Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Lessen om te leven.

Ik heb me al eerder afgevraagd waarom we onze lessen krijgen.

Het lijkt de enige manier om ons in beweging te krijgen. We houden zo van evenwicht, dat we dat ten koste van alles proberen te bewaren.

Dan ben je niet meer bezig met leven, maar je bent bezig om een status quo te handhaven. Dat is een groot verschil.

 

Lessen om te leven, vraagt beweging

 Status quo probeert ten koste van alles vast te houden, ook al past het niet meer. Leven vraagt van je om aanwezig te zijn, om flexibel te zijn. Om mee te bewegen met datgene wat het leven van je vraagt. We krijgen onze lessen zo vaak terug totdat we onze les geleerd hebben. Mogelijk heb je al eerdere keuzes gemaakt, nu krijg je de kans om een betere keuze te maken. De bedoeling is dat alle pijn geheeld wordt. De bedoeling is dat jij jouw waarheid gaat zien. De bedoeling is dat jij geen slachtoffer bent, dat jij niet als een slachtoffer reageert. Niet jouw overtuigingen moeten winnen, maar jouw kracht mag aan het licht komen.

 

Lessen om te leven, vraagt om uitdagingen aan te gaan

Je bent niet weerloos. Zolang jij ervan uitgaat dat jij weerloos bent, wordt je uitgedaagd om je kracht op te pakken. Je wordt uitgedaagd om je zelf echt te gaan zien. Neem de uitdaging aan.

Wat is voor jou de bedoeling? Maak die stap. Voel wat voor jou goed is, kijk wat jou plezier geeft. Dat is de richting die je op mag gaan. Daar vind je jouw bevrijding.

Elke keuze, elke stap bepaalt steeds meer wie je bent. Je bouwt je identiteit op grond van de keuzen die je maakt, de beslissingen die je neemt. Wees bereid je kracht te gebruiken. Je bent tot veel meer in staat dan je ooit gedacht had. Neem verantwoordelijkheid voor je overtuigingen, voor de woorden die je gebruikt, voor de voornemens die je neemt. Dat zijn de kiemen voor je toekomst.

Het kan lichter, het kan gemakkelijker. Kies steeds wat voor jou de bedoeling is. Gebruik je licht, gebruik je liefde. Kies ervoor om het lichter te maken. Kies voor de mogelijkheden die er zijn. Obstakels kunnen zomaar verdwijnen, het is jouw perceptie die bepaalt. De weg is open.

Geniet van je weg, geniet van de beweging, geniet van wat er is. Geef je verzet op. Zonder weerstand, zonder verzet is je leven een heel stuk lichter. Dan kan je harmonie vinden. Dan kan je genieten. Dan kan je genieten van de ontwikkelingen die maakt.

 

Zeven tips lessen om te leven: gebaseerd op de ganslegging van 4 maart 2018

Tip 1.

Kies je doel: Probeer zo specifiek als mogelijk te zijn. Juist om dat we vaak niet kunnen overzien wat er bij komt kijken, stellen we ons doelen te klein op. De bedoeling is dat je je doelen zo groot mogelijk zet. Het zet je in beweging. Het gaat om de beweging, om de weg.

Tip 2.

Kijk regelmatig wat je al bereikt hebt, en of dit in lijn is met je verwachtingen. Je kunt altijd bijsturen, maar wees vooral dankbaar wat je tot nu toe bereikt hebt. Dankbaarheid zet jou open. Daardoor kan je dingen toelaten, toestaan dat ze er zijn. Daarmee komt er meer ruimte in je denken.

Tip 3.

Denk in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. De richting waar je kijkt, bepaalt wat je ziet. Door mogelijkheden te zien, worden er steeds meer dingen mogelijk.

Tip 4.

Ben aanwezig. Let op je eigen gedrag. Soms zit je nog in een oud reactiepatroon wat je niet meer past. Door alert te zijn, door je signalen op te vangen, kan je je zelf begeleiden en leiden.

Tip 5.

Ontken je angst niet, meestal heeft het te maken met oude pijn die nog aanwezig is. Maar geef niet je angst aandacht, geef aandacht aan datgene wat onder je angst zit en focus je op je doel.

Tip 6.

Je overtuigingen zijn je grootste blokkades om iets te bereiken. Hoe sterker je overtuigingen hoe moeilijker jij kan open staan voor de mogelijkheden. Probeer zonder oordeel te zijn. Kijk, zie en laat toe. Dan kan jou eigen waarheid antwoorden.

Tip 7.

Stel de juiste vragen. Je brein staat tot je dienst. Als je iets niet weet, en je stelt jezelf de vraag. Wat heb ik nodig?, hoe kan ik dat doen?… en je gaat even iets anders doen. Bij terugkomst blijk jij ineens een ingeving te hebben. Je weet veel meer dan je denkt. En je brein staat in jouw dienst. Oneerbiedig gezegd is het jouw computer, het geeft jou antwoorden.

 

Wil je meer weten?

Download het ebook of kijk op het aanbod van Via-Sophia

Reageer

Via Sophia