Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
macht en wilsontwikkeling

Hoe ontstaat een gezonde machtsontwikkeling? met 7 tips

Hoe ontstaat gezonde macht- en wilsontwikkeling?

Telkens als de mens iets onderneemt, verandert hij de wereld en werkt daarbij in op het leven en handelingen van anderen.

Hij kan nu eenmaal niet handelen zonder te veranderen, te beïnvloeden oftewel macht uit te oefenen.

Michaela Glökler

 

De basis van de wilsontwikkeling ligt in onze jeugd.

De wilsontwikkeling heeft alles te maken met het mogen hebben en het mogen uiten van gevoelens.

Gevoelens zijn de sterkste krachten van de persoonlijkheid, maar ook de meest kwetsbare.

Ze staan in het centrum van menselijke relaties en kunnen aanleiding vormen tot de meest uitgebreide beïnvloeding en afhankelijkheid.

 

Als baby kan je alleen indirect macht uitoefen door je onmacht en hulpbehoevendheid.

Het duurt jaren voor een kind zelf duidelijk kan zeggen wat het denkt en voor het verstandelijk begint te bepalen wat het zou willen doen.

Ouders en opvoeders leveren het kind het milieu, het materiaal voor de ontwikkeling van de wil.

Hoe vrijer een kind mag nabootsen, hoe zinvoller en constructiever de handelingen zijn die het kind leert.

Dit is de voedingsbodem voor zijn latere leven.

 

Ook school speelt een belangrijke rol in de gevoel en wilsontwikkeling van het kind.

Op scholen waar de aandacht vooral gericht is op het rationele denken, het weten, leren kinderen niet hun gevoelsleven te ontwikkelen.

De specifieke vorming van gevoelsleven vindt plaats in het creatieve en zintuiglijke vlak zoals bij spel, sport en expressie.

 

Michaela Glökler beschrijft de wilsontwikkeling van het kind als volgt:

* In de voorschoolse periode wordt de wil gemotiveerd door het voorbeeld vanuit de zintuiglijke ervaring.

* In de schooltijd periode wordt de wil gemotiveerd door gevoelens

* Na de puberteit wordt de wil gemotiveerd door denken en inzicht.

Heel ons leven blijven de bronnen: de zintuigen, het gevoel en het inzicht bestaan, waarbij het inzicht de leiding heeft.

 

Hoe meer je bewust wordt van de dingen die je eigen wil kunnen beïnvloeden,

hoe gemakkelijker jij jouw wil en macht kan inzetten.

Hoe bewuster, vrijer en autonomer je op dit gebied wordt, des te groter wordt je verantwoordelijkheid.

Want daarmee groeit ook de mogelijkheid je macht te misbruiken.

Wanneer je wil als volwassene voornamelijk geleid wordt door gevoelens van sympathie en antipathie dan ben je niet in staat om iets van verschillende kanten te bekijken.

Het emotionele besluit is dan gevallen.

 

Iemand met een gedifferentieerd gevoelsleven kan heen situatie vanuit inzicht benaderen en een evenwichtige keuze maken.

Hij zal niet bewust zijn macht misbruiken; hij wil de ander geen schade berokkenen.

 

Gebaseerd op Michaela Glökler : ´Macht en onmacht´.

De tips zijn o.a. gebaseerd op Stephen Covey

 

Zeven tips voor macht en wilsontwikkeling

Tip 1. Macht en wilsontwikkeling

Ontdek jezelf en je wil. Wordt jij gemakkelijk beïnvloedt door bijv. andere mensen, reclame, wat men vindt? Probeer eerlijk naar jezelf te kijken.

 

Tip 2. Macht en wilsontwikkeling

Hoe uit jij je gevoelens?

Heb je beheersing over jezelf of verlies je regelmatig de controle over jezelf?

Woede heeft vaak te maken met onmacht en het onvermogen woorden te geven aan wat je voelt.

 

Tip 3. Macht en wilsontwikkeling

Hoe je ook opgevoed en opgegroeid ben, je kunt altijd je gevoel ontwikkelen.

Sport, spel en creativiteit zijn hier belangrijke helpers in.

Voelen wat het in je lijf teweeg brengt als je bezig bent, helpt je om bij jezelf te blijven.

Het denkvermogen kan bewust ingezet worden als jij mag voelen en ervaren.

 

Tip 4. Macht en wilsontwikkeling

Als jij vrij bent om je wil te gebruiken, kan jij doelen stellen.

Jouw wil kan zich richten en eventuele hindernissen overwinnen.

Door deze ervaring(en) groeit jou inzicht, groeit jouw wil en jouw macht.

 

Tip 5. Macht en wilsontwikkeling

Als jij weet wat je wil, focus en stel prioriteiten.

Hiermee leer jij wat je moet doen om je doel te bereiken.

Afleiding verzwakt jouw wil.

 

Tip 6. Macht en wilsontwikkeling

Beslissingen nemen ook al zijn er botsende meningen vraagt van jou om aan de ene kant de mens en zijn mening te begrijpen.  

Aan de andere kant is het belangrijk te zoeken naar een oplossing waar eenieder zich in kan vinden.

Zo’n noodzaak van een beslissing te nemen kan al liggen in de vraag: waar gaan we heen op vakantie?

 

Tip 7. Macht en wilsontwikkeling

Blijf creatief.

Als je voor jou vreemde opvattingen op je eigen denken laat inwerken ontstaat er creatieve activiteit.

Wie regelmatig met andere denkgewoonten in aanraking komt blijft in beweging.

Nieuwe perspectieven en inzichten komen in je leven en je eigen begripsvermogen wordt gescherpt.

 

Heb je vragen? neem contact op met  sophie@via-sophia.nl

Download het gratis ebook!

Reageer

Via Sophia