Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
Wat is dan vrijheid?

Wat is dan vrijheid?

Wat is dan vrijheid?

Ik ben vandaag aan het filosoferen over vrijheid. In mij leeft er een enorme vrijheidsdrang. Zou die drang niet gewoon een reactie zijn: een aangeleerd patroon?

Stel je voor; wat is nu het toppunt van vrijheid?

Wie staat er boven de wet?

Ieder mens, zelfs de koning, koningin of minister- president zijn gebonden aan regels.

Ook al denkt men dat men boven de wet staat, daar is nog het protocol, de etiquette, de regels.

Hoewel regels overtreden kunnen worden, wil dat niet zeggen dat men de vrijheid heeft om te doen en te laten wat men wil.

Regels die je opgelegd zijn, kun je namelijk met gemak overtreden. Maar innerlijke regels overtreden heeft een heel andere consequentie.

Vroeger noemde mijn moeder dat: het geweten.

Het geweten

‘n Mooi woord om opnieuw te introduceren.

Als je geweten niet zuiver is, kun je niet in harmonie zijn met jezelf.

Laten we in onszelf nu ook zo’n hoogste instantie hebben; of je het nu koning of keizer noemt maakt niet uit. Ik weet vanuit ‘n opstelling in mijn opleiding hoe moeilijk ik het vond om de koning onder ogen te zien. Hier gaat het namelijk om. Kun jij je eigen koning, je eigen koningin onder ogen zien. Je niet te nederig voelen, je niet te beschaamd te voelen. Maar voelen dat dit jou innerlijke hoogste regeerder is. Die jij waardig moet zijn. Waardig zijn aan jezelf. Zolang jij het niet waardig bent om je hoogste regeerder te zijn; je eigen koning en koningin zal er geen vrijheid in jou zijn.

Wat is dan die vrijheid?

Naast het waardig zijn, zal er ook een balans mogen zijn tussen je innerlijke koning en koningin; je mannelijke en vrouwelijke regeerder. Ik wilde heerser opschrijven, maar daar heb ik zelf nog een issue op. Let dus op je eigen woorden, waar het voor jou nog wringt.

Wat is dan die vrijheid voor jou persoonlijk?

Het innerlijke huwelijk tussen jou innerlijke man en vrouw wordt voltrokken door de innerlijke observator; je innerlijke heilige. Een drie-eenheid. Dit is alleen mogelijk als ze alle drie in jou geïntegreerd zijn.

Dan kan er een balans zijn; niet vanuit reactie maar vanuit innerlijke doorleefdheid. Vanuit deze drie-eenheid kan de verloren gegane eenheid hersteld worden. Vrijheidsdrang, verbindingsdrang heeft dan allemaal te maken met het verlangen om die liefde in de verloren gegane eenheid te herstellen.

Zeven tips bij Wat is dan vrijheid?

1. Muzikale inspiratie: https://degrotevragen.nl/samenleving/acht-liedjes-betekenis-vrijheid/

Zeven tips bij Wat is dan vrijheid?

2. Elke poging om je innerlijke heelheid te herstellen, komt vanuit je innerlijke drive. Jouw DNA, jouw zielsplan helpt je om deze eenheid te hervinden. Lees verder op; https://via-sophia.nl/wat-is-dan-vrijheid/

Zeven tips bij Wat is dan vrijheid?

3. Bij aanvang van je leven, zeg maar bij je geboorte start je vanuit je uitgangspositie. Alles is in potentie aanwezig om je zielsplan te gaan leven. Lees verder op; https://via-sophia.nl/wat-is-dan-vrijheid/

Zeven tips bij Wat is dan vrijheid?

4. In deze wereld van illusie is de eenheid verloren; dan sta je in de dualiteit. Wat je denkt te weten blijkt bij nader inzien anders te zijn. Lees verder op; https://via-sophia.nl/wat-is-dan-vrijheid/

Zeven tips bij Wat is dan vrijheid?

5. Elke keer als je hindernissen op je weg opgeruimd hebt, ma je opnieuw stappen in de zoektocht naar een nieuw kader om de optimale energie te aanvaarden. Lees verder op; https://via-sophia.nl/wat-is-dan-vrijheid/

Zeven tips bij Wat is dan vrijheid?

6. Open je hart, straal je liefde uit. Zelfs als het duurt, liefde is energie die nooit verloren gaat, en wederkerig is. Lees verder op; https://via-sophia.nl/wat-is-dan-vrijheid/

Zeven tips bij Wat is dan vrijheid?

7. Je bent hier niet voor niets. Vanuit jou ervaring heb je al zoveel licht en liefde neergezet. ´Als je zo wijs was als je dacht, zou je niet hier zijn!´Lees verder op; https://via-sophia.nl/wat-is-dan-vrijheid/

Wil je meer zicht krijgen op jezelf en hoe jij bent in relatie tot de ander? Neem dan contact op. Voor het gratis ebook, klik hier.

Reageer

Via Sophia