Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
scherp van de snede

Leven op het scherp van de snede

Leven op het scherp van de snede Deze week ben ik erg bezig met de verhouding tussen ziel, geest en lichaam. Wat onder het lichaam verstaan wordt lijkt duidelijk. Zowel de geest als de ziel krijgen vaak een andere definitie. Daarom vertel ik eerst wat ik versta onder ziel en wat onder geest. De Ziel: de ziel wordt ook wel psyche genoemd; het is het onstoffelijk deel van de mens, dat door het gehele lichaam is verbreid. Het begrip ziel verwijst naar het dynamisch gebeuren in de menselijke persoonlijkheid. In het Gotisch wordt de ziel aangeduid met saivalo; iets dat…
READ ARTICLE
Via Sophia