Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Pijn, trauma, groei en het lichaam

Pijn, trauma, groei en je lichaam

Iedere keer wordt er weer een nieuw stukje ontbloot. Opnieuw een stuk oude pijn losgelaten. Het is tijd dat we ons nieuwe oorspronkelijk zelf ontdekken. Ons lichaam is daarin een belangrijke signaalgever. In het lichaam, door het lichaam en vanuit het lichaam mag het geheeld en gereinigd worden. Oude pijn, losgelaten: levensvreugde herontdekt.

Na een intensief trainingsweekend bij Jos Dolstra mocht ik nieuwe levenslust, levenskracht en vooral het spelen herontdekken. Het leven dat er eerst niet mocht zijn, dat verloochend werd en nu opnieuw hervonden. Het weekend ging over trauma en lichaam. Hoe pijn in ons lichaam plaatsneemt, door iets wat in ons is afgewezen, daarna door onszelf werd afgewezen.

Hoe kom je dit tegen?

In het dagelijkse leven komen we dit tegen als een fysieke ervaring, als een kramp, een weerstand. Eerst is het duidelijk in onszelf voelbaar, waarna het vaak naar buiten wordt geprojecteerd. Onze potentie is zoveel groter dan alleen datgene wat wel geaccepteerd was. In onze afgewezen delen (schaduw) is ook die potentie aanwezig, alleen wij hebben ons daarmee niet geïdentificeerd. In de aanpassing hebben we het buiten ons geplaatst.

Dit weekend ging ook over groei en dat pijn en trauma verstoppingen veroorzaken, zodat er op die delen geen wezenlijke groei kan plaatsvinden. Groei staat voor nieuwe verbindingen maken, nieuwe ervaringen opdoen ook door trial en error. Als er pijn en verstoppingen zijn, wordt bepaalde delen buitengesloten. Je wil die pijn, die afwijzing niet opnieuw voelen. Door je overtuiging die ontstaan is uit een eerdere ervaring, ben je niet meer open of niet in staat om werkelijk te gaan ontdekken wat deze specifieke situatie van je vraagt. Je kan niet ontdekken welke en dat er meer mogelijkheden zijn.

Pijn en afwijzing

Ieder mens, elk kind, komt pijn en afwijzing tegen, niet bewust gewild of ingezet. Maar we zijn allemaal kinderen van mensen die pijn en afwijzing hebben ervaren. Pas als er bewustzijn komt op datgene wat afgewezen of verdrongen wordt, kan er bewuste verandering plaatsvinden. Afwijzing, verdringing behoren tot de verdediging van de eigen persoonlijkheid en identiteit. Met alleen begrip kan je wel je gedrag veranderen, maar het gaat om werkelijk ervaren dan pas kan er groei plaatsvinden. Het helpt om jezelf te zien, met de pijn die je hebt en daarmee compassie te hebben en jezelf daarin te vergeven van welk aandeel je jezelf ook toedicht.

Door je eigen proces aan te gaan kan je ruimte maken, ruimte om jezelf te bevrijden van deze angst en pijn, ruimte om het leven binnen te laten stromen. Het leven, de levendigheid die een deel van je wezen is: opgesloten achter de muren van zelfverdediging, achter de angst niet goed genoeg te zijn, achter de angst voor afwijzing. Wat mag er nog meer bevrijd worden? Waar mag je nog meer je leven laten stromen?

Zeven overwegingen bij: Pijn, trauma, groei en je lichaam

1. Een gezond psyche omvat een gezonde denkvermogen, de emotionaliteit en spiritualiteit om zowel de context, het juiste verband en de stroming hiervan te ervaren. Zodat er een zich verhouden tot kan plaatsvinden.

2. Niemand verlangt om pijn te hebben. Het kan echter zijn dat we er zo aan gewend zijn dat we niet anders willen en verwachten. Kijk wat onder de pijn zit, wat je echte verlangen is. Elke stap leidt tot een reeks consequenties. We zijn niet bedoeld om aangepast te zijn, maar om onze uniekheid te beleven.

3. De grootste pijn is vaak niet de ervaring; maar het feit dat jij je alleen voelt staan. Niet begrepen en niet gezien in deze pijnlijke situatie.

4. Het lichaam helpt je een weg te vinden ; naar je eigen inzichten, je eigen behoeften en verlangens. Behoeften kun je dan meer terug herleiden tot het fysieke vlak, terwijl verlangens door alle lagen heen gaat : het is meer de weg van je ziel.

5. Ieder mens komt met zijn eigen zielenpad. Je ziel komt om ervaringen op te doen. Als ‘n kind van zielenpad wordt afgeduwd, wordt het enorm gekrenkt. Met name in de 1e 2 levensjaren kunnen schuld en schaamte worden ontwikkelt, wat de groei enorm belemmert.

6. Bij groei zit het meest pijnlijke deel in de weg. Als volwassene kun je die delen zien en herkennen en besluiten om andere keuzes te maken.

7. Het probleem, de pijn; het is de ingang tot heling. Wat is je probleem, wat krampt er in jou? Welke delen willen door jou gezien worden? Durf je de stap te maken en je proces aan te gaan? Nieuw leven, jouw levenslust wil opnieuw aan de oppervlakte komen.

Wil je ontdekken wat jouw groei belemmert wat er in de weg staat naar heelheid? Neem dan contact met me op. Voor het gratis ebook klik hier.

Reageer

Via Sophia