Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
zou jij zekerheid willen hebben?

Wat als je zekerheid hebt over….

Zou jij zekerheid willen hebben?

Wat als jij zeker kon zijn hoe alles uit zou pakken?

Wat als je niets meer onzeker zou zijn.

 

Het gaat over zekerheid en onzekerheid.

Zou jij echt willen weten hoe alles uit zou pakken?

Dat alles vast ligt?

Dat niets wat jij doet invloed heeft?

 

Zekerheid: het is toch heerlijk als je weet waar je aan toe bent?

Hoe vaak zeg jij: ´als ik zou weten waar ik aan toe was….?´

We willen allemaal zekerheid, maar uiteindelijk kunnen we niet met alleen maar zekerheid leven.

Dan zou niets wat we doen invloed hebben op de situatie.

Nu kunnen we nog rekenen met en op een aantal natuurwetten.

De wet van oorzaak en gevolg, de weg van de minste weerstand, de wet van aantrekking en meer.

 

Behouden van zekerheid en controle

Een cliënt vertelde ze hoe zij altijd bezig is de controle te behouden.

Het leven van mijn cliënt staat op de kop en nog wil zij de controle behouden.

Zij vroeg mij hoe zij controle kon houden.

Ik vertelde haar dat nu haar leven op de kop staat, alles gaat veranderen.

Alles is verandert. dat is ook de bedoeling.

 

Het leven kan niet gecontroleerd plaatsvinden.

Leven betekent letterlijk beweging.

Daar waar het leven geblokkeerd wordt is er geen leven, daar staat het stil.

Net als water, als het stroomt zit er leven in.

Water dat stilstaat, daar gaat het leven uit.

 

De bedoeling van onzekerheid en zekerheid

Mijn cliënt had het nog niet eerder zo gezien.

Het is dus juist goed als er onzekerheid is, als er niet overal controle op zit?

Hier komen de twee beweging die in een mens leven bij elkaar.

Enerzijds zijn wij als mensen gewoontedieren, anderzijds hebben we behoefte aan verandering.

Uiteindelijk gaat het om de juiste balans.

 

Het voordeel van zekerheid

Het kost erg veel energie als je steeds opnieuw moet nadenken op welke manier en hoe jij deze week je geld verdient.

De één heeft meer behoefte aan de zekerheid van een vaste baan dan een ander.

Toch zijn er veel mensen die op andere manieren hun geld verdienen.

Wij kunnen niet helemaal loskomen van structuren en stramienen.

Zij helpen ons om onze tijd en aandacht anders te besteden, om keuzes te maken.

 

Het voordeel van onzekerheid

Er blijft genoeg over om niet in de controle te zetten.

Het start met de vraag wat jij wil bereiken;

Leven in een hutje op de hei, vraagt weinig geautomatiseerde processen.

Leven als een vorst in Frankrijk vraagt van je dat een systemen voor je werken, dat je mensen hebt die dingen voor je uitvoeren.

De vrijheid zit in iets anders.

Waar richt jij je op, vertrouw je er op dat wat jij wil creëren ook zo zal groeien als het de bedoeling is.

Of controleer je iedere centimeter groei?

 

Ontdekken waar zekerheid los gemaakt mag worden

Laatst kwam ik tot de ontdekking dat ik een oud patroon, dat ik al lang dacht kwijt te zijn, nog steeds met me meedraag.

Ik vond het een confronterende ontdekking en was er helemaal niet blij mee.

Het stond niet meer op de voorgrond, maar bij mijn zelfonderzoek bemerkte ik, dat het op de achtergrond toch nog steeds een rol speelt.

 

Oude patronen: hebben bij hun ontstaan een belangrijke rol gespeeld in jouw overleving van een moeilijke situatie.

Als je die situatie te boven bent, (en je niet meer hoeft te overleven) is je oude gedragspatroon geen adequate reactie meer op de huidige situatie.

