maar ook dat er beweging komt in het proces. Je lichaam verwerkt, maakt ruimte en kan zaken loslaten.

Belangrijk wat er in deze vraag naar voren komt is de angst op de lichamelijke reacties. Je lichaam lijkt soms zijn eigen leven te leiden. Laat je gedragingen zien, waar je van schrikt. Vooral als je niet op de hoogte bent van de natuurlijke manier van reageren van je lichaam. De gedachte als het maar niet….brengt een cirkel in gang, die je bang maakt. Vanuit die angst kijk je met wantrouwen naar je lichaam.

Wat men zich vaak niet realiseert is dat jouw geest bepaalt. Jouw denken, jouw overtuigingen, je patronen werken door op en in het lichaam. Het is de geest die regeert, het lichaam reageert.

Hoe kan je zo’n vicieuze cirkel veranderen?

Het begint natuurlijk altijd met te ontdekken, dat je stuurt in de manier hoe je denkt. Het spreekwoord luid niet voor niets: ¨De wens is de vader van de gedachten.¨ Dat geldt ook in dit opzicht. Wat belangrijk is dat je in de neutraliteit van observeren komt. Dit doe je door het stellen van vragen.

Bijvoorbeeld met de gedachte: als het maar niet ….is, kan gecorrigeerd worden met de vraag, wat als het iets normaals is? Of de vraag; hoe kan ik het anders zien?

Het stellen van vragen, ook aan jezelf, maakt het mogelijk om op een ander spoor van denken en daarmee ook een ander spoor van handelen te komen.

Vragen stellen

Stel jezelf vragen, maar stel ook je vraag aan anderen. Leer neutraal of onpartijdig te denken.

De opmerking: mensen houden zich niet aan de regels, dus daarom zijn er meer regels roept bij mij zoveel vragen op. Onder andere waarom zouden meer regels mensen aan regels houden die zich al niet aan regels houden? Zijn de regels dan wel zinvol? Is er iets mis met de regels? Of is er iets mis met de mensen? Dan wel de mensen die de regels maken, dan wel aan de mensen die ze moeten opvolgen.

Ook je dromen kunnen een belangrijke aanwijzing zijn. Mijn cliënt droomde dat haar auto door een vrachtauto verpletterd werd. Haar auto staat voor haar zelf. Analoog daaraan kan vrachtauto staan voor de macht van het collectieve; te weten de angst die er heerst voor ziekte en met welke schrikmiddelen dit gepaard gaat. Door in die gedachten cirkel mee te gaan, wordt haar persoonlijk zijn, overweldigd door het collectieve zijn.

Lichaamsreacties: wat vertellen boeren en winden jou. Zeven overwegingen

1. Ons denken, hoe men denkt heeft een enorme kracht, dat doorwerkt op ons lichamelijk gestel. Onderken dit fenomeen en vind de kracht om in je neutrale zelf te stappen, zodat je kunt observeren en waarnemen wat er gebeurt en wat dit met je doet.

2. Gedachten hebben krachten. Met je denken creëer je je wereld. Als je denken niet juist gericht is of een negatieve lading heeft, dan werkt dit door in je leven, maar ook heel letterlijk in je lichaam. Negatief denken versluiert, je zicht wordt minder.

3. Door je denken te observeren, kun je zien waarin jij sturend bent, in welk opzicht dan ook in je wereld. Bewuste creatie door bewuste denkwijze is een prima vorm om je leven vorm te geven. Daarvoor is wel nodig dat je ontdekt hoe jij op dit moment je leven stuurt.

4. Vind je persoonlijke midden. In de neutraliteit van je denken ligt onthechting, maar ook het Zijn. Dan kun je aanwezig zijn, neutraal, observerend en aanvaardend.

5. Twijfel heeft alles te maken met controle. Angst om los te laten heeft te maken met controle. Hoe graag willen we onze wereld in stand houden, het laten zoals het is. Onze gedachten, onze gevoelens, maar ook onze lichaamssignalen laten zien, waar je staat en wat jij nodig hebt.

6. Je lichaam staat in dienst van jou. Het is jouw jas in deze wereld. Het maakt zichtbaar wat er in je leeft, het brengt naar buiten wat jij onzichtbaar wil houden. Datgene wat jij kunt verwerken hoeft je lichaam niet voor jou op te knappen. Alles wat jij niet op kan knappen, lost het lichaam op een of andere manier voor jou op. Jouw lichaam brengt het evenwicht tussen het materiële en immateriële.

7. Jouw gevoel is je besturingssysteem. Als jij voelt wat er in jou leeft, in jouw lichaam gaande is; kan je daarop inspelen. Neutraal waarnemen helpt je om je gevoel als een juist besturingssysteem te gebruiken.

Heb je vragen of reacties, laat het me hier weten. Wil je het gratis ebook ontvangen? Klik dan hier.

Reageer

Via Sophia