Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Welke keuze maak je?

De keuze

Ieder mens heeft de keuze; leef je vanuit je hart of vanuit je denken?

Kan jij in harmonie leven met je hoofd en je hart? Of ben jij jezelf nog steeds aan het veroordelen?

Leven vanuit je hart is een ander leven, dan vanuit je denken.

Welke keuze kan je maken?

Leven vanuit je hoofd, betekent dat je voortdurend gericht bent op de buitenwereld. Dat je alle input om je heen, signaleert, analyseert en dat je voortdurend alert bent op wat de omgeving van je vraagt en hoe jij daar het beste op kan presteren. Daarbij beoordeel je of dit het beste is wat je nu kunt doen, of er niemand is die jou overtroeft. Als jij niet de beste keuze maakt, veroordeel jij jezelf; weer niet goed gedaan. Heel vaak beoordeel jij jezelf als niet goed genoeg, of minder dan ander. Jouw eigenwaarde hangt af van de prestaties die jij levert. Jouw waarde is afhankelijk of een ander deze als bruikbaar beoordeelt.

Vanuit je hart leven, betekent dat je in contact bent met jezelf. Dat je voelt wat er in je leeft. Van daaruit kan je in het moment zijn en in dat moment reageren. Dan kan je de rust en de stilte in jezelf ervaren. Hoe druk het buiten jou ook is, in jou kan jij contact maken met de rust en de bron van het leven. Daar kan je voelen wat jij op dit moment te doen hebt, welke stappen je kunt maken.

Wat een ander ook doet, dat is voor jou okay. Jij weet dat jij jou eigen pad te volgen heeft. De ander heeft een ander pad. Het is voor jou gemakkelijk om te voelen en te ervaren, hoe jij anders mag zijn, zonder het bewust in te zetten. Het is geen doel, maar een gegeven. Er is geen veroordeling maar een acceptatie van wat er is.

Zeven overwegingen bij Welke keuze maak je?

1. In je hart leven betekent gewaar worden dat er nieuwe ontwikkelingen in en om je heen zijn. Je bewustzijn verruimt zich en is in staat meer en meer te accepteren.

2. Zodra jij je verzet tegen veranderingen is er een angst. Weerstand en verzet duidt op een niet open houding ten opzichte van de veranderingen die er gaande zijn. Het is je hoofd dat door zijn denken de angst, de weerstand en het verzet creëert.

3. Het is een innerlijke gewaarwording dat de beste dingen van het leven van binnen uit komen. Hou op om het geluk buiten jezelf te zoeken.

4. Vecht niet tegen veranderingen, of ze nu binnen of buitenaf komen. Tijden veranderen, verander mee.

5. Verwacht dat het nieuwe in je en om je heen ontvouwt; wees bereid om zonder aarzelen te veranderen.

6. Als het verlangen in je groot genoeg is, zul je er alles aan doen dat het zover is. Je zult mogelijk alles proberen, draai echter aan de knop van je frequentie totdat je luid en zuiver kunt ontvangen.

7. Afstemming, de juiste frequentie vinden is een innerlijk proces. Verhoog je frequentie.

Reageer

Via Sophia