Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

 


Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
wat is angst

Wat is angst? + 7 tips om met angst om te gaan

Wat is angst?

Angst is een natuurlijk reactie van je lichaam op datgene wat als gevaar geïdentificeerde wordt.

Je lichaam komt in een staat van paraatheid om met het gevaar om te gaan.

De 3 bekende reactie zijn vechten, vluchten of bevriezen.

Wat duidelijk is dat je lichaam je helpt om datgene wat jij als gevaar identificeert aan te gaan.

Jij beoordeelt of er gevaar is, en wat gevaarlijk is.

 

Wat zijn nu de lichamelijke reacties van angst:

Symptomen van angst zijn: versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk, verhoogde spierspanning en verhoogd bewustzijn.

Deze kunnen worden aangevuld met het weeë gevoel in je maag, zwetende handen, dichtzittende keel, hoge ademhaling,

of nog erger buikpijn, diarree en overgeven.

Bij de vecht- of vluchtreactie is duidelijk dat mensen extra kracht hebben om een situatie aan te gaan of te vermijden.

 

Hoe beoordeel jij nu of een situatie gevaarlijk is?

In de situatie dat er een auto op je afkomt als jij oversteekt, is het over het algemeen duidelijk dat wij allen dat als gevaarlijk beschouwen.

Veel situaties die ik als gevaarlijk beschouw, hoef jij niet gevaarlijk te vinden.

En dat kan ook andersom: wat jij als gevaar beschouwd, hoef ik niet als gevaarlijk te ervaren.

Naast de situaties die we allemaal als gevaarlijk beschouwen, zijn er dus ook situaties die heel persoonlijk beoordeelt worden op gevaar.

Is er over die persoonlijk beoordeelde situatie wat te zeggen?

 

Heeft persoonlijk ervaren gevaar iets gemeenschappelijks?

Persoonlijk ervaren heeft het volgende gemeenschappelijk:

Men ervaart in zijn comfortzone geen gevaar.

Deze zone is vertrouwd, men weet wat er van hem of haar verwacht wordt, waar hij/zij aan moet voldoen.

Als je buiten je comfortzone zone gaat, weet je niet wat je tegenkomt, wat er van je verwacht wordt en wat je rol of positie is.

Dan is er sprake van een onbekende situatie.

Iedereen ervaart in een onbekende situatie vormen van angst.

Hoe groot deze angst is hangt af van eerdere ervaringen, hoe je er toen mee omgegaan bent, wat het resultaat was en hoe groot jij je stappen maakt.

 

Verschillende manieren om met angst om te gaan.

In een onbekende situatie ervaart iedereen angst maar hoe iemand ermee omgaat is verschillend.

– Veel mensen zoeken het gevaar op om spanning in hun leven te ervaren; zij spelen met het gevaar.

– Andere mensen weten dat om hun doel te bereiken, zij uit hun comfortzone moeten stappen.

   Alleen buiten de comfortzone is groei mogelijk; zij zoeken ´gevaar´ op, zodat hun nieuwe comfortzone groter wordt.

   Zij spelen niet met het gevaar, maar er is worden wel duidelijk afwegingen gemaakt hoe en waarom zij het ´gevaar¨ aangaan.

– En er zijn mensen die overal gevaar zien; zij denken aan gevaar (angstgedachten) zij anticiperen bij voorbaat op gevaar (angstgedrag).

   Zij bewegen alleen in uiterste noodzaak.

   Zij spelen niet, zij anticiperen niet en alleen de omstandigheden kan hen dwingen om in beweging te komen.

   Hun ervaring is ook gebaseerd op een eerdere ervaring, trauma en overtuiging dat de oude pijn weer herhaald zal worden en dat zij dat niet aan kunnen. (alle varianten zijn mogelijk)

 

Wat doet angst met je:

Naast de eerder aangegeven lichamelijke reacties is er ook een duidelijke georiënteerdheid op datgene wat als gevaarlijk wordt geïdentificeerd.

Met name de mensen die een slechte ervaring of trauma of overtuiging hebben, doen veel dingen niet omdat dat angst oplevert.

Angst houd hen tegen. Zodra er iets nieuws in hun leven komt levert dit angst op.

De angst houd hen gevangen; dan spreken we over een angststoornis.

 

Hoe kan je nu met angst omgaan:

De enige manier om met angst om te gaan is, haar onder ogen komen.

Toegeven dat je iets angstig vindt of dat de situatie angst oplevert.

