Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Onze schaduw en haar potentie

Onze schaduw en haar potentie.

Onze schaduw bevat heel veel ongepolijste krachten. Door de omstandigheden in ons leven, worden we uitgenodigd om bewust te worden van al onze kanten. Juist in onze schaduw zijn onvoorstelbare krachten en talenten aanwezig. Toen je jong was, was hiervoor geen ruimte, mochten ze er nu niet zijn. Door jou ontwikkeling komt het moment dat je uitgenodigd wordt om je eigen talenten te ontdekken en toe te laten.

Werken met de schaduw van de ziel biedt een diepgaand inzicht in onszelf dat we vaak over het hoofd zien. De schaduw, een term ontleend aan Carl Jung, omvat alle aspecten van onszelf die we hebben afgewezen of onderdrukt – zowel negatieve als positieve. In zijn verhelderende werk ‘Van Anima tot Zeus’, omschrijft Maarten Timmer de schaduw als het totaal van alle negatieve en onaangename eigenschappen die we niet durven erkennen voor onszelf en onze omgeving, en die we daarom verdringen.

Bij het verkennen van onze persoonlijke lasten, die vaak verbonden zijn met onze schaduw, stuiten we op thema’s zoals afwijzing, verdriet, en de metaforische ‘deksel op de put’. Deze thema’s zijn gerelateerd en wijzen op verborgen krachten onder de oppervlakte, die, wanneer onderdrukt, zich kunnen manifesteren als agressie of frustratie. Deze expressies zijn primitieve, maar duidelijke signalen van onderdrukte energie.

Het optillen van het deksel

Het optillen van de deksel op de put is een metafoor voor het toelaten van deze onderdrukte delen van onze psyche om bewust erkend te worden. Door deze schaduwzijden te erkennen en te integreren, kunnen we onvermoede talenten en krachten in onszelf ontdekken. Deze talenten zijn soms al vroeg in ons leven aanwezig, maar worden onderdrukt door sociale of persoonlijke omstandigheden.

Onze geboortehoroscoop kan soms aanwijzingen geven over deze verborgen talenten, die wachten op een moment in ons leven waarop we klaar zijn om ze te erkennen en te integreren. De confrontatie met onze schaduw nodigt ons uit om een vollediger en rijker begrip van onszelf te ontwikkelen. Door onze eigen ontwikkeling en de uitdagingen van het leven, krijgen we de kans om deze krachten niet alleen te herkennen, maar ze ook te omarmen en in te zetten.

In essentie bevat onze schaduw krachten en talenten die, hoewel ooit ongepolijst en genegeerd, de potentie hebben om ons leven verrijkend te transformeren. Het is door deze aspecten van onszelf te accepteren en te integreren dat we werkelijk kunnen groeien en bloeien.

Ontdek de verborgen krachten binnenin jou. Duik dieper in jezelf, boek een sessie om je horoscoop te bespreken en start met het verkennen van de schaduw van je ziel. Laat je inspireren om de ongeziene aspecten van jezelf te omarmen en je volledige potentieel te ontsluiten.

Onze schaduw en haar potentie. Zeven overwegingen:

1. Het ontdekken van je schaduw geeft je inzicht in je talenten en mogelijkheden op een manier die je niet kan voorzien.

2. Je kunt datgene wat voor jou niet acceptabel is, en daarna verdrongen is, terugvinden door je eigen reactie op je medemens.

3. Wanneer jij je mateloos irriteert aan iemand, zou deze persoon je iets kunnen laten zien uit jouw schaduw.

4. Wanneer jij heel erg over reageert met veel emoties; kijk dan nog eens goed; er wordt je iets getoond.

5. Veel aspecten van onze persoonlijkheid worden al in onze jeugd verbannen naar de schaduwzijde. In de opvoeding en in het onderwijs wordt vooral datgene gestimuleerd wat passend is.

6. Onbekend maakt onbemind. In onze schaduwzijde zijn kanten aanwezig die je (nog) niet van jezelf kent en die tot nu niet zijn aangemoedigd.

7. Onze onaangepaste kant, onze schaduwzijde vraagt heel wat acceptatie, met name van onszelf. We zijn zoveel meer dan we van onszelf kennen.

Om een afspraak te maken voor gesprek klik hier, voor het gratis ebook klik hier.

Reageer

    • Herman
    • 20/05/2024
    Beantwoorden

    dankjewel; weer

Via Sophia