Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
Vragen stellen

Het stellen van vragen

Het stellen van vragen

Vragen stellen, jonge kinderen stellen zoveel vragen: waarom is dit? waarom dan?, kan ik dat ook?, hoe kan ik het doen?, wat gebeurt er dan? Allemaal vragen, als ouder weet je soms geen antwoord. Weet dat het kind de wereld leert kennen door de vragen die het stelt? Helaas leren we het af om vragen te stellen, ik tenminste wel. En dat is heel jammer. Ook wij verbreden onze kijk op de wereld door vragen te stellen. Door te vragen naar het hoe, wat en waarom. Soms lastig, vaak krijg je geen antwoord, maar je gaat nadenken. Nadenken waarom datgene wat je zo vanzelfsprekend vindt, eigenlijk is zoals het is.

Als we onze eigen denktrant volgen, kunnen we schrikken van onze eigen gedachten, van onze eigen gedachten gang. Waarheden kunnen losgemaakt worden uit hun context. Waarheden blijken misschien minder waar dan we dachten. Door het stellen van vragen, worden zaken ter discussie gesteld. Komen we tot andere inzichten. Door het stellen van vragen, kunnen we in beweging komen. Door het stellen van vragen kunnen mensen zich ongemakkelijk voelen; hun denkkader wordt bevraagd, of ze kunnen of willen niet dat jij een voor hun kritische vraag stelt.

Vragen stellen en kritische vragen.

Mensen kunnen de vragen die ze krijgen heel erg ervaren als kritiek. Dat is ook één van de reden waarom vragen stellen je wordt afgeleerd. Als je te veel vragen stelt kun je als eigenwijs, betweter of criticus gezien worden. Mogelijk is het jouw onderzoeksdrang, jouw nieuwsgierigheid die je drijft om vragen te stellen. Wat de reden ook is, als iemand niet vanuit zijn eigen waarheid kan antwoorden, maar de waarheid van een ander of van een instantie moet ´verdedigen´; dan kunnen sommige vragen als heel lastig worden ervaren. Men wil niet ´buiten het boekje´ gaan, men wil als een autoriteit gezien worden, of men staat niet volledig achter het verhaal wat hij/ zij vertelt. Wat de reden ook zijn, je merkt dan dat je vragen ongewenst worden, niet beantwoord worden of dat je ´afgepoeierd´ wordt.

Jij en je vraag

De vraag die je stelt vind in jou een beginpunt. Misschien ben je van nature een onderzoeker en wil je precies weten hoe hoe iets in elkaar zit, waarom iets is loopt zoals het loopt en wat er dan precies veranderd is, of er ligt een verlangen dat je wilt realiseren.

Toch zullen er onderwerpen zijn die je als vanzelfsprekend aanneemt, het leven heeft zijn eigen eisen, en jij hebt daarin ook jouw plaats.

Waarom kom ik nu bij het onderwerp vragen stellen? Doordat iemand mij een vraag stelde wat mij weer triggerde om na te denken over het stellen van vragen, kwam ik op dit onderwerp.

Het kan zijn dat jij vanwege een andere reden tot het stellen van vragen komt: misschien liep iets niet naar verwachting, of je evalueert een situatie, je vertelt aan iemand hoe iets is gekomen en die stelt daar vragen over.

De vraag die jij stelt, zegt wat over de persoon die jij bent. Jij bent het uitgangspunt, jouw situatie, je interesse, je leven, de onderwerpen die je interesseren: van daaruit komt de vraag naar boven.

Waarom is het stellen van vragen belangrijk?

In mijn opinie is het stellen van vragen belangrijker dan het ontvangen van de antwoord. Door vragen te stellen, start je een onderzoek, een denkproces. Je gaat op onderzoek uit, je vergroot je denkkader, je kan verder gaan dan je tot nu gegaan bent. Je wereld en je zicht op de wereld wordt groter. De ene vraag kan een andere vraag oproepen. Als je een vraag stelt vanuit je verlangen, kan je een enorm potentieel aanraken en zelfs vrijmaken.

Waarom is de vraag belangrijker dan het antwoord?

Het stellen van vragen zet je in beweging, het ontvangen van een bevredigend antwoord stopt dit proces. Dan ben je klaar met je denk- en onderzoeksproces. Is dat niet goed dan? De afwisseling van rust en beweging is natuurlijk van belang. Niets op tegen om goede antwoorden te ontvangen. Maar als jij net als ik, om welke reden hebt afgeleerd om vragen te stellen, is het beter om het stellen van vragen opnieuw in je systeem te krijgen. Ik ben opgevoed met de ´waarheid´, voor mij klopte dit niet. Mijn zoon hoor ik zeggen: ´Mam, dat is niet wetenschappelijk!¨ Dat is ook een waarheid. Zo heeft ieder zijn waarheid. Waarom zouden we de waarheid niet met vragen bestoken: ´Klopt het wel, wat er gezegd wordt?´ Ook al is een ieder overtuigd, klopt het dan voor mij? Zelfs mijn eigen waarheid is niet levenslang kloppend, dus de vraag of iets nog klopt, is zeker op zijn plaats.

Wat voor soort vragen stel je?

De soort vraag bepaalt in grote lijnen hoe het denkproces verloopt. Met de wie, wat, waar, wanneer vragen start je letterlijk een onderzoek.

