Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
omgeving

In hoeverre bepaalt de wereld jou?

In hoeverre bepaalt de wereld jou?

Kan je de persoon zijn die je wilt zijn of bepaalt de wereld wie je bent?

Deze week heb ik een film gezien die oa over het onderwerp emancipatie en revolutie ging. Jouw weg, jouw ontwikkeling kan een heel anders zijn dan degene die geaccepteerd is.

Hoe ga je daarmee om? In de film werden deze mensen een baan geweigerd, met de nek aangekeken en kinderen waren letterlijk kind van de rekening.

 

Je aanpassen aan je omgeving, of je laten leven door je familie, werk of studie, wat heeft dat voor gevolgen?

Als de omgeving; je werk, je studie of wie dan ook bepaalt hoe jou leven eruit ziet, dan worden delen van jou niet geleefd, niet ontwikkeld. Dan stel je vragen; mag dit, is dat wel goed?

Hoe hoor ik dat dan te doen?

Ook de kans op depressiviteit is sterk vergroot; je hebt nl niet of nauwelijks invloed op hoe je wereld eruit ziet. Je gevoelsleven vervlakt, want alles wat je voelt is zowel voor jou als de omgeving niet van belang. Er komt een sluier tussen jou en je gevoel. Je vervreemd van jezelf, contact maken met jezelf en anderen die je echt raken lijkt niet mogelijk. Alles is mat, je voelt je lusteloos, soms weet je nauwelijks of jij het bent die je voelt, of je überhaupt voelt.

Je zelfdenkend vermogen komt op een lager pitje te staan of wordt uitgeschakeld. Als de omgeving bepaalt hoe jou leven eruit ziet, waarom zou je dan kritisch kijken of het jou wel past wat de omgeving van je vraagt? Het doet er immers toch niet toe.

 

Leven vanuit persoonlijke ontwikkeling

Als jij echter gaat leven vanuit je zijn, vanuit je persoonlijke ontwikkeling dan ziet de wereld er anders uit. Je staat open voor de gevoelens, gedachten en signalen die bij jou binnen komen. Zij bepalen hoe jij je ontwikkelt, zij zijn een onderdeel van je innerlijk kompas. Je denkt na of iets bij je past, of het goed voor je is of dit de weg is die je wil gaan.

Dat kan ook betekenen dat het strijdig is met wat de omgeving van je verwacht. Dit kan tot frictie leiden, tot andere keuzes, tot aanpassing. Maar als het verlangen er mag zijn, kan er gezocht worden naar wat voor jou wel mogelijk is. Dan is de vraag: wat ben je bereid om er voor te doen of te laten.

Bepaalt de wereld wie je bent? zeven overwegingen

1. Hoe kun je iets van het leven leren als je het leven niet leeft? Het leven vraagt om geleefd te worden, daar leer je zelf en het leven door kennen.

2. Ontdek jij de wereld of laat jij de wereld jou overnemen? We zijn allemaal een onderdeel van de wereld, sterker: jij bent de wereld of je bent het niet.

3. De filosoof Immanuel Kant (1724-1804) onderscheidde in het begrip ‘vrijheid’ enerzijds natuurlijke of handelsvrijheid, en anderzijds autonomie. Het eerste begrip, ook wel negatieve vrijheid genoemd, houdt in dat wij vrij zijn te handelen zoals wij willen. De vrijheid mag slechts aan banden worden gelegd in zoverre dat noodzakelijk is om anderen optimale vrijheid te garanderen. Het tweede begrip, ook wel positieve vrijheid genoemd, houdt in dat wat men wil ook werkelijk in vrijheid en zelfstandigheid kan worden nagestreefd. Het is de vrijheid om het leven zoveel als kan zelf vorm te geven.

4. Jouw vrijheid van handelen gaat tot de grens van andermans vrijheid van handelen. In denken zijn er echter geen grenzen. Wees vrij in je denken

5. Grenzen zijn willekeurig, ze worden vooral aangeleerd. Laat de overtuiging los dat iets niet kan.

6. Vrijheid wordt vaak gedefinieerd door afwezigheid van….. We vinden het moeilijk om vrijheid te ervaren, daarom leggen we ons zelf vaak grenzen op. We denken vaak in onmogelijkheden, kijk eens naar de mogelijkheden

7. Door de begrenzing van je vrijheid kan je vrijheid ervaren. Nelson Mandela is een voorbeeld hoe hij zijn vrijheid van denken gebruikte in gevangenschap. Je kunt zeggen: door de begrenzing of de beperking kun je voelen wat je werkelijk wil, wat je echte verlangen is en waar voor jou de grenzen liggen.

 

Hoe kan jij omgaan met je mogelijkheden, hoe gaat jou ontwikkeling? Als je hier vragen over hebt of hulp bij wil, neem dan contact op

Reageer

Via Sophia