Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Behoeften versus pijn; het ontstaan van pijn

Bij de geboorte zijn we afhankelijk van onze ouders. De baby kan zichzelf niet voeden en warm houden. De baby is voor zijn behoefte volledig aangewezen op zijn ouders. De behoefte worden ingewikkelder naarmate onze hersenen rijpen.

Mensen hebben velen behoeften. De behoefte om zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen, de behoefte aan ontplooiing, de behoefte aan integratie, de behoefte aan vrijheid. En een mens heeft behoefte zijn eigen werkelijkheid bevestigd te zien. Wezenlijk voor groei is de behoefte zich uit te drukken. Gevoelens tot uiting brengen, de behoefte zich uit te drukken zal bij het ouder worden betekenen: denkbeelden hebben en deze tot uitdrukking brengen.

Waarschijnlijk is het enige dat aan al deze behoefte ten grondslag ligt; de behoefte te voelen. De mens is een voelend wezen, iets dat voor ons organisme fundamenteel is.  De enige manier om op te groeien tot ontspannen en tevreden mensen is alles over onszelf te ervaren.

 

Gebrek aan prikkels in de vroege jeugd, kan een verandering in de hersenen veroorzaken. De prikkel van aanraking is essentieel, maar te veel prikkelen is pijnlijk. Als de behoefte bevredigd wordt als deze zich voordoet, zal er weinig pijn zijn. Het niet bevredigen van de primaire behoefte, zoals eten en drinken kan een kwestie van leven of dood zijn. Niet bevredigd worden op de latere behoeften niveaus zou een minder schadelijk werking op het zenuwstelsel kunnen hebben. Dat wil niet zeggen dat het niet om hevige pijnen gaat, maar het hoeft niet zo overweldigend te zijn als de allervroegste pijnen.

De persoonlijkheid wordt gestructureerd door de bevrediging van de vroege behoeften. De persoonlijkheid van wie de behoefte vervuld zijn, zal een soort beweeglijkheid in zich hebben; een aanpassingsvermogen en flexibiliteit die naarmate ervaringen en gebeurtenissen veranderen, groei en verandering mogelijk maken.

 

Behoeften blijven behoeften totdat ze verwaarloosd zijn en in Pijn omgezet worden. Pijn zet ons aan tot bevrediging, waarschuwt ons dat het lichaam in gevaar is en wekt onze afweerreactie op. Pijn is een elektrochemische informatie die net als iedere andere impuls langs zintuiglijke wegen loopt. Pijnen worden in ons gestel geregistreerd, zelfs voordat men ze kan bevatten. Bijv. afwijzing hoeft niet altijd een duidelijke en dramatische gebeurtenis te zijn, maar het kan heel subtiel een toenemende invloed krijgen.

Voor de naïeve kinderziel is het te veel om op een natuurlijke manier te kunnen reageren. Het belemmeren van een natuurlijke reactie, hetzij door de kracht, hetzij door de ernst van het trauma zelf of door geforceerde verdringing leidt tot wat vroeger neurose genoemd werd.

In de neurose is sprake van een grotendeels onbewust psychisch conflict, waarvan de de symptomen een afgeleide uiting zijn, van verlangen en afweer. Als de complexiteit van de neurose weg zou vallen, dan blijven alleen de behoefte uit de jeugd over.

Gebruikte literatuur A. Janov Gevangenen van de pijn.

 

 

Tip 1. Behoeften

Als een pijn in de vroegste kinderjaren volledig gevoeld kon worden, zou het geen onbewuste kracht geworden zijn. Door te veel pijn, moet het verdrongen worden om te overleven.Bij het volwassen worden, hoef je niet meer overspoeld te worden door de pijn. Sta stil bij je pijn en wat deze betekent.

Tip 2. Behoeften

Het verdringen van een bepaald gevoel kan leiden tot afsluiten van een deel van het vermogen om te voelen. Als jij niet kan voelen, heeft het leven geen betekenis. Voelen is de ervaring van alles wat ons zelf betreft, de essentie van het leven en de basis van ons mens-zijn.

Voel wat er te voelen is, heb er geen oordeel over. Laat het zijn.

Tip 3. Behoeften

Verdringen is een biologisch proces – voorbeelden hiervan zijn de allergische reacties. Het lichaam produceert zelf wat nodig is om aantasting van zijn heelheid te behandelen. Pijn werkt als een lichaamsvreemd element, het lichaam ontwikkelt krachten die haar neutraliseren. In de hersendelen die de pijnreactie organiseren wordt ook de verdringing opgeroepen. Verdringing werkt naar twee kanten toe. Het verhindert het lichaam om zich overweldigend te voelen , maar het weerhoudt je tegelijkertijd voor het voelen. Ze redt en vernietigt tegelijkertijd. Behalve dat verandert zowel de lichaams- als de hersenstructuur om zich aan te hoeveelheid pijn die het lichaam aanvalt.

Het moment dat jij je miserabel voelt, komt de pijn aan de oppervlakte. Stop het niet direct weg. Kijk wat jij kan doen om met je pijn om te gaan; wees lief voor jezelf.

Tip 4. Behoeften

Als we de pijn blokkeren, blokkeren we niet haar uitwerking. We blokkeren alleen de bewuste ervaring ervan. De geblokkeerde van de geblokkeerde pijn wordt uitgedrukt in energie. De energie van het oorspronkelijke trauma blijft in het menselijke organisme na-vibreren. Deze weerkaatsende energie zal tientallen jaren later in het spierstelsel en in de hersenen terug te vinden zijn. Beiden gebieden tonen een toegenomen elektrische activiteit. Probeer pijn niet te blokkeren, voel je pijn en laat hem los.

Tip 5. Behoeften

Angst wordt normaal gesproken ervaren als een algemeen gevoel van gejaagdheid en een ´misselijk onbestemd´ gevoel in de maag, vaak gepaard met hartkloppingen. Het is de manifestatie van pijn in het inwendige orgaanstelsel. Angstgevoel is een primitievere reactie dan gespannenheid, omdat het ontstaat lang voordat het kleine kind voldoende neurologische beheersing over zijn spierstelsel heeft. Angst is de fase die direct aan bewust worden van pijn voorafgaat. Als de oorspronkelijke pijn gevoeld wordt, is gewoonlijk de angst verdwenen. Laat je angst toe en kijk wat jou helpt om deze angst aan te gaan.

Tip 6. Behoeften

Gespannenheid wordt ervaren als beklemming op de borst, pijn in nek- en rugspieren en stijfheid van de vingers en tenen, tandenknarsen of een verstijfde kaakstand. Ze kan ontstaan uit dezelfde pijn die de angst veroorzaakt. Gespannenheid komt voort uit het gebruik van je lichaam om de angst in toom houden. De energie wordt niet minder en zal niet afnemen voordat de pijn gevoeld is.

Tip 7. Behoeften

Al onze ingegrifte herinneringen bieden ons een model voor de vorming van de persoonlijkheid, voor duurzaamheid en samenhang. Onze karakteristieke manier van lopen, praten en gedragingen ligt hierin besloten. Chronisch gedrag wordt door onbevredigde behoeften en pijn duurzaam gevormd. ´Werkelijke´ energie doet ons op eenvoudige en directe manier handelen en onze werkelijke behoefte meteen vervullen, en dat is alleen mogelijk als we de pijn uit het verleden werkelijk achter ons gelaten hebben.

 

Vraag gratis een gesprek aan bij sophie@via-sophia.nl

Reageer

    • M. Visser
    • 23/02/2017
    Beantwoorden

    Ik begrijp het allemaal want zo is mijn leven precies beschreven.

Via Sophia