Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Wat je van jezelf niet ziet

Wat je van jezelf niet ziet en niet snapt. Echt waar, dat heb ik nooit van mezelf zo ervaren!

In de geboortehoroscoop komen puzzelstukjes bij elkaar en ga je begrijpen hoe sommige dingen werken en waarom mensen dingen tegen jou zeggen die je niet herkent.

In mijn geboortehoroscoop staan planeten die geen aspect maken met andere planeten. De zogenaamde ongeaspecteerde planeten. Veel mensen hebben 1 of meerdere ongeaspecteerde planeten in hun geboortehoroscoop staan. Een planeet staat voor bepaalde psychische inhoud, zoals de zon staat voor het zelfbewustzijn. Als een planeet geen aspect maakt met andere planeten wordt het een soort los eilandje waar je geen toegang toe hebt.

En toch is daar die inhoud die jij ergens voelt en naar zoekt. Je krijgt er geen vat op omdat het niet aansluit bij de rest van je psyche. Wat er gebeurt is dat je de aantrekkingskracht van deze inhoud voelt, dat je er naar zoekt en dat je het op een overgecompenseerde manier uit? Je hebt het zelf niet in de gaten omdat je er geen vat op hebt en omdat het niet aansluit. Het sluit in jezelf niet aan en het sluit in de buitenwereld niet aan. Het is als een lichtknop waarvan jij de knop niet kunt bedienen. Plots is het er en gaat het vloeiend en dan is het weg, vooral als een ander verwacht dat jij wel kan presteren. Je begrijpt dat zowel in jou als in de buitenwereld heel veel onzekerheid en onbegrip kan geven.

Je ervaring

Door ervaring, door je zoektocht wordt deze ongeaspecteerde planeet een talent, waar jezelf geen zicht op heb. Je zoekt en onderzoekt. Je kunt zo’n ongeaspecteerde planeet en de psychische inhouden waar het voor staat als een gevoelige en kwetsbare plek beschouwen. Een ander snapt je niet en jij snapt jezelf niet.

Wat dan heel leuk is om te lezen, in het boek van Karen Hamaker-Zondag, dat jouw ongeaspecteerde planeet aspecten met een ander persoon kan maken. Door die band of die relatie kan jouw ongeaspecteerde planeet ‘eruit’. Je hebt elkaar dan op een bepaalde manier nodig. Er kan dan een band ontstaan die geen van beiden uit kan leggen, maar die zo waardevol is. Er valt nog heel veel te ontdekken op het vlak van psychologische astrologie.

Wil jij meer weten over je persoonlijke geboortehoroscoop? Tot eind juli kun je voor 50 euro een duiding ontvangen van jou geboortehoroscoop.

Wat je van jezelf niet ziet. Zeven overwegingen:

1. Een geboortehoroscoop is een blauwdruk van je leven. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken , het geeft je inzicht in jouw leven, handvatten hoe jij met jezelf en je leven om kan gaan.

2. Het gaat er niet om dat iets vast ligt. Planeten geven zo’n groot spectrum van inhouden weer, het is aan jou hoe jij dit vorm geeft.

3. Ieder mens heeft in zijn geboortehoroscoop dezelfde planeten. Kijk rond, er is geen mens hetzelfde.

4. Het gaat om de verbinden, de aspecten die planeten wel of niet maken. Wat nadruk krijgt en wat niet; hoe het erbij staat. 1 minuut kan zo’n verschil maken.

5. Jouw vrije wil is de basis in je leven en hoe je omgaat met de de indrukken die je opdoet. Er is geen mens die jouw hoeft te vertellen hoe iets moet. Maar het kan zo’n hulp zijn als je begrijpt hoe de verbindingen liggen en hoe dit op jouw kan inwerken.

6. Zo complex een mens is, zo complex is de duiding van een geboortehoroscoop. De uitleg komt pas tot leven met jou herkenning en jou inzichten.

7. En zoals het ook in het leven is, jij brengt de psychische inhouden die jij ervaart tot ontwikkeling. Of iets bewust is of nog bewust mag worden is geen waarde oordeel, het is hoe het leven werkt. Hoe meer jij bewust wordt van, hoe beter jij het tot ontwikkeling kan brengen.

Voor het maken en duiden van je geboortehoroscoop neem contact met me op. Voor het gratis ebook klik hier!

Reageer

Via Sophia