Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

CLICK TO EDIT

Er gaat meer goed dan dat er fout gaat. Maar Oh wat zijn we geneigd om alleen maar te kijken naar wat fout gaat. Eerst werd onze aandacht getrokken naar Covid, nu is er oorlog. Allemaal angst, allemaal zorg. Je wordt er helemaal ingetrokken. Dat kan toch niet de bedoeling van het leven zijn?Als ik dat zeg, ben ik dan egoïstisch? Want het is verschrikkelijk. Maar hoe kan je hiermee leven? Ik word er helemaal somber van. Ik voel me zakken, heb nergens geen zin meer in en in mijn lichaam gebeurt er ook van alles. Hoe kan dit anders?; wat is wel de bedoeling?Spirituele leraren zeggen: dit is het einde van een tijd: Door de tijd van dualiteit gaan we naar een tijd van heelheid. Maar ook : Als je meegaat in een probleem wordt je onderdeel van een probleem. Problemen moeten op een hoger level worden opgelost.

Dus het moet anders, maar hoe kan je dat doen en hoe kan jij je losmaken?Hoe kan je nu bij Zelfliefde uitkomen?

Er zijn een aantal fundamentele lessen die we te leren hebben voordat je een andere staat van bewustzijn kunt krijgen. Het leven is een voortdurende ontplooiing, je kunt niet alles in een keer bevatten. Eén ding is zeker: angst en liefde kunnen niet tegelijkertijd jou systeem beheren. Wordt je geleid door angst? Of door liefde?Als je je bezighoudt met de ellende die in de wereld heerst, heeft dit een weerslag op jou als mens. Het werkt als een spiegel : de angst en de onrust is ook in jou.

Kijk naar de signalen die nu in je leven en je lichaam zijn, om te zien waar jij nu staat waar jij behoefte aan hebt.

Hoeveel rust/ onrust is er in jou?

Wanneer was de laatste keer dat je echt ontspannen was?

Wanneer was de laatste keer dat je hebt kunnen lachen en kunnen huilen?

Hoe vrij voel jij je op je werkplek? en in je relatie?

Hoe is de band met je familie?

Heb je gevoel of het weten dat je doet waarvoor jij bedoeld bent?

 

Hoe zou het zijn als je gewoonweg gelukkig zou kunnen zijn, zonder angst zou kunnen leven?Ik hoor de critici al vragen: is dat überhaupt mogelijk? In een dualiteit zullen we altijd de tegenstellingen ervaren. Maar toch kan je rust in je leven ervaren, gelukkig zijn in je relatie, op je werk, met je familie en met jezelf. Het gaat over de stappen die je maakt. Ook hier geldt: er zijn mensen die de weg voorbereiden. Die kiezen om een licht en een voorbeeld te zijn voor anderen: door te leven wat ze geloven, door uit te dragen wat ze ervaren. Jij kan een voorbeeld zijn.Elke weg begint bij een eerste stap.

 

Angsten kennen we allemaal; hoe gaan we ermee om? Vanuit mijn opvoeding heb ik geleerd dat ik als meisje alleen maar goed was voor het aanrecht. Het lijkt uit de tijd. Maar de nasleep is er nog steeds. Kan jij jezelf als mens waarderen? Kan jij jezelf zien met je opvoeding als basis, maar kon je daarna uitvliegen? Of ben je nog steeds gevangen in de overtuiging dat je niet je eigen leven mag en kan opbouwen?

Ik ontmoet vooral vrouwen die door welke omstandigheden ook, gedwongen zijn op zichzelf te staan, het zelf te doen. Maar dan blijkt datgene wat ze van huis geleerd hebben niet te kloppen. Ze komen knel te zitten in hun persoonlijke overtuiging:

  • datgene wat ze voelen

  • waar ze voor geroepen worden,

  • waar ze op aangesproken worden.Het knel zitten of voelen dat angst nog een grote rol speelt in je leven en dat wil zeggen dat je hier nog wat te doen hebt. Je kunt met een kort programma (12 weken) ontdekken in hoeverre jij je leven een wending mag geven, zodat je de liefde in zelf verder kunt aangaan.

