Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
spel of oefenen

Het spel spelen of oefenen

Het spel spelen of oefenen

Jij speelt vals! Het is niet eerlijk, we moesten het zo doen. Dit was de oefening!

Om te leren krijgen we oefeningen, die we zo trouw mogelijk opvolgen volgens de regels. En er zijn altijd mensen die zich niet aan de regels houden. Herken je het? Zij doen net iets anders, brengen hun eigen inzichten in.

Wat is nu het verschil tussen oefenen en spelen?

Bij oefenen volgens een bepaalde methode kom je erachter hoe een ander het bedacht heeft, wat de overwegingen waren om het spel op deze manier te spelen.

Zodra je gaat spelen met de informatie die je aangereikt krijgt, ga je het spel eigen maken. Je gaat het zodanig vormen naar jouw aard en mogelijkheden, dat in de basis het oorspronkelijke spel misschien nog wel te herkennen is, maar dat het volkomen andere vorm of eigenheid kan krijgen.

Ja maar, je moet het toch eerst leren? Daarvoor moet je toch oefenen? Of anders gezegd: dit zijn de regels en die moet je opvolgen! Met name door de laatste zin, is duidelijk dat het gaat over machtsverhoudingen. Jij doet, zoals ik het zeg. Spelen? No way- op deze manier of anders niet.

Achtergrond 

Waar je vroeger de kerk een belangrijke speelde in hoe jij moest leven, is deze macht overgedragen aan de maatschappij, de wetenschap, en onze overtuigingen. Nog steeds zijn er strikte regels, sommige duidelijk vastgelegd in de wet of wetenschap, andere ongeschreven. Zodra je een persoonlijke invulling gaat geven, krijg je te horen: ´Dit is niet volgens de regels!¨

Het spel gaan spelen

Sinds ik de kerk verlaten heb, heb ik lang gezocht wat voor mij belangrijk was. Ik was opgevoed met de waarheid. Buiten de kerk van mijn opvoeding ontdekte ik dat iedereen zijn waarheid had. De één omschreef het als wet, de ander als deugd, de ander als wetenschap. Soms kon ik door de bomen het bos niet vinden, wat klopte nu voor mij? Iemand zei tegen mij : ¨Je kunt ook je eigen regels maken!¨ Gemakkelijk praten vond ik dat.

Lang heb ik er over gedaan om te ontdekken dat je een basis aangereikt krijgt in het leven. Je kunt er mee blijven oefenen. Je kunt je blijven beroepen op de regels die je kent. De regels die gemaakt zijn door mensen die er op een bepaalde manier richting aan wilde geven, met name op de manier zoals zij dachten dat het hoorde. Maar als je gaat spelen, je gaat verbinden met het leven dat je hebt, dan veranderd het perspectief. Dan kun je niet blijven oefenen. Met oefenen blijf je je beroepen op de verantwoordelijkheid van het systeem. Maar je mag zelf gaan staan en je mag je eigen leven spelen en daarin je eigen verantwoordelijkheid ter hand nemen.

Zelf gaan staan, je eigen verantwoordelijkheid dragen, ook in levensvragen is een enorme uitdaging vooral voor diegene die met strikte regels zijn opgevoed.

Zeven tips bij: ´Het spel spelen of blijven oefenen´

Tip 1.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste redenen om te blijven doen zoals het hoort?

Als je daarover nadenkt; wat komt er dan bij jou naar boven?

Mag dat er zijn?

Tip 2.

Regels geven houvast. Geen regels hebben geeft heel veel onzekerheid. Toch is onzekerheid een belangrijke stap in het vinden van nieuwe wegen.

Tip 3.

Regels hoe het moet of hoe het hoort, geeft een bepaalde lading aan. Zodra je gaat spelen wordt het geheel losser, luchtiger en niet zo beladen.

Tip 4.

De belangrijkste reden waarom mensen blijven oefenen is, ……..

 

Vaak zit hier de verborgen angst voor eigen kracht en verantwoording.

 

Tip 5.

Voorlichting, regels en aanwijzing krijg je met een bepaald doel.

Wat is die bedoeling?

Er wordt bepaald gedrag van je gevraagd, gewenst of verlangd.

Zodra jij je gaat afvragen of jij het daar mee eens bent, komt er een stukje bewustzijn.

 

Tip 6.

Wij zijn tegenwoordig zo individualistisch, ieder draagt zijn eigen verantwoording.

Is dat zo? Waar merk je dat aan?

Ben je vrij, kun je spelen? Bepaal jij wat en wanneer je iets doet?

 

Tip 7.

Spelen is een vorm van het leven omarmen. Ontdekken wat mogelijk is. Voorbij gaan aan en uitstijgen boven kaders. Door dit overzicht kun je kansen en mogelijkheden zien en benutten, die door je te houden aan kaders buiten je blikveld blijven.

 

Heb je vragen omtrent deze blog?

Neem dan contact op

Reageer

Via Sophia