Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Het insuline effect

Het insuline effect ofwel het sleutel in slot principe.

Het is gewoon dat we weten dat er insuline nodig is om bloedsuikers op te nemen in de bloedbaan. ‘Insuline bereikt via het bloed de lichaamscellen waarop het zich vastbindt, om glucose (suiker) naar binnen te laten gaan. Dit gaat volgens een sleutel-in-slotprincipe waarbij insuline de sleutel voorstelt waardoor glucose de cel in kan. De cel gebruikt de glucose vervolgens als energiebron.’

Dit zelfde principe is ook aanwezig in andere situaties, zij het dan met andere noemers. De relatie met al zijn in- en outs kan gedragen en intenser worden als de verschillende behoeftes van beide personen gezien en geaccepteerd worden. Dan kun je elkaar aanvullen. Is dit hetzelfde principe? Een relatie tussen twee mensen kan zo complex zijn, een mens is zo complex dat niet altijd duidelijk is wat nu werkelijk de bindende factor is. Duidelijk is dat er een aantrekkingskracht is, die geïntensiveerd kan worden door de verschillende behoeftes van eenieder. Daarnaast spelen er nog een heleboel factoren.

Hoe kom ik hierop? Vannacht droomde ik dat het insuline principe ook nodig is om los te komen van angst om de liefde in je te laten stromen. Als mens hebben we een geweldig instrument; ons brein. Alles in ons leven; ons denken, ons handelen, wat wij geloven wordt bestuurd door ons brein.

Hele boeken zijn beschreven over hoe ons brein werkt en hoe beïnvloedbaar ons brein is.

Waar gaat het over?

Dit is misschien waar het over gaat. Als wij door angst beïnvloedbaar worden gemaakt, wie of wat bestuurt dan ons leven? Wie gebruikt dan welke sleutel? Zijn wij dan degene die de sleutel in handen hebben of worden wij geleefd?

De afgelopen jaren ben ik veel bezig geweest met de cursus in Wonderen, waarin je in elke les inzichten krijgt om je los te maken van overtuigingen die niet juist zijn. De angst die wij in ons hebben, wordt gevoed. Het werkelijke gevaar zien we niet.

Wat is er voor nodig om los te komen van alle angst gedachten, angst gedreven acties, angst gedreven leven? Net zoals de bloedsuiker niet zomaar in de cel opgenomen kan worden en insuline nodig heeft. Wat hebben wij nodig om angst los te laten. Vroeger leerde ik over Jezus als bemiddelaar, Maria werd bij de katholieken als bemiddelaar genoemd. Nu weet ik dat zij grote voorbeelden zijn, maar dat jij jezelf als ‘Goddelijk Kind’ naast hen mag plaatsen. Je hebt gewoon plaats naast hen. Dit perspectief kan je hele leven veranderen. Hier gaat het over jou, je persoonlijke relatie met jezelf, de relatie met anderen en de relatie met het geheel, het Goddelijke of je Bron wordt hierdoor beïnvloed. Je bent bedoeld voor liefde.

Welke keuze maak je?

Er zijn vele verhalen waarin mensen van alles meemaken: oorlog buiten of in zichzelf, wanhoop, angst mislukkingen. Er zijn mensen die doormodderen en er zijn mensen die tot een punt komen: Is dit het nu? Zij gaan contact maken met de bedoeling van dit alles. In het boek ‘De keuze’ beschrijft Edith Eva Eger hoe zij alle verschrikkingen die zij meegemaakt heeft, heeft kunnen transformeren. In het boek Het geschenk van dezelfde schrijfster schrijft zij over de lessen die zij ontvangen heeft.

Er zijn vele boeken waardoor je geïnspireerd kunt worden. Mensen waardoor je geïnspireerd kunt worden, maar uiteindelijk gaat het over jou besluit; het kan anders. Hetzelfde brein, dezelfde geest wordt terug in eigen hand genomen. Wat er ook gebeurt, wie of wat je ook aan gedaan wordt jij besluit hoe je er mee omgaat. Jij bent degene die het kan transformeren door vergeving om te komen tot je ultieme vrijheid. Jij hebt de sleutel van je eigen leven in de hand.

In het weekend van Pinksteren start de transformatie week, de week van hergeboorte. Hier is er ruimte om bewuste stappen te maken om oude gewoonte te transformeren. Maandag 29 mei t/m vrijdag 2 juni begeleiden wij: Leonie Linssen, Minela Raaimakers, Jeroen van der Hoff en ik Sophie Verheij de transformatieweek in Helios Centrum Heerde. Wil je meer lezen over deze transformatieweek of je aanmelden? Hier vind je de link https://veranderjewereld.nl/product/transformatieweek-geboorte-en-wedergeboorte/

Het insuline effect, zeven overwegingen:

1. Toen wij naar de aarde kwamen, vergaten we wie we waren. Wat we te doen hebben. Dat wil niet zeggen dat het er niet meer is. Het vraagt je om opnieuw te herinneren.

2. Het leven bestaat uit beslissingen nemen. Heel vaak weet je niet vooraf wat de uitkomst zal zijn. Hoe meer jij op je geleidesysteem, op je Born verbinding leert vertrouwen, hoe beter het uit zal pakken.

3. Alles wat je doet, werkt door en beïnvloedt jou en je omgeving. Wat is je basishouding leef je vanuit angst of vanuit liefde?

4. De manier waarop je leeft is waarschijnlijk niet je werkelijke bestemming. Hou zou je leven als je zou leven vanuit het diepste van je hart?

5. Hoe zou je leven eruit zien zonder al geboden en verboden? Hoe verhoud jij je dan tot je medemens?

6. Je waarheid is gemakkelijker te kennen dan te voelen en gemakkelijker te voelen dan te leven.

7. Liefde en compassie vertoont zich als licht. Straal als het licht van de liefde.

Wil je meer weten of daar met mij over sparren? Neem contact op. Voor het gratis ebook, klik hier

Reageer

Via Sophia