Oude patronen ontstaan in je jeugd.

Dan ben je afhankelijk van je ouders/opvoeders en je hebt zelf weinig mogelijkheden om de situatie te veranderen.

Dan ontwikkel je een aantal gedragspatronen die op dat moment adequaat zijn.

Die je helpen om die situatie gezien de omstandigheid het best te overleven met zo min mogelijk schade.

 

Zekerheid en nieuw gedragspatronen creëren

Als je ouder wordt, heb je meer mogelijkheden om met je situatie om te gaan:

Je kunt de situatie veranderen, zelf andere situaties creëren, en datgene doen wat voor jouw goed is.

Op dat moment is een oud gedragspatroon geen adequate reactie meer op de situatie.

Het probleem met oude gedragspatronen is, dat ze zo ingesleten zijn, ze zijn zo vertrouwd dat je er gemakkelijk in terugvalt.

Je moet nieuwe gedragspatronen creëren.

En deze met net zoveel moeite inslijten als je het kost om de oude af te leren.

Nieuw gedrag aanleren vraagt van je: bewust in het leven staan, situaties herkennen en kiezen hoe je erop wil reageren.

 

Zeven tips zou jij zekerheid willen hebben?

Tip 1. Wat als je zekerheid zou hebben..

 

Wat doe ik om zoveel mogelijk zekerheden in mijn leven te creëren?

Om zoveel mogelijk zekerheid in je leven te creëren moet je zo min mogelijk uitdagingen aangaan.

Is dat wat je wil? Onzekerheid geeft je de mogelijkheid om je te ontwikkelen.

 

Tip 2. Wat als je zekerheid zou hebben..

 

Wat kan ik veranderen om mijn dromen waar te maken?

Visualiseer je dromen; hoe zien ze eruit?

Beantwoord de volgende vragen

Wie ben jij als jouw droom uitkomt?

Wat moet je doen om zo te zijn?

Wat moet je loslaten om zo te zijn?

Doe dat!

 

Tip 3. Wat als je zekerheid zou hebben..

 

Het is toch helemaal niet gezond om zoveel onzekerheid te hebben?

Ieder mens verschilt in de mate waarin hij / zij onzekerheid kan ervaren.

Er mag een balans zijn tussen jouw zekerheden en onzekerheden.

Bij iedere verandering, raak je even uit balans en zoek je opnieuw je balans.

 

Tip 4. Wat als je zekerheid zou hebben..

 

Wanneer weet je dat je voldoende uitdagingen in je leven hebt?

Dat bepaal jij. Jij weet wat jij wil.

Jij mag beslissen wat voor jou de bedoeling is.

Jij mag jouw uitdagingen aangaan.

 

Tip 5. Wat als je zekerheid zou hebben..

 

Wanneer weet je dat je te weinig uitdagingen in je leven hebt?

Dat bepaal jij. Het leven trekt aan je.

Jij bepaalt in hoeverre je meegaat in de natuurlijke beweging van het leven.

Niet meegaan in de natuurlijke beweging geeft ook wrijving en onzekerheid.

 

Tip 6. Wat als je zekerheid zou hebben..

 

Wat als je nu wil dat er niets verandert?

Het leven is altijd in beweging, er zijn altijd veranderingen.

Stilstand is achteruitgang.

Dan loop je vast.

Dan dwingt het leven je te om in beweging te komen.

 

Tip 7. Wat als je zekerheid zou hebben..

 

Als het leven in beweging is moet ik dus altijd meebewegen?

Ja, het leven vraagt je om altijd mee te bewegen.

Het kunnen kleine of grote bewegingen zijn.

Je hebt een eigen wil.

Je mag zelf bepalen hoe jij je leven inricht.

Niet bewegen is een keuze voor stilstand.

Dat is strijdig met het leven.

Heb je ebook al gedownload?

Je vindt hem op de homepagina

 

 

Reageer