Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
Lijden, liefde en bevrijding

Lijden, liefde en bevrijding

Lijden, liefde en bevrijding

Lijden

Deze week wordt The Passion in Dordrecht gelopen en herdacht. Sinds 2011 word de Passion in één van de Nederlandse steden gelopen. Het doet wat met me als ik naar The Passion kijk of als ik één van de films bekijk die over dit lijdensverhaal gaan.

Ondanks of juist door de eigentijdse versie van het lijdensverhaal is de liefde die Jezus uitdraagt zo goed na te voelen. Hij geeft zich over, terwijl hij weet wat hem te wachten staat.

Liefde

¨Voorafgaand aan het pesachmaal, waarvan Jezus als enige wist dat het zijn laatste zou zijn, waste Jezus de voeten van zijn discipelen. Hij brak vervolgens volgens Joods gebruik het brood en deelde dit uit aan zijn discipelen, terwijl hij zei: “Neem en eet, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt”. Ook de wijn deelde hij rond, met de boodschap: “Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, voor velen uitgegoten tot vergeving van zonden”. Later die avond werd Jezus in het Hof van Getsemane op de Olijfberg verraden door één van zijn discipelen.¨

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/betekenis-van-witte-donderdag

Opvallend vind ik dat hij zijn lichaam als beeld of als metafoor nam voor de maaltijd. Hoewel ik met het verhaal opgegroeid ben, is de kracht die hieruit spreekt voor mij altijd blijven bestaan. Je totaal geven; met huid en haar, met lichaam en ziel. Hij hield niets achter en gaf zich volledig. Hoe moeilijk vinden wij het om volledig achter onze eigen opvattingen te staan?

Bevrijding

Jezus maakt zich dienstbaar in liefde, voor de liefde en de bevrijding van de mensheid. Hij had zijn volgelingen, maar in zijn leven ging het om dienstbaarheid en het samenleven in harmonie met elkaar.

¨Vóór dat de maaltijd begint maakt Jezus nogmaals duidelijk machtsverhoudingen, meesterschap en slavernij in zijn visie niet kunnen bestaan. Het gaat hem om dienstbaarheid aan elkaar, om broederschap, waarbij iedereen telt. Hij demonstreert dat op een bijzondere wijze. In plaats van de slaven gaat hij zelf op zijn knieën en wast de voeten van zijn leerlingen. Die kijken raar op, want Jezus was toch hun meester. Een meester die de dingen op z’n kop weet te zetten. Meesters worden helpers.¨

https://www.beleven.org/feest/witte_donderdag

Komende donderdag hoop ik The Passion mee te beleven. Eigenlijk wil ik vooral die liefde die uit dit verhaal spreekt beleven. Dat vereist van ons, van mij een volledige overgave aan het leven in deze tijd op onze manier. Ik wens jou een doorleven van deze bijzondere tijd.

Zeven tips bij Lijden, liefde en bevrijding

1.

Kijk naar wat jouw persoonlijk aanspreekt in het lijdensverhaal, bevrijdingsverhaal. Is het de liefde, het lijden of de bevrijding? Is het überhaupt los van elkaar te zien?

2.

Kijk naar je eigen relatie (s) in hoeverre kan jij zijn in overgave voor wat er is?

Of vecht je om de ander te veranderen? Vind je pas vrede als de ander anders zou zijn?

3.

Zie de wereld als spiegel. Daar waar jij nog worstelt, kan je niet overgave zijn. Zie het niet als veroordeling. Zie het als een ontwikkelstuk. Het kan moeilijk zijn om volledig eerlijk naar onszelf te zijn, maar het werkt zo bevrijdend als het lukt.

4.

De basis om je te openen voor de liefde is zelfacceptatie. Zodra jij er mag zijn zoals je bent, zonder oordeel, ziet de wereld er heel anders uit. Dan kan je echte broederschap en harmonie ervaren.

5.

´Je lijden het meest door hetgeen je vreest¨.

Overtuigingen, zelfopgelegde grenzen, doemscenario’s het brengt ons in angst. Zodra je het ergste onder ogen durft te zien, valt er heel wat last van je af.

6.

Verlossing uit je lijden kan zo’n heftig diepgaand proces zijn. Niet eens omdat er dan iets letterlijk opgelost wordt. Maar wel omdat er in jou iets verandert. Je ziet de wereld anders omdat in jou de verandering heeft plaatsgevonden.

7.

Ieder mens heeft zijn persoonlijke ontwikkelingspad. Daar waar jij geen problemen ervaart, kan de ander enorm mee worstelen. Bezie het in liefde. De ander is daardoor niet beter of slechter. Op de vraag wat jij zou doen, kan jij zo gemakkelijk antwoorden. Maar voor de ander kan het een onbereikbaar advies zijn. Blijf toegankelijk voor de ander.

 

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog?

Neem contact op.

Reageer

Via Sophia