Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
alles wat je onderdrukt

Alles wat je onderdrukt, kost je zoveel energie

Alles wat je onderdrukt kost je zoveel energie

Alles wat je onderdrukt kost zoveel energie.

Door niet toe staan wat je voelt krijg je geen duidelijkheid en blokkeer jij je energie.

Vaak schrikken we van hetgeen we voelen.

Het kan zo intens, zo heftig zijn en het vraagt om een reactie van onszelf.

Door de schrik en de angst wat het van ons vraagt drukken we het gevoel weg en zijn we bezig om het maar zo ver mogelijk weg te houden.

 

Jouw gevoelens en jouw verlangens zijn de richtingaanwijzers van je handelen. Je kent vast de cirkel van denken, voelen, handelen.

Door een deel van de cirkel uit te bannen, jouw gevoel heeft dit gevolgen voor de rest van cirkel.

Als jij niet toestaat te voelen wat je voelt, is jouw denken erop gericht iets niet toe te staan.

Jouw handelen is gericht op verzet. 

En verzet kost je energie, maar geeft je geen energie

 

Wat gebeurt er als je niet onderdrukt? als je toestaat om te voelen?

Zodra jij openstaat om te voelen wat je voelt is je ´kompas´ in ere hersteld.

Je krijgt energie, je kunt inspiratie krijgen.

Met jouw gevoel kan je nagaan of iets voor jouw klopt. 

Jouw denken speelt zich alleen maar in je hoofd af. 

Jouw voelen gaat over jouw hele systeem; je lichaam, het gewaarworden van de omgeving, het gewaar worden van het grotere geheel.

Voelen gebruikt het denken om de vertaling te maken naar woorden, gedachten, waarna het omgezet kan worden in actie, in handelen.

Veel wat jij voelt wordt niet vertaald. 

 

Ze horen zo bij elkaar deze drie. Als je een deel van deze drie niet toe staat, raak je uit balans.

Dan kun je geen evenwicht vinden, niet in je situatie maar ook niet in jezelf.

Met elkaar helpen zij om om te gaan met het leven, de situatie waarin jij je bevindt.

Door het denken, voelen en handelen in balans te hebben, kan je bewust handelen.

Bewust actie ondernemen. 

 

Ondrukking en Blokkades

Als je emotioneel geblokkeerd ben, is het voelen een probleem.

Als je een trauma hebt, dan kan het voelen en het denken een probleem zijn.

In een eerder blog heb ik al verwezen naar de oorzaken van pijn, dan is het handelen geblokkeerd.

Je kunt er op rekenen als je ergens een blokkade hebt, dan heeft dit effect op de rest van de blokkade.

 

Wie heeft er nu geen blokkades?

Vrijwel niemand gaat zonder kleerscheuren door het leven. 
Ieder doet wel ergens pijn of een verwonding op.

Een reden te meer om te ontdekken waar jouw verwonding of jouw pijn zit.

Dan kun je ontdekken wat je kan doen om dit te helen. 

Hoe bewuster je wordt van je eigen pijnpunten, hoe beter jij in staat om bewust met jezelf en je situatie om te gaan. 

 

 

 

 

 

Zeven tips omtrent: wat je onderdrukt kost je zoveel energie

Tip 1. Ik voel alles zo heftig?

Gevoelens kunnen heel heftig zijn. 

Weet dat je alles mag voelen, wat jij voelt is in jouw. 

Sta toe wat je voelt ook al schrik je ervan.

Blijf ademen en sta toe dat het er is.

 

Tip 2. Als ik het zo heftig voel dan wil ik direct weg zijn.

Het is niet de bedoeling te vluchten van wat je voelt.

Het kan wel zijn dat er een pijn in je aangeraakt wordt.

Probeer aanwezig te blijven.

Gebruik je ademhaling en je lichaam om in het hier en nu te blijven.

Door de pijn toe te laten, wordt er wat geheeld.

 

Tips 3. Als ik het zo heftig voel, kan ik zo uitvallen

Door direct in een actie te stappen vlucht je ook.

Je laat niet toe dat het gevoel in jou is.

Je projecteert het naar buiten.

Jouw gevoel is van jou en het zegt je wat.

Probeer de boodschap op te vangen.

 

Tip 4. Ik voel niet, ik denk.

Mensen hebben een verschillende georiënteerdheid.

Er zijn 4 type: denken, voelen, intuïtie en gewaarworden. 

Er staat altijd een functie in de schaduw en 2 daarvan zijn je hulpfuncties.

Dus het kan dat je minder voelt en dat je andere functie sterker is.

Dan geld toch dat je  de cirkel in balans moet hebben

 

Tip 5. Ik kan niets met het woord voelen

In onze maatschappij heeft voelen ook een ondergeschikte rol. 

Alles wat je rationeel kunt verklaren is het!

Ondertussen wordt de functie toch gebruikt. Maar alles wordt rationeel vertaald.

Er zijn proeven geweest met mensen die niet konden voelen.

Zij konden geen goede keuzes maken, ze konden de situatie niet goed inschatten.

 

Tip 6. Ik doe gewoon wat.

Eigenlijk geld hetzelfde verhaal als hierboven.

Je kunt een doe-type zijn. Jouw georiënteerdheid. is doen.

Toch zal je de andere functies gebruiken, maar je vertaalt het anders.

Als jij je andere functies denken en voelen niet gebruikt handel je als een kip zonder kop.

 

Tip 7. Hoe krijg ik mijn denken, voelen en handelen in balans

Door zo bewust als mogelijk met jezelf en je situatie om te gaan.

In de opvoeding kan er al veel aandacht zijn voor de emotionele ontwikkeling, voor de rationele ontwikkeling en het handelen.

Je kunt het zien als een spier die je traint. 
Hoe vaker je ze gebruikt, hoe bewuster je zult zijn.

Hoe bewuster je zult zijn, hoe meer zicht je krijgt op je situatie. 

Hoe meer zicht je op de situatie hebt, hoe effectiever jij met de situatie om kan gaan. 

 

Wil je meer weten? Download het ebook

 

 

Reageer

Via Sophia