Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
de Held

Zie de mens! Er bestaan boeken, liederen en zoveel uitspraken : Zie de mens! Vanmorgen was de uitspraak: Zie de mens in mijn hoofd.

Wat zien we als we naar een ander mens kijken? Kijken we verder dan de buitenkant? Kan je jezelf zien; meer als de rollen die je vervult en waarvoor je gevraagd wordt?

De mens zien, jezelf als mens zien, puur zoals je bent is nog niet zo eenvoudig. Opvoeding en educatie heeft ervoor gezorgd, dat we klaar gestoomd zijn voor een maatschappij.

Een maatschappij die functioneert door de bijdrage van mensen.

Alleen dat al; de belangrijkheid, de bijdrage die wij als mensen leveren wordt vaak betwijfelt.

Het is toch geld dat regeert? Ja in handen van mensen, die mensen niet als mens kunnen zien, maar als middelen. Wordt het niet tijd dat wij ons zelf anders gaan zien? Niet alleen als middelen, maar vooral als levende wezens die blijkbaar zo belangrijk zijn, omdat zij hun hart kunnen laten spreken, hun liefde kunnen delen?

Deze week droomde ik dat al onze kenmerken, de buitenkant die er niet meer toedeed, los kwam. Op de grond lagen ze, als kledingstukken verspreid. Iemand probeerde ze nog op te vouwen, maar er was geen redden aan. Ook al hetgeen ons (valse) veiligheid en bescherming bood, dreef weg. Het gaat niet meer om de uiterlijke kenmerken, de valse veiligheid. Waar gaat het dan wel om?

Om ons als mens! Zie de mens! Wie ben je in essentie? Opvoeding en educatie geven vorm en aanpassing aan de huidige normen. Wie je werkelijk bent gaat veel verder dan het lichaam en de uiterlijkheden die je kunt zien. Het gaat om de liefde en de verbinding die je in je draagt.

Vanmorgen deed ik een belangrijke ontdekking in het onderzoek wat ik doe:

Onze benen staan voor Mercurius en Venus: de communicatie en de verbinding, verbindende communicatie. Ook al zijn wij bewust vergeten wie we zijn en waar we vandaan komen. Alles is ons meegegeven: in ons DNA, in beelden, in mythen, in overleveringen. Onze benen laten zien hoe wij hier op aarde dienen te staan. Mercurius/ Hermes als boodschapper van de goden geeft ons de informatie door die wij als mens vanuit liefde en verbinding mogen delen.

Wil je met mij op reis om je ware essentie te ontdekken? Neem contact met me op. Voor het gratis ebook, klik hier.

Zeven overwegingen bij Zie de mens!

1. De maatschappelijk onrust zorgt ervoor dat we in beweging komen. We kunnen niet blijven waar we waren. Wij, de mensheid verandert, we mogen gaan zien wat onze bijdrage is.

2. Krachten en tegenkrachten zijn aan het werk; er ontstaat chaos. In onze innerlijke en uiterlijke wereld. Chaos is een belangrijke fase in de verandering die wij als mensheid aangaan.

3. We kunnen niet teruggrijpen op oude patronen en oplossingen. Ook al begrijp je niet alles; luister naar datgene wat je hart je ingeeft. Leer de stem van je hart kennen.

4. Alle uiterlijke waarheden kloppen niet meer, waarheid en verbinding is in jezelf te vinden.

5. De ingang tot je innerlijk Weten lijkt in 1e instantie niet logisch. Je kunt haar vinden op de plek waar je misschien overheen zou kijken: in jezelf, in je eigen hart.

6. De mens in zijn ware essentie, vind de ware vrijheid van de geest. Dan kun je open staan en werkelijk zien, zonder filters.

7. De mens mag in zijn ontwikkeling alle elementen tot ontplooiing brengen. Dan, uit het evenwicht tussen wijsheid en gevoelens is het mogelijk dat je de liefde in de ander kan zien en je hem kan geven wat hij/zij werkelijk nodig heeft.

De mens – bedroefde blinde

Die soms plotseling zien kan maar niet

Weet of dat wat hij ziet

Bestaat en tastbaar is te vinden –

De mens – wantrouwige dove

Die plotseling horen kan

Maar die niet weet of hij dan

Dat wat hij hoort moet geloven-

Probeert te leven

Betwijfelt iets

Maar beseft niet wat-

Is ongelukkig maar soms

– even-

vergeet hij dat.

Ellen Warmond (1961)

Reageer

    • Riet
    • 17/03/2022
    Beantwoorden

    Prachtig gedicht.

Via Sophia