Bijvoorbeeld:

Waar gaat het over?,

wat is er aan de hand?,

wie is er bij betrokken?

Met de ´Waarom´ vraag zoek je de reden en wil je weten hoe oorzaak en gevolg in elkaar zit. Waarom vragen kunnen je letterlijk vast zetten; het antwoord is niet altijd aanwezig.

De ´hoe-vraag´ wil in vulling geven aan het wat; hoe vragen gaan vaak over (delen van) de invulling van een oplossing. Ook daar kan je vaker op stil komen te staan, omdat je niet weet hoe.

Open vragen met name de wie, wat, waar vragen helpen je om je wereld te openen. Dan kun je denken aan de vraag: Wat wil ik? Als jij jezelf de ruimte geeft om echt te voelen wat je wil, kan dit een enorme drijfkracht in jou los maken. Jouw verlangen zoekt wegen om je verlangen in de wereld te zetten. Wie ben ik? Vanuit angst en oude overtuiging kan deze vraag negatief en voor jou ondermijnend beantwoord worden. Vanuit de liefde voor je zelf kan deze vraag jou zicht geven op jouw rol die jij te spelen hebt. Waar en wanneer ben ik? Stelt de vraag over de situatie en tijd. Zij kunnen dienen om je vraag af te kaderen, te verscherpen of zicht te geven.

Mijn doel is jou aan het denken te zetten

Het is belangrijk dat jij je leven en wat er gebeurt in je leven niet als vanzelfsprekend aanneemt. Het is de bedoeling dat jij je eigen leven leidt, dat jij zelf kiest in je leven, zelf de verantwoording neemt en niet als vanzelfsprekend aanneemt wat je voor gekauwd wordt. Veel wat de media ons vertelt wordt besproken vanuit een bepaalde zienswijze. Het verhaal daar achter is vaak nog veel groter dan jij weet. Vaker heeft het een reden dat jij iets wel of niet hoort. Zoek steeds naar wat voor jou de waarheid is. En neem je eigen waarheid niet te serieus, deze heeft namelijk ook een bepaalde geldigheidsduur.

 

Zeven tips bij vragen stellen

Tip 1.

Als je niet precies weet of begrijpt waar iets over gaat: stel je vraag: Je wordt er beslist wijzer van. Zoals je weet en vaker hoort: er bestaan geen domme vragen. Dat jij je dommer voelt wil niet zeggen dat dat zo is. Jij stelt de vraag om méér informatie te krijgen dan je nu hebt. Die ontvang je niet als jij je vragen niet stelt.

 

Tip 2.

Als jij een bepaalde verwachting hebt, communiceer dit dan. Een verwachting van jou is een onbekendheid voor de ander. Een verwachting heeft alles met een onuitgesproken vraag te maken. Eigenlijk is dit zijn tegendeel. De meeste problemen ontstaan doordat er niet gecommuniceerd wordt. Vragen stellen, verwachtingen uitspreken: heeft alles met communiceren te maken. Door jou deel van jouw communicatie op je te nemen, maak je het leven een stuk aangenamer

Tip 3.

Vertrouwen is een groot goed. Vertrouw vooral jezelf, maar blijf jezelf onderzoeken. Angst gaat vaak over een gebrek aan informatie. Door de juiste vragen te stellen; krijg je meer informatie, kun je meer zicht krijgen en kan je angst minder worden.

Tip 4.

Door vragen te stellen krijg je meer zicht op jouw plaats en jouw positie. Als jij je vragen stelt uit een positie van veiligheid en vertrouwen zul je de vragen mogelijk gemakkelijker stellen dan als jij de vragen vanuit onveiligheid en geen vertrouwen stelt. Het mooie is dat door het stellen van vragen, je meer veiligheid en vertrouwen kunt gaan ervaren.

Tip 5.

Wees eerlijk naar jezelf. Leugentjes om bestwil, ´ach voor deze éne keer´. Je kent vast je eigen excuses die je gebruikt om je eigen waarheid en de consequenties van je eigen waarheid niet aan te gaan. Eerlijkheid naar jezelf, kan heel hard en duidelijk zijn. Ja, dat doe ik niet goed. De bedoeling is dat…. Vanuit die eerlijkheid naar jezelf, kan er iets heel moois ontstaan. Jij wordt daarmee je eigen leider, je eigen motivator, je eigen stimulator.

Tip 6.

Gebruik open vragen in plaats van gesloten vragen. Open geven je meer ruimte om te onderzoeken en te verkennen wat jou het beste past. Gesloten vragen zijn vaker een bevestiging van je denken of het denken van een ander. Soms is het fijn om eerst je eigen denken te bevestigen, laat dan na de bevestiging, de open vraag volgen.

Tip 7.

Door niet persé een antwoord te hoeven hebben, zul je meer ontdekken. Juist het moeten krijgen van een antwoord, of oplossing zorgt voor een blokkade. Zodra jij het (eind)doel los kunt laten, kun je genieten van het proces van ontdekken en ontstaat er meer ruimte.

 

Is het voor jou ook een kunst om opnieuw wezenlijke vragen te stellen?

Ik kan je helpen je om je eigen start te maken.

Neem contact met me op.

Ieder heeft zijn eigen proces.

Juist daarin zit jouw waarde.

Juist daarin ligt je weg

 

 

 

Reageer

Via Sophia