Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

De pijn van het verraad

De pijn van het verraad:

Pasen is voorbij; Jezus heeft zijn leven gegeven zodat wij kunnen leren dat het niet om het lichaam gaat maar om de geest die in het lichaam huist. Het verraad was nodig om de geschiedenis te laten verlopen zoals ze moest lopen. De rol is ingevuld van zowel de dader als slachtoffer.

Afgelopen week zijn wij, Leonie Linssen, Jeroen van der Hoff , Alexandra Sitch en Sophie Verheij, op een werkvakantie geweest in Zuid-Frankrijk, het land van de Katharen. De energieën wat zich daar heeft plaatsgevonden zijn nog duidelijk voelbaar. Edoch niet de energie van de slachtoffers maar die van de daders zijn blijven hangen. Zij kunnen niet weg. Vaak gaat onze aandacht naar de slachtoffers; we hebben geen oog voor de dader en zijn beweegredenen.

De tegenstellingen; dader en slachtofferschap, we vinden er zoveel van. Wat we mogen beseffen is dat daderschap en slachtofferschap met elkaar verbonden zijn. Zonder de tegenstellingen zou er niets uit te werken zijn. In ons bevindt zowel het daderschap als het slachtofferschap.

Door de eenzijdige aandacht op slachtoffers, wordt daderschap in onszelf ontkent. En blijven we de ander verketteren. Daarmee zetten we de boel vast. En houden we de vicieuze cirkel in stand. Deze week kon ik ervaren dat waar het bloed, de energie van dader en slachtoffer in onszelf samen komen, daar kan vergeving plaatsvinden. Daar komt zicht op de eigen schaduwkant. In liefde voor zowel de persoonlijke dader en slachtofferkant kan vrede ontstaan.

Het bevrijden van daderschap

Het bevrijden van daderschap vraagt wat van ons. Daderschap komt voort uit diverse motieven. Zowel daders als slachtoffers hebben te maken met verraad. Vanuit de dader gezien wordt het verraad naar buiten geprojecteerd. Aan de slachtofferkant komt het verraad binnen. Door de aandacht en de ondersteuning in energie lijkt slachtofferschap beter te integreren dan daderschap.

Natuurlijk zijn er diverse vormen van verraad. Een overeenkomst is dat verraad je vertrouwen beschadigt. Vanuit de kant van de dader kan je geloven dat de ander fout is en niet het recht heeft om… Hij acht zich meer en neemt het recht om…

In het Paasverhaal verraad Judas Jezus met een kus. Aan het eind wordt verhaald hoe een berouw hij had en zich ophing. Vrij vertaald denk ik dat hij inzicht had gekregen in het grotere geheel en zag waarover het werkelijk ging.

Bij veel verraad gebruiken we ons lichaam om het lichaam van een ander te schenden. Jezus kon ons laten zien dat het niet om het lichaam gaat. Toch moest hij daarvoor de pijn in zijn lichaam ervaren en verwerken. Zijn gevoelens en emoties zover beschreven, kon hij uiten: “Mijn God waarom hebt gij mij verlaten.” Hij voelde zich verlaten; Zat daar nog een ander gevoel van verraad? Door zijn opstanding liet hij zien dat zijn geest zoveel krachtiger was.

Op de berg Mont Ségur en in Rennes de Chateau kon ik nog de energieën voelen, wat zich daar heeft plaatsgevonden; de lichamen zijn daar niet meer aanwezig. Wij konden diverse energieën belichamen en loslaten, door ze te doorvoelen; de pijn, de onmacht en het verraad.

Wat kunnen we doen?

Dat is wat wij kunnen doen; de pijn doorvoelen, het verraad doorvoelen zodat de energie bevrijdt werd, zodat ze niet meer hoeft te dolen en ze niet rücksichtslos hoeft aan te vallen. Wat levert het op? Elke daad van doorvoelen van onze schaduwkant, brengt weer wat liefde in de wereld. Door de tegenstelling van dader en slachtofferschap in ons te ontdekken, te doorvoelen komen we weer een stukje dichter bij de alles omvattende liefde die in ons woont en die we meer en meer mogen belichamen.

Zeven overwegingen bij de pijn van het verraad:

1. De pijn van verraad voel je in je hart. Alsof iemand van achter je een dolk in de rug steekt. Je was er niet op bedacht. Juist het hart is de plaats waar zowel de verwonding als de genezing mag plaatsvinden

2. De pijn van verraad bij zowel dader als slachtoffer zit in de perceptie: het leven ziet er niet meer uit zoals het was. Je bent je naïviteit kwijt, in plaats daarvan wantrouw je.

Juist in deze verwarring vergeten we vaak om hulp te vragen. Woorden geven aan je vertwijfeling kan je juist helpen om te doorvoelen en de hulp te ontvangen die het Goddelijke voor je heeft.

3. Ten gevolge van het verraad zijn er vragen en twijfel je aan jezelf; klopt het wel wat ik doe?

Zoals alles een plek heeft in het geheel, zo is dit verraad misschien wel deel van een initiatie. Zij begint vaak met een gevoel van verscheurdheid. Dan mag je je kracht ontdekken en groeien door dit krachtenveld.

4. Herstel na verraad kost tijd. Mogelijk trek jij je terug of ontwikkel je een depressie. We reageren meestal nog uit angst. Onze gevoeligheid kan leiden tot grotere emotionele instabiliteit. In plaats van jezelf terug te trekken kun je kijken wat je helpt. Mediteer, schrijf of schilder, ook de natuur kan je helpen om je balans terug te vinden.

5. Wat is waar? We worden heen en weer geschud door het oude en het nieuwe. Soms denken we dat we weten hoe het zit, daarna zijn we het weer helemaal kwijt. Ontwikkel wat waarde heeft. Ook uit de pijn is er waarde te destilleren, uit te zuiveren. Je ontvang deze ontwikkeling als een geschenk om nieuwe energieën te belichamen.

6. Na verraad lijkt het alsof het leven dat we gekend hebben, eindigt. Soms is het zo dat beide partijen; daders en slachtoffers, elkaar nodig hebben om bevrijd te worden om hun ware bestemming te kunnen leven.

7. Blijf trouw, trouw aan jezelf en wat je van binnenuit gelooft. Een open en liefdevol hart is een kracht. Zij geeft je het vermogen jezelf te bevrijden, ook al lijkt het onmogelijk en ook al lijken de krachten om je heen groter en sterker. Een liefdevol hart dat kiest voor vrijheid en bevrijding kan omstandigheden radicaal doen veranderen.

Wil je met me praten over de pijn van het verraad, of zit je ergens anders mee? Neem dan contact op. Voor het gratis ebook, klik dan hier.

Reageer

Via Sophia