De ervaring leert dat het soms veel dieper zit dan we denken. Soms moeten we dat ook gewoon tegenkomen. We leren door ervaring, door de ervaring van anderen en door ons open te stellen voor wat is. In het jaarprogramma ga je veel dieper in op je persoonlijke leven, de onderwerpen die je daarin triggeren. Tevens krijg je daar persoonlijke gesprekken bij om te zien wat er nu in je leeft en hoe je daarmee om kan gaan.Het traject heeft als doel dat jij stappen maakt in je persoonlijke ontwikkeling. Je kunt niet verwachten dat je van 1 naar 100 gaat. Je maakt die ontwikkeling door die jij aankan. Je kunt je aangesproken voelen voor één van deze programma’s. Als je je geroepen voelt, of je aangesproken voelt door dit programma, zeg dan Ja. Je krijgt die signalen, die aanwijzingen die je helpen op je pad. Mocht je eerst met mij daarover spreken; voel je vrij een neem contact met mij op. En weet wel, jouw aandacht, jouw inspanning, jouw drive zijn belangrijke voorwaarden in de ontwikkeling die je maakt. Doe het met je hart; want met liefde en toewijding kun jij je hoogste staat van bewustzijn bereiken.

 

Jaarprogramma: Van Angst naar Passie

Angstmanagement online programma dat bestaat uit 8 modules van 6 weken. 

 

Ben jij bang en wil je van je angst af?

Angst is een aanval, een aanval naar jezelf.

Angst verbreekt alle communicatie.

 

Leer te luisteren naar de stem in jou.

Wees stil om je waarheid te horen

Geef je over aan de stilte.

Er is meer te ontdekken.

Wat wil je hebben?

Geef dit aan anderen.

Zoek je liefde?

Praat in liefde, leer in liefde!

Volg deze groeiende bewustwording.

Je Innerlijke Stem zal je steeds verder leiden.

 

Wat heb jij er voor over om van je angst te bevrijden?
Wat heb jij ervoor om zonder angst te leven?
Wat wil jij investeren qua tijd en geld om van je angst af te komen?

Angst verdwijnt niet vanzelf
Angst vraagt om een actieve aanpak.
Angst vraagt om een beslissing van jou.
Angst vraagt van jouw om hulp te vragen.
Angst vraagt van jou om het onder ogen te zien.
Wat is jouw beslissing?

 

Ik kan jou helpen je angst onder ogen te zien.

Ik kan je helpen om de juiste stappen te maken om angst aan te gaan.

Ik kan jou helpen je te bevrijden van je angst 

Ik kan je helpen om het doel van je angst te zien.

Ik kan je laten zien dat angst de wegwijzer is naar jouw passie.

Ik kan je laten zien wat angst in jouw leven betekent. 

Ik kan je tonen hoe jij een ander perspectief ziet,

Ik kan je laten zien dat jij waardevol bent.

Ik kan je laten zien dat jouw leven waardevol is.

Stel je voor dat van je angst af komen helemaal niet zo moeilijk is als je nu denkt. Stel je voor dat er een eenvoudige methode is om van je angst af te komen. Stel je voor dat er een stappenplan is hoe jij van je angst af kan komen. Stel je voor dat ik dat jou kan laten zien

Ik ben Sophie Verheij; Ik ben zeer beschermd opgevoed. Deze opvoeding leerde mij dat de buitenwereld wreed en niet veilig was. Ik heb deze angst aan moeten gaan om uit deze beschermde omgeving te komen. Ik had geleerd dat ik als vrouw minder was dan een man. Ik had geleerd dat ik als vrouw niet waardevol was, ik had geleerd om mij dienstbaar op te stellen. Ik had geleerd om niet te kiezen voor mijzelf. Ik heb al mijn oude overtuigingen achter me moeten laten. Ik heb mogen leren dat ik als mens waardevol ben; of ik nu man of vrouw ben. Ik heb geleerd dat ik voor mijzelf moet kiezen, anders kan ik niet goed voor mijzelf zorgen. Ik heb al mijn angsten aan moeten gaan. Ik heb ontdekt wat mijn angsten mij wilde zeggen; daarom kan ik jouw nu leren hoe jij jouw angst aan kan gaan, hoe jij uit blokkerende situaties kan komen.

 

Ik wil je heel graag vertellen hoe mijn Online Programma van Angst naar Passie je kan helpen!

Het Online Progamma van Angst naar Passie (Angstmanagement programma) omvat de volgende modulen:

Module 1: Versterk je zelfvertrouwen

Module 2: Beperkende overtuigingen loslaten 


Module 3: Angst aangaan

Module 4: Neem je ruimte in

Module 5: Zelfliefde en zelfwaardering 

Module 6:  wat zit er werkelijk achter je angst, pijn en depressie 

Module 7 : Angst transformeren

Module 8 : Persoonlijk leiderschap

Wat houden de modules in

Module 1: Versterk je zelfvertrouwen

Je leert in 6 weken je zelfvertrouwen te versterken

Versterk je zelfvertrouwen is als volgt opgebouwd :
Positie bepalen; wie ben jij en wie wil je zijn
Wat vertelt jouw levensverhaal; wat is de rode lijn, welke beslissingen heb je genomen
Contact maken met jezelf en wat je werkelijk wil
Verantwoordelijkheid nemen versus slachtoffer gedrag. Projecties terugnemen

