Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

De natuur, seksualiteit en vrijheid als bedreiging

De natuur, seksualiteit en vrijheid zijn een bedreiging voor het Godsbeeld en voor onze gereguleerde maatschappij. Ooit geloofde ik in de kennis. Ik ben altijd een lezer geweest, het was mijn manier om de wereld te ontdekken. Nog steeds lees ik veel. Momenteel ben ik met het boek van Riane Eisler bezig: ‘De kelk en het zwaard.’ Dit boek confronteerde mij zo met kennis waarin ik geloofde, die ik vanzelfsprekend aannam. Teksten die ik herken worden op zo’n andere manier benaderd. Daarop droomde ik dat ik mijn moeder opnieuw verloor. De inhoud van het boek raakt mij, brengt mij bij…
READ ARTICLE

Hoe kan je leren wat je zelf niet geleerd hebt?

Hoe kan je leren wat je zelf niet geleerd hebt? Gelijke rechten voor man en vrouw, daar zijn we toch allemaal voorstanders van? Langzaam aan lijkt onze samenleving te veranderen; zodat een ieder gelijke rechten krijgt. Is dit werkelijk zo? Het zit in de kleine dingen. Er blijkt nog steeds een verschil te zijn in de salariëring van mannen en vrouwen; dat is toch ongelijkheid? (macro niveau) Maar hoe zit het met de opvoeding? (Microniveau) Ik heb geleerd te luisteren. Te luisteren naar gezag; uitgevoerd door de man en onderdanig te zijn aan mijn man. Vanuit mijn christelijke opvoeding spelen…
READ ARTICLE
Via Sophia