Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
psychologie van de ziel

Psychologie van de ziel

Psychologie van de ziel.

Jungiaanse psychologie wordt bij uitstek psychologie van de ziel genoemd, waarom is dat?
Psychologie en ziel lijken niet te combineren. Hoe zit het dan?

Psychologie staat sec genoemd voor kennis van de psyche.

Ensie zegt hier het volgende over:
Psyche is het Griekse woord voor ziel, die in de mythologie als een teder meisje met vlindervleugels wordt voorgesteld. Vandaar vele samenstellingen met dit woord: psychologie = zielkunde, psychiatrie = ziel geneeskunde (nl van krankzinnigen) ; psychose — storing in de werkingen van den geest ; psychisch — wat op de ziel, dus niet op het lichaam betrekking heeft, bijvoorbeeld psychische ziekten. 

Verbinding psyche en ziel

In bovenstaande worden ziel en psyche wel met elkaar verbonden. Binnen de dagelijkse praktijk is de term ziel iets waar niet over gesproken worden binnen de hulpverlening. Vervolgens wordt in het onderstaande artikel wordt de ziel als blinde vlek benoemd, welke wij door migranten uit niet – westerse culturen weer onder de aandacht krijgen.

Samenhang ziel, geest en lichaam:

De termen ziel, geest en lichaam worden veel door elkaar gebruikt.
In plaats van daar nu vele definities van weer te geven is het misschien wel van belang om aan te geven dat de psychologie van de ziel uitgaat van deze samenhang en daarop enkele inzichten over te delen waarom zij dat doet.

Jung die aan de basis staat van de psychologie van de ziel zag de persoonlijkheid als een geheel. Psychoanalyse helpt om deze samenhang en harmonie te bewaren of te herstellen. Psychiater C.G. Jung onderscheidt wel delen van de psyche.

Probleem wat je ervaart

C.G. Jung zag een probleem wat je ervaart als een oproep tot ontwaken van het Zelf. Hij was overtuigd dat het menselijk bewustzijn verbonden is met een groter, transpersoonlijk veld van Bewustzijn. Het transcendente bewustzijn van de mens wordt aangeduid met termen zoals ziel, goddelijke vonk, het Zelf. Om jezelf als een deel van het geheel te ervaren is ´heel-ing´ noodzakelijk, dat helingsproces kan door spiritueel georiënteerde therapie bevorderd worden.

Zeven overwegingen bij Psychologie van de ziel

Overweging 1.

De Jungiaanse analytische psychotherapie is een vorm van dieptepsychologie die gebaseerd is op het gedachtegoed van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. Hij was van mening dat in ieder geval een deel van het psychisch lijden veroorzaakt wordt door het niet (her)kennen van een deel van de eigen persoonlijkheid of ziel. Dit blijft dan onbewust. Deze onbewuste delen kunnen trauma’s herbergen maar ook heel positieve kanten van de persoonlijkheid bevatten die niet gebruikt worden.

Overweging 2.

Mensen bezitten een zelf-helend vermogen. Dit vermogen ontdekken en aanboren geeft een hernieuwd vertrouwen in ons lichaam.

Overweging 3.

Men zegt dat we allen zoeken naar de betekenis van het leven. Maar ik denk, dat dat niet is wat we werkelijk zoeken. Ik denk dat we zoeken naar de ervaring dat we leven. Joseph Campbell, Mythen en Bewustzijn

Overweging 4.

Joke Hermsen benadrukt in zoektocht naar de ziel dat de ziel datgene is wat iemand tot een individu maakt. De ziel vormt enerzijds de kern van de mens en anderzijds een open deur naar de wereld.

Overweging 5.

Uitdrukkingen als: ‘het is alleen maar psychisch’ of moderner gezegd ‘het zit allemaal tussen de oren’, de psyche devalueren en ontkennen dat de gevoelens van mensen werkelijkheid zijn. Geen tastbare werkelijkheid maar een ervaarbare levende werkelijkheid. C. G. Jung

Overweging 6.

Wat buiten ons plaatsvindt, in de buitenwereld, kan gezien worden als een projectie van de binnenwereld. Zo binnen, zo buiten. Vooral dat wat ons ‘raakt’ geeft aanwijzingen voor het leren kennen van onze binnenwereld.

Overweging 7.

Wanneer een stroom van bewustzijn vanuit de diepten van de menselijke geest naar boven komt, doen zich in hoog tempo grote transformaties voor.

Deepak Chopra; Leven zonder grenzen

 

Vanavond kun je nog het gratis webinar bijwonen: van angst naar passie.

Mocht je vragen hebben, kun je altijd mailen

 

 

Reageer

Via Sophia