Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Conflict als kans tot bewustwording

Conflict als kans tot bewustwording

Elke situatie waarin er sprake van met elkaar strijdige doelstellingen, motieven, gedragingen, impulsen of gebeurtenissen is een conflict. Jung zegt over een conflict dat het niet gaat over het oplossen van problemen. Belangrijk is dat je uit een situatie groeit, dat betekent dat er in je een ontwikkeling plaats mag vinden.

Mythen gaan vaak over conflicten, dilemma’s, taboe’s of problemen.

Wat is dat nu met Conflicten? Waarom zijn zij een belangrijk onderdeel in de mythologie?

Goden verhalen, mythen, sprookjes laten ons mogelijkheden zien, hoe we kunnen handelen, hoe we ons kunnen verhouden tot onszelf en tot de ander. Ze laten zien welke ontwikkeling plaats mag vinden.

Afgelopen week ben ik naar de uitvoering van Wagner geweest, waar Siegfried zich duidelijk uitspreekt tegen zijn stiefvader. Hij begrijpt niet waarom hij een hekel aan hem heeft. Zijn stiefvader heeft hem uit zijn ouderlijk huis gestolen en hem opgevoed zodat hij uiteindelijk de lang begeerde schat kan opeisen. Siegfried is hier natuurlijk niet van op de hoogte, maar hij voelt dat het niet klopt, wat hem vertelt wordt. Hoe zit het dan wel?

Het gehele drama laat de hoofdpersoon Siegfried zien, die zoekt in zichzelf, die zijn logica gebruikt en tot de conclusie komt dat het niet klopt wat zijn stiefvader Mime hem verteld. Bewust wording van een conflict in ons is niet zo eenvoudig. Vaak blijven we hangen in de beschuldiging van de ander, het onrecht wat ons wordt aangedaan en het gelijk wat we hebben.

Er zijn heel veel manieren om met conflicten om te gaan.

Een conflictstijl zegt iets over de wijze waarop men een conflict ervaart en aanpakt.

In totaal zijn vijf conflictstijlen te onderscheiden, die zich kenmerken door:

– Ontwijken/vermijden/ontkennen; deze conflictstijl kenmerkt zich door gebrek aan zorg of

gerichtheid: geen zorg voor de eigen persoon of voor de eigen belangen en doelen en evenmin voor de ander of voor de relatie met die ander.

Deze conflictstijl heeft als belangrijkste kenmerk neutraliteit. Neutraliteit heeft een positieve klank, namelijk die van de onpartijdigheid. Vermijden is terug te voeren op een zwak sociale houding en subasertiviteit. Subasertiviteit wordt gekenmerkt door een ondergeschikte houding.

-Aanpassen/toegeven/meegaan; deze conflictstijl vertoont overeenkomsten met de conflictstijl

‘vermijden’, maar het motief voor het conflict is hier volstrekt anders. Aanpassen kenmerkt zich door het grote belang dat toegekend wordt aan de relatie: deze moet koste wat het kost goed blijven. Ligt een laag zelfbeeld ten grondslag in combinatie met opkijken naar de ander. Mensen dien aanpassen, toegeven, meegaan of toedekken hebben een passieve conflictstijl. Karakteristieken als voorzichtig, vriendelijk, reactief en humoristisch passen hierbij.

-Forceren/doordrukken/vechten; kenmerkend is de grote mate van gerichtheid op zichzelf, de eigen belangen en het resultaat; de zorg voor de ander en voor de relatie met de ander is zeer gering. Een conflict wordt beleefd als een wedstrijd waarin winners en verliezers zijn, waarbij het noodzakelijk is om als winnaar uit de bus te komen.

– Compromissen sluiten; deze stijl houdt een combinatie in van zorg voor jezelf of het resultaat en zorg voor de ander en de relatie. De leidende gedachte is dat evenwicht, balans en gelijkwaardigheid nastrevenswaardige doelen zijn, ook in een conflict. De eigen belangen en de belangen van de ander wegen ook in een conflict even zwaar en dat wordt in de oplossing van het conflict tot uitdrukking gebracht.

– Samenwerken/integreren. bestaat uit twee elementen: confronteren en exploreren. Kenmerkend voor confronteren is een open en heldere communicatie. Kenmerkend voor exploreren is dat men zoekt naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel is Uit: Conflicthantering en mediation.

De voordelen van een conflict

Zoals gezegd zijn er in mythen, sprookjes en sagen veel conflicten. Wat is nu het voordeel ervan. Allereerst zorgt een conflict voor een wrijving. Wrijving creëert energie. Als er geen wrijving is, dan gebruik je alleen de oppervlakkige laag. Als er een hevig conflict ontstaat, raakt de bovenste laag uitgeput en dan begint de 2e laag te functioneren. Dan kan men in een diepere laag in zichzelf komen. Dan kan er werkelijk iets worden aangepakt. Googel zegt het volgende over de voordelen van een conflict:

Een conflict of een geschil zorgt voor oplossingen. …

  • Het geeft duidelijkheid. …
  • Problemen worden eindelijk eens aangepakt. …
  • Onderliggende problemen worden helder. …
  • Iedereen leert ervan. …
  • De risico’s van een conflictsituatie. …
  • De situatie na het geschil wordt beter dan daarvoor. …
  • Een conflictsituatie aanwakkeren.

Conflict als kans tot bewustwording: zeven overwegingen

1. Bewustwording; ontdekken wat het conflict nu is, waar het niet overeenkomt met wat de bedoeling is, is een hele ontdekkingstocht. Waarbij je hoofd, hart en lichaam bij betrokken zijn.

1. Een conflictstijl zegt iets over hoe je een conflict aanpakt laat en ervaart : Met de nadruk op hoe jij jezelf in de situatie ervaart.

2. Zowel de bewustwording als de aanpak van een conflict zijn kansen om te groeien. Om boven een situatie uit te stijgen.

3. Ons lichaam is vaak de uitlaatklep van datgene wat we niet bewust zijn geworden of wat we niet hebben aangegaan. Ziekten en ongevallen zijn daarbij een onderdeel in het bewustwordingsproces.

4. (Conflict als )Wrijvingsmethodes zijn gevaarlijk; hiermee werken vraagt om overwinning. Bij verlies, verlies je je zelfvertrouwen. Als je wel (over)wint zal je bewustzijn wakker worden en je lichaam sterker. En als je vele malen verliest, dan is er steeds minder kans om te winnen. Dus sta erop om te winnen. Als je eenmaal gewonnen hebt, dan bereik je een andere laag van energie en iedere strijd zal je sterker maken. (uit Mosterdzaad)

5. Of je wil of niet, ieder mens komt in zijn leven, in zijn dagelijkse situatie conflicten tegen. Gebruik ze als spiegel, als mogelijkheid om te ontwikkelen.

6. Wat is je favoriete sprookje, mythe of verhaal: welke boodschap brengt het je? In hoeverre past dit in je leven?

7. In Snakes en Ladders, het spel tot bewustzijn vind je verhalen en inzichten om je te helpen om je bewustzijn te vergroten. Het is een levend spel, steeds komen er nieuwe elementen bij. Je kunt je hier aanmelden als hulp op je pad.

Voor het gratis ebook klik hier, een afspraak maken kan via deze link

Reageer

Via Sophia