Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
scherp van de snede

Leven op het scherp van de snede

Leven op het scherp van de snede Deze week ben ik erg bezig met de verhouding tussen ziel, geest en lichaam. Wat onder het lichaam verstaan wordt lijkt duidelijk. Zowel de geest als de ziel krijgen vaak een andere definitie. Daarom vertel ik eerst wat ik versta onder ziel en wat onder geest. De Ziel: de ziel wordt ook wel psyche genoemd; het is het onstoffelijk deel van de mens, dat door het gehele lichaam is verbreid. Het begrip ziel verwijst naar het dynamisch gebeuren in de menselijke persoonlijkheid. In het Gotisch wordt de ziel aangeduid met saivalo; iets dat…
READ ARTICLE
psychologie van de ziel

Psychologie van de ziel

Psychologie van de ziel. Jungiaanse psychologie wordt bij uitstek psychologie van de ziel genoemd, waarom is dat? Psychologie en ziel lijken niet te combineren. Hoe zit het dan? Psychologie staat sec genoemd voor kennis van de psyche. Ensie zegt hier het volgende over: Psyche is het Griekse woord voor ziel, die in de mythologie als een teder meisje met vlindervleugels wordt voorgesteld. Vandaar vele samenstellingen met dit woord: psychologie = zielkunde, psychiatrie = ziel geneeskunde (nl van krankzinnigen) ; psychose — storing in de werkingen van den geest ; psychisch — wat op de ziel, dus niet op het lichaam…
READ ARTICLE

Wat is heling, ben je dan beter?

Ben je geheeld, als je beter bent? Wat is heling? Is iemand geheeld wanneer zijn fysieke of psychische problemen verlicht of genezen zijn?   Wij denken dat geluk, comfort, materiële voorspoed en status de doelen zijn voor een gemakkelijk leven, waarna wij moeten streven. Wij zien tegenspoed. Onze ziel ziet kansen voor verruiming en verlichting van ons bewustzijn. Tegenspoed maakt ons zuiverder, sterker en verfijnder. Tegenspoed werkt als katalysator voor verandering.   Hoe kan je ziekte en tegenspoed zien? Ziekte en tegenspoed kan je op verschillende manieren begrijpen: zij kan een poort tot transformatie vormen; het kan een middel zijn…
READ ARTICLE
doel hebben en zijn

Wat is het verschil tussen je doel hebben en zijn?

Wat is het verschil tussen een doel hebben en zijn.   ´Ik wou dat ik me eindelijk eens beter ging voelen.´ Verzucht mijn cliënt. ´Elke keer als ik anderen tegen kom denk ik : ze zullen zich wel afvragen wanneer ik verander.´   In dit voorbeeld wordt duidelijk dat de cliënt zich gefocust heeft op haar doel, maar voorbij gaat waar het nu werkelijk omgaat. Het is fijn als zij zich beter voelt, het is fijn dat anderen zien dat het beter met haar gaat, maar dat zijn bijkomende effecten. Waar het werkelijk om gaat is dat zij in contact…
READ ARTICLE

Wat is de ziel en herken je hem?

Wat is de ziel, herken je hem? Ik kreeg een vraag omtrent de ziel, wat is de ziel en hoe kun je daar meer in contact kan komen. Het begrip ziel wordt op veel manieren vertaald. In de Jungiaanse psychologie is de ziel oneindig groot. De psyche is het gebied met al zijn bewuste en onbewuste processen. Jung heeft met zijn theorie over het onbewuste, de opening zichtbaar gemaakt van zielsprocessen door middel van de archetypische symboliek. Ook gaat het wat betreft de psychologische invalshoek niet alleen om het onbewuste maar ook om het terrein van bewuste ervaringen, dus om…
READ ARTICLE
Via Sophia