Module 2: Beperkende overtuigingen

Je leert in 6 weken van je beperkende overtuigingen afkomen

Beperkende overtuigingen loslaten is als volgt opgebouwd:
Reden van je angst: we hebben niet voor niets onze angst; achtergronden van je angst
denkfouten, denken, voelen en handelen hebben een direct onderling verband. Denkfouten zetten een cyclisch in gang, waar jij je niet goed bij voelt.
Programma’s uit je verleden; hoe het hoort, de regels kennen we zo goed. Maar past het bij ons en in onze tijd.
Overleven; als kind was je kwetsbaar had je geen tools om jezelf te helpen. Nu kun je de tools ontwikkelen om van overleven naar leven te gaan.
Veiligheid. Waar zoeken en vinden we veiligheid; uiteindelijk is belangrijk om de veiligheid in ons te vinden.
Verantwoordelijkheid; wij zijn verantwoordelijk voor het leven dat we creëren. Dat gaat gemakkelijker als denken, voelen en handelen in evenwicht is.

Module 3: Angst aangaan

Je leert in 6 weken om je angsten aan te gaan!

Angst aangaan is als volgt opgebouwd:
Wat is je angst, waar ben je bang voor hoe past dit in je levensverhaal
Jezelf geruststellen
Aarden: In je lichaam voel jij de angst, je lichaam kan je helpen om de angst aan te gaan,
In het hier en nu blijven; voelen wat je voelt, aanwezig zijn, alert zijn
Wat vraagt de angst van je? Wat wil je niet onder ogen zien.
Angst als groeimogelijkheid zien. Wat heb jij te ontdekken

Module 4: Neem je ruimte in

Je leert in 6 weken om je ruimte in te nemen!

Neem je ruimte in is als volgt opgebouwd:
Wie ben jij, jij bent uniek, wat is je waarde
Respect voor jezelf en anderen
Wat is de ruimte die jij ziet, niet ziet, en kunt gaan zien
Wat als...het scheppen van mogelijkheden
Iedere dag beleven als een nieuwe mogelijkheid om je realiteit te creëren, wat ruimte met je doet, door angst leven we in de vernauwing. Ruimte brengt een heel nieuwe wereld tot leven

Module 5: Zelfliefde en waardering

Je leert in 6 weken om jezelf te waarderen.

Zelfliefde en waardering is als volgt opgebouwd:

Zelf liefde en zelfwaardering, in 6 weken
Je sterke en zwakke kanten
zelfbeeld, zelfacceptatie
zelfwaardering; hoe kun jij je eigen waarde zien
lief zijn voor jezelf
jij bent okay

Module 6: Krachtbronnen ontwikkelen

Je leert in 6 weken om je krachtbronnen te ontwikkelen.

Krachtbronnen ontwikkelen is als volgt opgebouwd:

wat zijn krachtbronnen, wat kost energie, wat levert energierelaties
als krachtbron of energieslurper
de belangrijkste relatie; die met jezelf
nieuwe krachtbronnen aanboren/ ontwikkelen
dromen, wensen en verlangens
je lichaam als krachtbron

Module 7: Wat zit er werkelijk achter je angst, pijn en depressie

Je leert in 6 weken Angst transformeren

Angst transformeren is als volgt opgebouwd:

Tegenstellingen
Vecht niet tegen jezelf
leef in het nu
vergeef jezelf
wat is de boodschap van je angst
visualiseer je nieuwe leven.

Module 8: Persoonlijk leiderschap

Je leert in 6 weken je persoonlijk leiderschap ontwikkelen

Persoonlijk leiderschap is als volgt opgebouwd:

zelfzorg; blokkerende gedachten en blokkerende situaties loslaten
wensen en verlangens
Het grotere geheel, de context zien
Contact met je hogere Zelf
Je energie niveau verhogen
Samenwerken met gelijkgestemden.

Jaarprogramma

De verschillende programma’s hebben een logische opbouw. De onderwerpen die behandeld worden zijn beschreven. Rondom de onderwerpen komen er letterlijk tips en triks aanbod om heel praktisch aan het werk te gaan.
Binnen het programma krijg je een basis wat in het gesprek op je persoonlijke situatie wordt toegespitst.
Ieder programma heeft een eigen besloten facebookpagina
Verder ben ik altijd bereid om tussendoor vragen te beantwoorden.

