Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
heelheid

Wanneer ben je heel?

Wanneer ben je heel? Hoe weet je wanneer je heel bent en wat is heel zijn?

In de blog als je problemen opgelost zijn ben je dan heel komt heel duidelijk naar voren dat de ziel zich vaker uit in problemen.

Door je problemen aan te gaan, kan jij je zielsmissie ontdekken. Wat de ziel is en hoe deze in je psyche gesitueerd is kun je lezen in wat is de ziel. 

 

Heelheid en creativiteit

In het boek De mens en zijn expressie: van Dr. C.J. Schuurman: grondpatronen van psychische ontsporing 2e druk 1979, werd ik getroffen door wat hij schrijft over de menselijke drang om heel te worden.

Heelwording wordt aangestuurd vanuit de ziel.

Deze heelheid wil vorm aannemen.

Vorm geeft echter ook een beperking cq. begrenzing aan.

Oftewel de begrenzing schept de voorwaarde voor creatie.

Door de beperking is de ziel niet heel.

Er ontstaat een ritme dat de ziel streeft naar heelheid, dit wil uitdrukken en weer kwijtraakt.

Het gaat over de begeerte naar heelheid en de angst dit weer kwijt te raken. Het is een doorgaand proces.

 

Dr. C.G. Jung schrijft ook over kunst.

Onder andere in het boek, de mens en zijn symbolen 1974:

Kunstenaars beogen een bewuste hereniging van hun innerlijke realiteit met de realiteit van de wereld of van de natuur;

of in laatste instantie een nieuwe vereniging van lichaam en ziel, van materie en geest.

 

In het handboek creatieve therapie door Henk Smeijsters 2000; wordt onder meer het doel van de creatieve therapie beschreven.

Hij beschrijft dat het in de creatieve therapie niet gaat om creativiteit in de betekenis van ethische perceptie en vormgeving,

maar om activiteiten in het medium die het innerlijk van de cliënt tot uitdrukking brengen,

activiteiten die de cliënt de gelegenheid bieden op een hoogst individuele wijze op zoek te gaan naar de eigen problemen en de cliënt helpen zichzelf te veranderen.

Creativiteit is dus een ontdekkingstocht kan dus gebruikt wordt als ontdekkingstocht.

Om te ontdekken wat er in je leeft.

 

Er zijn heel veel invalshoeken om naar heelheid te kijken.

Creativiteit is daarin een belangrijke invalshoek.

Er zit zoveel vast aan heelheid: tegenstellingen, ziel, uiten van hetgeen je niet kunt verwoorden.

Creativiteit geeft je de mogelijkheid datgene wat je niet kan verwoorden op een andere manier te uit.

Het helpt je (en ook mij) om bewust te krijgen wat er in je leeft.

Welke vorm van creativiteit je ook gebruikt het kan zichtbaar maken wat je nog niet bewust hebt.

Door zichtbaar te maken wat nog niet bewust is, kan je bewust worden en daarmee kan jij je weg vinden.

 

Heelheid en psychotherapie

Wat heeft de ziel nu in de psychotherapie te doen?

James Hillman en Thomas Moore schrijven hier beiden over.

Lange tijd heeft de ziel in de psychologie geen plaats gehad. De ziel was het domein van de religie en spiritualiteit.

Psychiater C.G. Jung heeft de brug gelegd tussen psychologie en spiritualiteit.

Hij zegt: ´Uiteindelijk zijn we alleen maar iets waard vanwege het wezenlijke dat we belichamen, en als we dat niet belichamen is het leven verspild.´

We willen onze ziel kennen en daarnaar leven.

 

Thomas Moore geeft enkele symptomen aan waardoor het verlies van de ziel duidelijk merkbaar is:

leegte, zinloosheid, verlies van waarden en hunkering naar persoonlijke vervulling.

Het doel van het werk met de ziel benoemt hij als: niet het aanpassen aan algemeen aanvaarde normen

maar aan een rijk bewerkt leven, verbonden met de samenleving en de natuur,

verweven in de cultuur van familie, land en aarde.

Zorg voor de ziel lost het raadsel en de problemen  van het leven niet op:

het is eerder een waardering voor de paradoxale mysterie die tegenstellingen vermengen tot de grootsheid van ons leven.

 

Zorg voor de ziel is een fundamenteel andere manier van kijken in ons dagelijkse leven en het zoeken naar geluk.

De nadruk hoeft niet eens op problemen te liggen.

Zorg voor de ziel is een voortdurend proces dat zich niet zozeer richt op het ´repareren´ van een centraal mankement,

maar het vraagt om de aandacht voor de kleine details van het dagelijkse leven,

maar ook aandacht voor de belangrijke beslissingen en veranderingen.

In de zorg voor de ziel hebben wij zelfs de plicht om met genoegen, ons leven te organiseren en vorm te geven ten behoeven van onze ziel.

 

Heelheid, psychologie en spiritualiteit

Eerder schreef ik dat C.G. Jung de brug legde tussen psychologie en spiritualiteit. Hij gaat ervan uit dat wij het ´goud´ in onszelf moet zoeken.

Hij gebruikt daarvoor alchemistische en archetypische beelden.

Ook de termen ´worden wie je bent´ en ´blauwdruk´ verwijzen naar het wezen en de essentie van ons mens zijn.

