Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
Cirkelgang

De cirkelgang van het leven

De cirkelgang van het leven

In de afronding van het oude jaar en de opmaat voor het nieuwe jaar; de cirkelgang. Uit uitspraken: de cirkel is rond kun je de volgende conclusie doen trekken: Je kunt het leven van een mens zien als een cirkel. Met een begin en een eind.

Onderdelen van zo’n cirkel kan van alles zijn: de relatie met de ander, de omstandigheden en hoe jij je verhoudt tot de ander en de omstandigheden. De rondgang van de cirkel heeft te maken met de ontwikkeling die jij doormaakt in het verhouden tot. Niet de vorm op zich, maar de weg die bewogen wordt leert je dynamiek van het leven te beleven.

Soms hoor je mensen zeggen dat de cirkel nu rond is. Ik heb dit zelf onlangs gezegd omtrent een verlangen dat ik niet verwachtte dat dat ingevuld kon worden. Uiteindelijk werd dat verlangen toch ingevuld op een manier die ik niet kon voorzien.

In het taalgebruik, wordt de cirkel, de driehoek of het vierkant regelmatig gebruik. Dan hebben we allemaal door wat er bedoeld wordt. De vicieuze cirkel. Iets wat afgerond wordt, rond is. Driehoeks- verhouding, vierkant als n blok enz.

Vroeger dwz in oude culturen werden symbolen gebruikt om verschillende lagen van betekenis aan te geven. Zo’n symbool werkt door in verschillende gebieden van je werkelijkheid. Door zo’n symbool werden de verschillende werkelijkheden met elkaar verbonden. Iets kon bestaan in deze werkelijkheid, maar had ook andere ladingen.

De cirkel

Terug naar de cirkel: Een cirkel is rond; en is vaak een symbool voor oneindigheid. Een cirkelbeweging staat ook voor oa. een eindeloze beweging.

Cirkels en spiralen hebben alles met elkaar te maken.

Daar waar de cirkel zich blijft herhalen, gaat de spiraal verder in tijd en ruimte. Dan ontstaat er een andere beweging, dat kan in een andere tijd en ruimte zijn.

Het doel van de cirkel

Cirkels, spiraalpaden en labyrintpatronen kwamen reeds vóór in de Steentijd, in de Pyreneeën en Egypte zowel als in Polynesië en Amerika. Volgens verhalen en volksgebruiken dragen cirkels en spiraalpaden gelijksoortige betekenissen nl. het zijn middelen bij inwijdingsceremoniën (wedergeboorte, overgangsriten tussen levensfasen, …).

Veel van deze cirkels en spiraalpaden zijn terug te vinden in de volksdansen ´Ritmisch voortbewegen, terug bewegen, elkaar kruisen. De namen van deze volksdansen verwijzen vaak naar zonne- en/of levensprocessen.´

en de volksspelen: zoals het Ganzenbord.

´Ook het ganzenbord is een spiralend pad …Vanaf de 17° eeuw verschenen gedrukte ganzenborden in velerlei versies. Waarschijnlijk knoopten ze aan bij kinderspelletjes, die op hun beurt stamden uit “mysteriespelen” : men heeft geopperd dat een Egyptische dobbelspel en/of skandinavische keilabyrinten voorgangers waren van dit “nieuwe” spel.                                     Een spiraalvormig pad werd ingedeeld in 63 vakjes (dat stemt overeen met de zeven levensfasen die ofwel zeven jaren duren, ofwel – de middenste zgn. zonnefase – driemaal zeven : 9×7=63).´

http://traditionelezandtekeningen.yolasite.com/spiraalvormen-historisch.php

Zeven gedachten bij cirkelgang van het leven:

 1. Soefidans

 2. Onlangs was ik bij een soefi dans: wervelen. Cirkelen om je eigen as. Als vorm van dans, meditatie. We cirkelde als planeten om onze eigen as. De ene snel, de ander langzaam.

We cirkelde om elkaar, zoals planeten door de ruimte cirkelen. Helemaal in ons eigen ruimte, zonder woorden, zonder elkaar aan te raken, ieder op zijn wijze.

De belangrijkste opdracht was: Vind je eigen draai!

 1. Verbinding binnen / buiten

 2. Een inwikkelende spiraal verbindt dynamisch buiten met binnen, periferie met centrum.

Een uitwikkelende spiraal beweegt van middelpunt naar omtrek.

Beide drukken de polariteit uit tussen buitenruimte en centrum.

 

 1. Wat haalt je uit je baan?

Kun je werkelijk uit je baan raken?

Uiteindelijk is je baan, je levensweg niet statisch. Je kunt je leven zien als een proces. In je leven, vormen je levenservaringen, de punten die je weg verbinden.

 

 1. Hoe zit het dat met je wensen en verlangens in de cirkelbeweging?

De aantrekkingskracht van je wensen en verlangens kunnen je koers bepalen. Net zoals de aantrekkingskracht van de maan eb en vloed kan veroorzaken, kan jouw wensen en verlangens de beweging maken, verandering bewerkstelligen.

 

 1. Een cirkel bestaat uit alle punten met dezelfde afstand (r) tot een middelpunt (M)

Hier zie je een cirkel met straal r en middelpunt de oorsprong O. Voor een willekeurig punt P met coördinaten (x,y) op deze cirkel geldt dan met de stelling van Pythagoras: x2 + y2 = r2.

Zo verhouden mensen en omstandigheden zich tot jou en beroeren ze je.

En als het middelpunt niet de oorsprong is?

Nou, dan wordt de grafiek dus verschoven. Dat gaat zó:

Vervang x door (x a), dan schuift de figuur a naar rechts.
Vervang y door (y a), dan schuift de figuur a omhoog.
(En met +a wordt dat dan uiteraard naar links/omlaag).

http://www.hhofstede.nl/modules/cirkel.htm

 1. Kan jij jezelf, je leven, je omstandigheden voorstellen als cirkels?

 2. Cirkels die om en door elkaar bewegen, die met elkaar een interactie aangaan. Cirkels die een bepaalde beweging maken, die vaste banen volgen, vaste patronen maken. Jij als cirkel omvat in jouw baan, door je familiegeschiedenis, traditie, transitie en ontwikkeling. Jij als cirkel die jouw beweging uitvoert. Van binnenuit gestuurd, van buitenaf aangetrokken.

Ritmisch bewegend.

In jouw draai van het leven.

In jouw cirkelbeweging.

 1. Geometrische figuren, parabels, vergelijkingen.

 2. Wat helpt je om het geheim van het leven te ontraadselen. Welke beweging maak jij om je eigenheid neer te zetten? De één is niet beter dan de ander. Er is verschil in taal, er is verschil in begrip. Maar de beweging gaat door, of je het nu begrijpt of niet begrijpt.

 

Vind je het toch prettig om meer begrip te krijgen?

Neem dan contact op.

Reageer

Via Sophia