Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Kat en duif, jager en prooi!

Kat en duif

Ik hoorde de vogels kwetteren, groot alarm slaan. Eigenlijk stoorde het me in hetgeen ik aan het beluisteren was. Het bleef aanhouden, maar waar het overging was me niet duidelijk. Totdat ik in mijn ooghoek mijn kat naar binnen en naar buiten zie lopen met een duif in haar bek.

Kijkend wat ze met haar buit kon doen en waar. Buiten gekomen legt ze de duif neer, die haar kans schoon ziet en wegvliegt.

Jager en prooi, in de natuur zoiets normaals. Wij hebben afgeleerd om op deze manier te kijken en voor onszelf te zorgen. Heel vaak denken we dat het er niet toedoet wat we doen, wie zijn en hoe het met ons gaat. Momenteel is er veel gaande in de wereld, veel veranderingen zijn opkomst en ieder van ons heeft een bijdrage in deze veranderingen.

Waaruit blijkt dat wij belangrijk zijn?

Er is veel propaganda om onze stem, op wie wij stemmen, of wij meegaan in de besluiten. Een leider zonder volgers heeft niets te leiden.

Waaruit blijkt dat wij er toedoen?

Als er massaal geprotesteerd wordt, tegen een besluit, dan wordt een besluit vernietigd. Als wij in onze eigen kracht staan, zijn wij vrij in ons kiezen wat we doen en in het laten wat we doen en hoe we ermee omgaan.

De duif waande zich veiliger dan dat zij was. Ik denk dat wij als mensen ons veiliger wanen dan we zijn. Decennia lang is het bestuur gericht opbouw, opvang: er werd gesproken over de verzorgingsstaat. Tijden veranderen, er is geen verzorgingsstaat meer, er spelen andere belangen.

Niets blijft hetzelfde. Dat betekent dat het belangrijk is om aanwezig te zijn, allert te zijn op wat het leven, de samenleving van ons vraagt. Het geeft namelijk ook kansen.

Kansen?

Net zoals we door het eten van de appel bewust werden dat we in dualiteit zijn, uit de eenheid zijn geraakt, zo is de veranderingen die er nu gaande zijn ook een appėl op jou als mens. Bewustwording, bewustzijn wat jij als mens hier op aarde te doen hebt en hoe jij je rol kan innemen in de samenleving. Ieder mens heeft in dit leven de opdracht om zijn angst te overwinnen en de liefde te laten stromen. En we komen de angsten op velerlei gebied tegen. Mogelijk dat je door je bewust te worden van het feit dat je prooi bent ook angstig wordt. Maar dan ben je je nog niet gewaar van je kracht.

Wat is je kracht?

De duif hield zich stil, totdat het moment daar was om te ontsnappen. Op het juiste moment en op de juiste tijd actie ondernemen is een grote kracht. De duif had een belang: ze wilde in leven blijven, jij hebt een belang, iedereen heeft een belang. Een belang hebben, daar is niets mis mee, wordt je dat bewust en weet waarover het gaat.

Door de soms onbegrijpelijke acties die er gaande zijn in de samenleving worden we ons ook bewust. Wat is er aan de hand, wat is de bedoeling, wat zijn de achtergronden? Ook de regering heeft een belang; de grootste machten worden niet aangepakt. De ‘zwaksten’ , lijken het gemakkelijkst om aan te pakken.

De zwaksten, de gewone man; zolang hij niet van zijn kracht bewust is, delft het onderspit. Dat wil niet zeggen dat je geen krachten hebt, integendeel: door bundeling van krachten, worden krachten vergroot. Besef wat er gaande is, de situatie inschatten en doen wat juist is, is wat je kunt doen. Nu de boeren onder vuur liggen, besef ik mij terdege dat het belang van de boeren ook zijn weerslag heeft op mij.

Wat is de bedoeling?

Bewustwording, het loslaten van je angst (gedachten), verandert je hart en zal je gedrag veranderen.

Als je angst kunt loslaten, in liefde kunt zijn en de liefde in de wereld durft te zetten, zal dat jou gedrag veranderen. Wij zijn in contact met elkaar, als de één zijn gedrag verandert, heeft dit invloed op de ander. Niet door te vechten, maar door op het juiste moment de juiste actie te plegen vanuit liefde, zal jij je kracht in kunnen zetten.

Zeven overwegingen bij Jager en prooi:

1. Jij hebt een belang, een doel in dit leven. Wat is jouw belang, wat is je doel? Kun je dit vormgeven in je leven?

2. Hoe meer jij denkt dat je slachtoffer bent, hoe hulpelozer jij je voelt. Zelfs het slachtoffer heeft een belang. Hoe zie jij je? Ben je slachtoffer, zo ja in welke situatie? En wat zou je verandert willen zien?

3. We kunnen de ander als dader aanwijzen, daarmee kunnen we onze angsten op de ander projecteren en leggen we onze eigen verantwoordelijkheid buiten onszelf. Wat als je vanuit een helikopter zou kijken naar de situatie? Zou je woorden kunnen verplaatsen? Kun je zien wat er werkelijk speelt?

4. Een lied kan je hart openen, je uit een situatie halen. Wat doe jij om je gefixeerdheid los te laten? Wat helpt je om jezelf en de situatie in de juiste proportie te zien?

5. In de intense processen die nu gaande zijn, leef jij, heb je een rol. Besef je dat het niet voor niets is dat je leeft, nu ervaart en nu doet wat je te doen hebt?

6. Je verwachtingen bepalen wat er gebeurt, of hebben daar heel veel invloed op. Verwacht daarom het allerbeste. Verwachtingen gaan uit van wat bekend is, misschien kun je boven verwachting denken, ‘wat is er nog meer mogelijk?’

7. Hoe de dingen zullen lopen, is een vraag die niet beantwoord kan worden. Maar wat als jij je intentie van de hemel op aarde zet: hoe zou die er voor jou uitzien?

Wil je praten over je angsten en hoe je ze los kunt laten? Neem dan contact met me op. Voor het gratis ebook, klik hier.

Reageer

Via Sophia