Het gehele traject is als jaarprogramma te volgen:
Je krijgt je 8 module´s ,

dagelijks een inspiratie mail,

het e-book: van angst naar passie,

toegang tot de besloten facebook groep,

8 individuele gespreksessies

 

Heb je vragen of wil je informatie of deze jaartraining voor jou geschikt is?

Neem dan contact op of vraag hier een inzicht - transformatiegesprek aan. 

Testimonial

Doordat ik nu de 2e keer deze training doe, loop ik toch weer tegen andere zaken aan. Ik merk dat alles veel dieper gaat. Het lijkt ook of ik het allemaal anders begrijp.

De eerste keer las ik er gemakkelijker overheen denk ik. Daardoor is het zeker mogelijk de training meerdere keren te volgen.

Mijn zelfvertrouwen is zeker versterkt. Ik praat veel meer. Ook heb ik meer aansluiting bij bepaalde mensen.

Maar bij andere contacten juist weer minder. Ik kan nu meer van een afstand naar mezelf kijken en daardoor zie ik sneller de fouten die ik maak.Ik ben ervan overtuigd dat we alles meemaken om er sterker van te worden.

Maar je moet wel met een andere blik leren kijken om je kracht te ontdekken en anders in het leven leren staan. Je hebt daar wel hulp bij nodig.
Mijn angst komt uit mijn onzekerheid, die is denk ik ontstaan doordat ons geleerd is dat andere mensen altijd meer, beter en waardevoller waren.

Toen ik vorige keer in dit proces zat, had ik heel erg last van de innerlijke criticus. Nu nog steeds maar ik raak er niet meer van in de stress. Ik kijk nu genuanceerder naar mijzelf.

Ik had heel veel moeite om liefde te geven. Ik kan nu meer aanvaarden dat het was zoals het was. Doordat ik niet van mijzelf hield kon ik ook geen liefde aan anderen geven.

Steeds meer luister ik naar mezelf en probeer ik ook de positieve kanten te zien en niet meer zo afhankelijk te zijn van de waardering van anderen. Ik kies veel meer voor mezelf.

Ik heb weer zoveel geleerd in deze module.

Doordat ik verder ben in mijn ontwikkeling heb ik er veel meer uitgehaald.

Riet.

 

 

Resultaten die je gaat bereiken met het jaarprogramma:

Je verdient het om zonder angst te leven

Je krijgt handvatten welke stappen jij mag maken om uit je angst los te komen, en te kiezen voor liefde

Je krijgt je angst in het vizier, 

Je kunt de achtergrond, de uitnodiging van je angst zien,

Je leert je angst aan te gaan,

Je leert jezelf gerust te stellen

Je leert om jezelf bij te sturen,

Je krijgt aandacht voor wat jij nodig hebt om met je angst om te gaan,

Je leert om jezelf bij te sturen,

Je leert jezelf kennen,

Je leert om aandacht voor jezelf te hebben

Je leert te zien dat jij zoveel bent dan je dacht

Het is een cyclisch proces, je kunt de stappen zo vaak nemen als jij ze nodig hebt.

Je leert je grenzen aan te geven;

Je leert te zijn,

Je leert je eigen kracht te ontdekken

Je leert je zelf te waarderen;

Je leert om jezelf te accepteren;

Je ontdekt je eigen waarom;

Je hoeft niet meer in voortdurend gevecht met jezelf te zijn;

Je energie niveau komt in balans; je kunt je energie beheren;

Je gaat je leven vanuit een ander perspectief zien,

je krijgt zicht op je eigen mogelijkheden die je mag ontwikkelen,

je krijgt zicht op wie jij bent en waarvoor jij bedoelt bent,

Je ontdekt dat je over ontzettend veel krachtbronnen beschikt,

Je weet tot hoever jouw verantwoordelijkheid gaat,

je rent niet meer weg voor angst,

Angst geeft je informatie over wat jij mag toelaten in je leven, angst wordt de aanwijzer voor groeimogelijkheid,

je leven wordt niet meer niet meer door angst geleid,

jij bepaalt hoe jij wil leven,

Je hebt weer toekomst,

je voelt je ander mens, je voelt je licht en vrij,

je bent en ervaart dat je waardevol bent

Je hebt de regie over jou leven weer terug,

je hebt weer energie en plezier om te leven!

Jij kunt zacht en zorgzaam zijn voor jezelf

Je kunt zijn: er hoeft niets

Je bent weer in alive!

Heb je vragen of wil je weten of deze jaartraining voor jou geschikt is?

Vraag hier een inzicht transformatie gesprek aan 

Via Sophia