Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Loslaten vrijwillig of gedwongen

Hoe moeilijk vind je het om los te laten?

Er zijn van die periodes dat je weet dat je los moet laten.

En het kan zo moeilijk zijn om los te laten.

Herken je dat ook?

 

Het mooiste is als we uit vrije wil los laten.

Dan is het verdriet er ook.

Maar jij neemt de beslissing.

 

Meestal worden we gedwongen om los te laten.

Gedwongen los laten komt ook voor als de dood er tussen komt.

Als je moet loslaten wanneer je er zelf bijna aan onder doorgaat dan heb jij vrijwel geen controle.

 

In alle situatie dat jij loslaat, kan jij niets meer doen.

Je kunt niets meer toevoegen.

Je kunt het niet meer veranderen, niet meer terugdraaien.

Alles wat je nog had willen doen is nu niet meer van toepassing.

Het is uit je handen.

Hoeveel je nadenkt, hoeveel je probeert vast te houden, het is klaar.

Het is niet meer in jouw handen.

 

Gedwongen loslaten

Als je gedwongen wordt om los te laten is het belangrijk dat je herkent dat het niet meer in je handen ligt, dat je moet loslaten.

Er kan een tijd overheen gaan voordat je herkent dat het voorbij is.

Als je herkent dat het voorbij is, mag je de aandacht naar jezelf richten, hoe je bent achtergebleven.

Wat zijn je gevoelens.

Wat betekent het voor je om los te laten.

 

Bij een gedwongen loslating kunnen de gevoelens je soms overspoelen.

Je hebt dit niet gewenst.

Dit is niet de uitkomst die je had gehoopt.

Afhankelijk hoe veel je van de persoon of situatie hield, zal verdriet de komende tijd met je meelopen.

En dat is goed.

Dat is rouwen.

En rouwen vraagt van je om het helemaal te doorleven, te voelen en te accepteren wat deze persoon of deze situatie je gebracht heeft.

In het begin is moeilijk te zeggen wat je in deze rouwperiode mee zult maken.

Ik weet uit ervaring dat het heel heftig kan zijn maar dat er een moment komt dat het verdriet, het gemis een plaats krijgt.

En dat het gemis je wat brengt.

Wat kan je niet vooruit zeggen.

Je moet door het proces gaan.

 

Uit vrije wil loslaten

Als we uit vrije wil loslaten, dan hebben we over het algemeen alles gedaan wat we konden doen, en toegevoegd wat we konden doen.

Ook loslaten uit vrije wil brengt pijn en verdriet met zich mee.

Maar ook voldoening dat we alles wat in onze mogelijkheden lag gegeven hebben.

Uit vrije wil loslaten betekent dat je zicht heb op je situatie, dat je weet wat je mogelijkheden en beperkingen zijn.

En dat je accepteert.

Bij loslaten uit vrije wil, is er over het algemeen een perspectief van het geheel.

Dit kader helpt je om het te laten, om te voelen en om rouwwerk te doen.

Rouwen, loslaten en toelaten wat het leven, deze situatie jou brengt.

 

Zeven tips om los te laten

art-painting-285919_640Tip 1: Loslaten

Herken wat jij vast wil houden maar wat niet in je macht ligt.

In sommige situatie denk je dat je nog van alles moet doen.

Kijk goed, wat is de situatie, wat kan ik doen, kan ik wel wat doen?

 

Sta toe dat je de gehele situatie binnen laat komen, zodat je alle onderdelen ziet en kunt zien waar nog wel mogelijkheden liggen en waar ze echt niet meer zijn.

Daar waar je nog wat kan en mag doen; doe wat kan.

 

Tip 2: Loslaten

Als we met onze neus bovenop een situatie zitten, kunnen we het groter geheel niet zien.

Dat is net als in het verhaal van de blindemannetjes die een olifant gingen onderzoeken.

Ze vonden onderdelen, maar het groter geheel werd er niet door gevormd.

Regelmatig afstand nemen van een situatie helpt ons om het groter geheel te zien.

Om je niet te vereenzelvigen met het probleem.

 

Tip 3: Loslaten

Loslaten doet pijn, accepteer deze pijn en dit verdriet.

Het geeft de waarde weer, de liefde die je voelde voor deze persoon en/ of deze situatie.

Hoe meer je iemand liefhebt, hoe meer het pijn doet als je hem/ haar moet loslaten.

Pijn en verdriet zijn verbonden aan liefhebben.

Beter lief gehad en daar pijn en verdriet van te hebben, dan niet te leven en te voelen wat iemand je waard is.

 

Tip 4: Loslaten

Loslaten laat onze beperkte mogelijkheden zien.

Je hebt het leven niet in de hand.

Je kunt er geen controle over uitoefenen.

Erken dat.

Dit is een onderdeel van zelfkennis.

Erken dat je niet almachtig ben, dat je beperkingen hebt, dat je mens bent.

En dat je met je beperkingen gewoon kunt leven.

 

Tip 5: Loslaten

Loslaten vraagt overgave:

Het leven gaat zijn eigen weg, heeft zijn eigen bedoeling.

Jij hoeft het niet zien, je hoeft het alleen te accepteren.

Ga mee op de stroom van het leven.

Leef het leven en blijf erbij.

Je mag genieten, je mag rouwen.

Het leven geeft je alle kleuren van de regenboog, samen vormen zij een prachtig bouwwerk.

 

Tip 6: Loslaten

Bij loslaten komt verdriet.

Dit vraagt van jou om te rouwen.

Om je verdriet te voelen en te doorleven.

Op jouw tijd, maar als je het te lang uitstelt overvalt het je.

Rouw en verdriet dient zich vanzelf aan.

Herinneringen aan de situatie brengen dit verdriet naar boven.

Laat het toe.

Ja het kost energie, maar deze verwerking brengt je ook de acceptatie van de situatie.

 

Tip 7: Loslaten

Praat met de mensen om je heen, met je familie en je vrienden.

Deel je verdriet.

Ja, je mag je herhalen.

Nee, er staat geen tijd voor.

En het klopt niet iedereen kan er mee omgaan.

Hoeft er ook niet mee om te gaan.

Wat jij verlangt is steun.

En steun is soms gewoon delen, gewoon aanwezig zijn, soms gewoon luisteren.

Accepteer deze steun en vraag deze steun.

Ook al blijven er na verloop van tijd maar een paar mensen over, die nog naar jou verlies willen luisteren, het is goed.

Vraag en rouw op het moment dat het aandient en de mensen begrip hebben voor je verlies.

Rouwwerk gebeurt niet alleen met de mensen om je heen, het gebeurt vooral in je.

En het leven gaat gewoon verder.

Jouw leven en het leven van de mensen om je heen.

 

Download het gratis ebook!

Reageer

Via Sophia