Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
drie drietal

Drie en drietallen of polariteit?

Drie en drietallen in plaats van polariteit

Vanuit het denken in tegenstellingen, dachten we dat er altijd alleen maar een keerzijde was. Maar wat denk je van het volgende: Er is niet alleen een daderschap en een slachtofferschap wat bij elkaar past, maar daar is ook het redderschap wat ook daarin past. Het gaat niet alleen om de tegenstelling maar ook de derde factor die daarop interfereert. Steve Rother https://www.youtube.com/watch?v=5wqX4n3xlSk heeft daar onlangs een video over gepost; dat we mogen kijken naar de drietallen.

Van polariteit naar drietallen

We komen van een wereld van polariteit en gaan naar een wereld waar de drie of een veelvoud daarvan overheerst. We mogen ons derde oog openen. Ervaren dat tussen haat en liefde compassie ligt. De wereld ziet er anders uit als je niet alleen kijkt vanuit de derde dimensie.

In een relatie kon je al zien naar de archetype van vader, moeder, kind. In de relatie is het van belang dat er een gezamenlijk iets wordt uitgedragen of voortgebracht. Dit laat zien dat er al voorbeelden zijn waarin de wereld vanuit drietallen al enigszins bekend is. Nu mag het verder ontdekt worden.

Steve Rother geeft als voorbeeld dat we gewend zijn om met tientallen te werken, hoe zou het zijn als we meer vanuit 12tallen zouden kunnen kijken. Dan zouden we veel meer in lijn zijn met onze kosmische oorsprong. Dat is waar we steeds meer naar toe gaan: in harmonie zijn met onze kosmische oorsprong.

Zo is het ook dat als je weigert om belemmeringen te zien als een ‘no go’; dat je ze kunt zien als

mogelijkheden. Er is altijd een antwoord op ieder probleem, zoek en je zult het vinden. Mogelijk dat het daar ligt waar je het niet verwacht. Maar onthou : verwacht niet dat alles zomaar in je schoot geworpen wordt. Vervul je rol en doe wat er gedaan moet worden. Leer jezelf te helpen, dan krijg je die hulp die je nodig hebt.

Drie en drietallen: Zeven overwegingen:

1. Alle dingen zijn een deel van het geheel en jij bent een deel van het geheel.

2. Kijk naar de drietallen in je leven en in de ervaringen van je leven. Je zult ontdekken dat er meer zijn dan je misschien dacht.

3. Het kijken in drietallen, laat je een heel andere dimensie ervaren dan polariteit kan doen.

4. In het getal drie en in de drietallen is er meer mogelijk dan je kunt bedenken. Het verruimt je leven alsof je van het platte vlak ineens diepte kunt zien.

5. Waar polariteit veelal vanuit oordeel en beoordeling wordt benaderd, gaan de drietallen over de verdieping van liefde en begrip.

6. Een zaadje groeit niet voordat het in de aarde komt en door de juiste omgeving omgeven wordt. Een ziel verruimt en groeit niet tenzij zij zich door omgeven weet door liefde en begrip.

7. Hoe meer je uit de afgescheidenheid van polariteitsdenken stapt en de eenheid van geheel kunt ervaren; hoe meer het leven en de levenskracht tot je beschikking staat.

Wil je anders naar je leven en de uitdagingen van het leven kijken? Neem dan contact op. Voor het gratis ebook, klik dan hier.

Reageer

Via Sophia