Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

De natuur, seksualiteit en vrijheid als bedreiging

De natuur, seksualiteit en vrijheid zijn een bedreiging voor het Godsbeeld en voor onze gereguleerde maatschappij.

Ooit geloofde ik in de kennis. Ik ben altijd een lezer geweest, het was mijn manier om de wereld te ontdekken. Nog steeds lees ik veel. Momenteel ben ik met het boek van Riane Eisler bezig: ‘De kelk en het zwaard.’ Dit boek confronteerde mij zo met kennis waarin ik geloofde, die ik vanzelfsprekend aannam. Teksten die ik herken worden op zo’n andere manier benaderd. Daarop droomde ik dat ik mijn moeder opnieuw verloor.

De inhoud van het boek raakt mij, brengt mij bij een vraag die ik ooit had: wat was ervoor dat de geschiedenis begon? Die is weggevaagd! De geschiedenis begint daar waar de overwinnaar vind dat hij mag beginnen; bij het begin van zijn imperium. Ook teksten die ik uit de Bijbel, het oude testament ken; komen nu op een andere manier binnen. Complete culturen werden vernietigd, iedereen werd omgebracht. De oorlogsbuit waren het vee en de maagden.

Wat is er nu eigenlijk weggevaagd?

Riane Eisler laat in haar boek zien hoe een op partnerschap georiënteerde cultuur die de Moeder vereerde werd vervangen door een patriarchale cultuur. De man werd de baas en vrouw was zijn bezit. Waar voorheen man en vrouw op basis van gelijkwaardigheid samenwerkte en samenleefde veranderde dit in machtsongelijkheid; vrouwen hadden niets meer te zeggen. Een cultuur waar ouderdom en wijsheid geëerd werden, werd vervangen door wetten, regels en onderdrukking.

Wat heeft dat met nu te maken?

We leven nog steeds in een door mannen gedomineerde maatschappij. Vrouwen krijgen meer rechten, maar dat is lang niet vanzelfsprekend. Er zijn steeds meer signalen dat we onderweg zijn naar een maatschappij die op basis van partnerschap en gelijkwaardigheid georganiseerd wordt.

Momenteel kampen we nog heel erg met overtuigingen, angsten en taboes die uit onze opvoeding voortkomen. Onderdrukking, wetten en regels veroorzaken angst. Met name vanuit mijn opvoeding is de natuur, seksualiteit en vrijheid een bedreiging voor de uniciteit van het Godsbeeld.

Ik weet en ik ben overtuigd dat mijn ouders en hun ouders en zoveel meer mensen naar beste weten hebben geleefd en ons hebben opgevoed. Maar we zitten in een systeem met zoveel angstwekkende overtuigingen, met wetten en straffen om die te handhaven. Het is een voedingsbodem voor angst en vrees: Je kunt het nooit goed doen.

Kan het ook anders?

Ja het kan anders en het verandert al. Er zijn heel veel mensen bezig om op natuurlijke manieren, vanuit hun eigen innerlijk weten andere wegen in aan het slaan. Vaak gebeurt dat omdat er in hen een drang is, een wens en verlangen is en dan gaan ze op pad. Dit pad heeft veel te maken met liefde, vreugde en vriendschap en vrijheid. Liefde voor het leven, genieten van wat er kan ontstaan en vriendschap voor al wat leeft.

Ook ik ben mijn pad gegaan. Vanuit een weten dat er dingen niet klopten. Het boek van Riane Eisler geeft mij een kader waarin ik dingen kan begrijpen. Ondertussen was ik al lang onderweg. Ik geloof dat heel veel overtuigingen los gelaten mogen worden. Angst is ons ingeprent, waardeloosheid is ons meegegeven. Maar het klopt niet. Je bent waardevol en je hoeft niet bang te zijn! Je bent vrij en je hebt de vrijheid om je leven vorm te geven naar diepste inzicht en diepste weten.

Zeven overwegingen bij : De natuur, seksualiteit en vrijheid.

1. Wat zou er gebeuren als iedereen zou leven vanuit zijn hart, zijn liefde mocht tonen en inzetten en de vrijheid zou nemen om zijn hart te laten spreken?

2. Kijk naar je eigen overtuigingen, angsten en diepste drijfveren: ga in contact met ze. Op kennis gebaseerde angsten en overtuigingen blijken vaak een illusie.

3. Wees niet alleen tevreden met datgene wat je kent en begrijpt. Vertrouw op de inzichten die je ontvangt bij het volgen van je wensen en verlangens.

4. Daar waar je geloofde dat er grenzen waren, kijk verder: er zijn geen grenzen in je mogelijkheden. Wees bereid verder te gaan en doe het schijnbaar onmogelijke.

5. Wees niet bang voor het nieuwe en het onbekende: neem steeds kleine stapjes. De weg ontvouwt zich vanzelf.

6. Ons gedachten bepalen ons leven. Terugkerende gedachten patronen heten overtuigingen. Leer om je denken en gedachten te veranderen: dan kan jij je leven veranderen.

7. Wat je ook doet, doe het met liefde!

Wil je met me praten over wat jouw drijft, of tegenhoudt? Neem contact op. Voor het gratis ebook: klik hier.

Reageer

Via Sophia