Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Vreemdeling in een vreemd land

Vreemdeling in een vreemd land.

Met deze droom werd ik vanmorgen wakker. Ik denk na over de betekenis ervan. Gisteren hoorde ik iets over bereidheid om te sterven voor je land. Wat? Waar gaat dit over?

Je kunt me verwijten dat ik de media niet volg. Nog niet zo lang geleden werden mensen die bereid waren om voor hun land en godsdienst te sterven, gezien als extremisten. En nu wordt deze vraag in ons land gesteld?

Mijn droom vannacht ging over een vreemd land, een vreemde taal, waar ik niemand ken. In deze droomwereld had ik geen telefoon tot mijn beschikking, hij werkte niet. Wat ik wel kon, was contact maken met mensen. De wereld ging voor me open, op een manier die ik niet kende of gewend was. Begin dit jaar ben ik naar Costa Rica geweest, mijn telefoon werkte niet; ik had geen internet. Zonder de taal te spreken of iemand te kennen, ontdekte ik hoe vriendelijk de mensen waren. Ik had geen Google, maar kreeg hulp op al mijn vragen; de mensen waren bereid te helpen.

Misschien gaat het erom dat we onze telefoon als een betrouwbare vriend beschouwen. De mediakanalen informeren ons, maar spreken niet met ons. We luisteren naar wat de media ons vertelt. Maar wat als we, in plaats van naar de media te luisteren, met elkaar in gesprek gaan? Zelfs al zijn onze gebruiken anders en veranderen dingen, zodra we in contact treden met onze medemens, is er veel mogelijk.

Ik pleit er niet voor dat het leven hetzelfde blijft, integendeel, verandering hangt in de lucht. Maar kunnen we in contact blijven met elkaar, in plaats van bang te worden van wat de media ons vertelt? We worden bang gemaakt met scenario’s, maar leren niet om mee te bewegen; ons wordt gevraagd te vechten. Het is belangrijk om stil te staan, te voelen en te ervaren wat de bedoeling is. En daarnaar te handelen. ‘Wie zichzelf overwint, is sterker dan degene die een stad inneemt.’ We mogen leren dat we tot zoveel meer in staat zijn, maar het bevindt zich in ons!

Laat de Angst Los en Vind Verbinding

In tijden van verandering is het makkelijk om verstrikt te raken in angst en onzekerheid. Maar wat als we in plaats van bang te zijn, de moed vinden om met elkaar in gesprek te gaan? Wat als we de menselijkheid in elkaar zien en samen sterker worden?

Zeven overwegingen vreemdeling in een vreemd land

1. Waar geloof je in? Geloof je dat de media onbevooroordeeld en correct zijn in de informatie die ze verstrekken?

Zo ja, wat brengt deze informatie je? Word je er gelukkiger van?

Zo nee, wat kun jij doen? Wat kun jij delen om de wereld mooier te maken?

2. Accepteer verandering. Veranderingen zijn van alle tijden; vechten tegen verandering brengt pijn en verdriet. Meebewegen en kijken naar wat mogelijk is, kan aanvankelijk vreemd zijn, maar kan leiden tot een herwaardering van het leven.

3. Omarm de onvoorspelbaarheid van het leven. Het leven is geen rechte weg. Onze overtuigingen over hoe dingen moeten gaan, worden vaak door het leven zelf omvergegooid.

4. Open je ogen en je hart. Wat is er nodig? Beantwoord aan die behoefte.

5. Kleine acties, grote impact. Ook een kleine sleutel kan een zware deur openen. Liefde is de sleutel tot elke gesloten deur. Voel je welkom in welk vreemd land je ook bent!

6. Kijk naar datgene wat je verbindt in plaats van datgene wat je scheid. Reik de ander de hand.

7. Maak het verschil:

  • Luister Actief: Ga in gesprek met mensen om je heen en luister naar hun verhalen en perspectieven.
  • Wees Moedig: Durf buiten je comfortzone te stappen en nieuwe verbindingen te maken, zelfs met mensen die je niet kent.
  • Blijf Positief: Focus op de mogelijkheden en niet op de angstscenario’s die de media ons voorschotelt.
  • Deel Vriendelijkheid: Een kleine daad van vriendelijkheid kan een groot verschil maken. Help iemand, zelfs als je hun taal niet spreekt.

Samen kunnen we een wereld opbouwen die gebaseerd is op begrip en steun, in plaats van angst. Ontdek hoe krachtig we zijn als we met elkaar verbonden zijn.

Laat de angst los, vind verbinding en bouw een betere toekomst. Voor contact klik hier. Voor het gratis ebook klik hier.

Reageer

Via Sophia