Het leven is hierdoor niet alleen een natuurlijk proces, maar misschien in sterke mate, een mysterie.

Het volgt niet alleen de natuurlijke wet van evolutie en genetica, maar veel meer de onzichtbaarheid in het hart; de ziel.

 

In het sjamanisme leg je contact met je ziel door o.a. dingen te doen die je fijn vindt.

Daarbij zijn aandacht en rituelen erg belangrijk.

Je kan dan observeren en zorgvuldig luisteren naar wat je ziel je te vertellen heeft.

Belangrijk is om je te realiseren dat de wens om te heel te zijn, je zicht kan belemmeren.

Soms is de afwijking van het gewone een bijzondere openbaring van de ziel. In de alchemie wordt dit het opus contra naturam genoemd.

Juist door deze bijzondere openbaring kan je jouw ziel en je zielsmissie volgen.

 

Wanneer ben je heel?

Je bent heel als je in nauw contact met je ziel leeft.

Als je aandacht hebt wat er in je leeft.

Als je voelt wat je ziel van je vraagt.

Als je voelt wat de bedoeling van de ziel is en daarnaar handelt.

 

Dat betekent niet dat je kan voorspellen wat het leven van je vraagt.

Je ziel kan je vragen om bijzondere wendingen in je leven te nemen.

Je ziel kan je vragen om zaken los te laten, waar jij als mens graag vast aan blijft houden.

Juist in het volgen van je ziel ontstaat er een spoor een pad, waar je van voelt dat dit klopt.

Wat ruimte creëert om jouw licht te laten schijnen.

Jouw ziel  kan je zien als een innerlijk licht, als een een innerlijke wegwijzer in je leven. 

 

 

heel

Zeven vragen: om jouw heelheid te ontdekken

Vraag 1. Waaraan merk je dat je niet heel bent?

Gebrek aan heelheid kun je benoemen als verlies van de ziel.

Thomas Moore geeft enkele symptomen aan waardoor het verlies van de ziel duidelijk merkbaar is:

leegte, zinloosheid, verlies van waarden en hunkering naar persoonlijke vervulling.

 

Vraag 2. Als ik nu geen zin heb om te doen wat mijn ziel van mij vraagt?

De mens behoud zijn eigen wil. Je hebt altijd keuze om anders te handelen dan je ziel van je vraagt.

Weet wel dat jouw ziel ook ´gevoed´ moet worden.

Als jij jouw ziel niet geeft wat het nodig heeft, kwijnt je ziel weg.

Zie de wens van je ziel als het grote plaatje.

Dit is de bedoeling van je ziel.

Er zijn veel wegen om naar dit grote plaatje te leven. 

 

Vraag 3. Hoe zit dat met je eigen wil

Ieder mens heeft keuzevrijheid.

Je ziel zal jouw keer op keer vragen om datgene waar het behoefte aan heeft.

Je kunt in de omstandigheden zijn dat je geen mogelijkheid ziet om te handelen of te leven naar de wens van de ziel.

Bijvoorbeeld bomen willen omhoog groeien, maar als het niet de mogelijkheid krijgt zal het groeien zoals het kan.

Omdat de boom een drang heeft om te groeien.

We kennen de uitdrukking: Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

Zo is dat ook met de ziel. De ziel zal steeds proberen om toch van zich te laten horen.

Het is je drive.

 

Vraag 4. ja hoe zit het dan met je ziel en je drive?

Jouw drive en jouw passie heeft alles met je ziel te maken.

Zie hiervoor de blog Passie. 

Als jij je passie leeft, dan geef je uiting aan je ziel en aan je zielsverlangen.

Datgene wat jou plezier geeft is een belangrijke voedingsbodem voor je ziel.

 

Vraag 5. Wat als je je ziel nu voortdurende onderdrukt

Datgene wat er niet mag zijn, komt op een onbewaakt moment toch naar buiten.

Het ziet er dan meestal anders uit dan hoe het bedoelt is.

Ziel wil gezien worden. Hoe hard jij ook je best doet om er niet naar te luisteren, ziel is onderdeel van jou zijn.

Jij kan zonder je ziel en ziel kan niet zonder jou. 

 

Vraag 6. Wat nu als hoe mijn ziel zich uitdrukt niet past in mijn leven.

Dat is een gegeven wat we heel vaak tegenkomen.

Het leven, de samenleving is gebonden aan regels.

Jouw ziel heeft daar geen weet van.

Het is aan jou om creatief te zijn, hoe kan je datgene wat door jou wil stromen te laten stromen en toch gewoon binnen de samenleving te functioneren.

Misschien kan het niet op de manier hoe je opgevoed bent, misschien past het niet binnen bestaande structuren.

Het is aan jou om jezelf niet aan te passen aan de maatschappij, maar de maatschappij aan jou aan te passen.

 

Vraag 7. Maar als ik geen idee heb, wat mijn ziel van mij wil.

Ziel uit zich op diverse manieren. Heb aandacht voor je bijzondere manieren van uiten, waar heb je plezier in, waar wordt je blij van.

Heb aandacht voor jezelf en wat je graag doet. Zelfs al weet je niet waar het toe leid, er zijn altijd aanwijzingen.

Doe datgene wat je wel kan zien, de rest volgt vanzelf (met jou hulp).

 

Wil je meer weten?

Download het gratis ebook

 

 

Reageer

Via Sophia