Pas als je je angst leert kennen kan je ermee aan de slag.

Dan kan je je afvragen of de angst reëel is, of er manieren zijn om er mee om te gaan, of er overtuigingen aan ten grondslag liggen die je niet meer dienen.

 

Voordat je je angst aangaat, gaat er een proces aan vooraf.

Dit proces is het proces van zelfacceptatie, versterking van jezelf; dat jij er mag zijn, dat je grenzen aan mag geven.

En dat ook jij geluk in je leven mag toelaten.

Angst en geluk gaan namelijk niet samen.

Natuurlijk kan je een angst voor iets en toch gelukkig zijn met je partner.

Maar als jij in een staat van angst verkeert, kan jij niet in een staat van  geluk verkeren                                

 

Zeven tips om met angst om te gaan

small-planet-694842_640

Tip 1: Wat boezemt je angst in?  

Kijk en ontdek in welke situatie jij bang bent.

Houd hiervoor een angstdagboek bij.

Merk op welke gedachte jij hebt.

Heb je een vast patroon?

Past een situatie bij bepaald gedrag of bij een bepaalde gedachte?

Kijk en merk op; zonder oordeel.

Hoe meer jij kunt kijken zonder oordeel, hoe meer zicht jij op jouw situatie krijgt.

 

Tip 2: Is je angst reëel?

Daarin kan je kijken of het voor jou reëel is, of de mensen in je omgeving er ook bang voor zijn.

Als je partner of je kinderen er niet bang voor zijn, wat maakt dat jij er wel bang voor bent.

Wat maakt dat jij zo uniek reageert op deze angst?

Probeer daarna met de ogen van degene die niet bang is naar de situatie te kijken en ontdek wat het verschil is.

Je zult merken dat het proberen om door iemand anders zijn ogen te kijken, of het nu wel of niet lukt, je al heel veel oplevert.

 

Tip 3: Realiseer je dat je angst hebt, maar dat je het niet ben.

Als je over jezelf praat, zie dan ook waar je wel vrij in kunt zijn, waar jij je niet in belemmerd voelt.

Het hebben van angstgevoelens maakt niet dat jij dat alleen maar angst bent. Jij bent geen angst; je hebt angst.

Door dit onderscheid kan je angst af en toe meer van een afstand bezien, soms heel nabij voelen en er dan toch voor te kiezen om je niet door angst te laten leiden.

 

Tip 4: Wat brengt deze angst jou?

Angst kan je beperken, maar angst kan er ook voor zorgen dat mensen rekening met je houden; dat jij iets niet hoeft te doen.

Of dat jij jezelf een excuus geeft om iets niet aan te gaan.

Kijk bij jezelf wat zijn de voor- en nadelen van je angst.

Je hoeft dit niet met iemand anders te delen.

Maar probeer naar jezelf zo eerlijk mogelijk te zijn.

 

Tip 5: Wat zou er gebeuren als je geen rekening met je angst hield?

Zou jij dan vrij zijn om te doen en laten wat jij wil?

Wat wil je?

De wat als …vraag; kan zomaar je wensen in beweging zetten.

Durf te dromen.

Als jij durft te dromen wat jij zou willen…dan…..

Ja dan kan het zijn dat jij in beweging komt, dat jij een weg zoekt om met je angst om te gaan, om je droom waar te maken.

Dus Durf te dromen!

 

Tip 6: Wat zou er gebeuren als je precies datgene ging doen waar je bang voor bent?

Mandela heeft ooit gezegd dat onze angst niet is dat we iets niet kunnen.

Onze grootste angst is de angst voor onze eigen grootsheid.

Stel je voor dat juist datgene waar jij bang voor bent, datgene is wat jij eigenlijk het liefst zou doen?

 

Tip 7: Wat heb je nodig?

Soms hebben net een klein zetje nodig om over een drempel te gaan.

Het vertrouwen dat je het kan. Het geloof dat ook jij het waard bent.

Kijk waar jou behoeften ligt.

Soms ligt de behoefte verborgen in een blokkade, een verlangen, of een uitspraak die jezelf doet.

Luister, kijk en voel.

En gun jezelf datgene wat jij nodig hebt om jou stap te maken.

Een kleine stap is prima, 1 stap is prima.

Maar begin!

 

Wil je meer weten over angst, hoe jij met je jouw angst om kan gaan?

Download hier de gratis ebook.

 

Reageer