Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden

Transitie, ga door!

Transitie; Ga door! Van het oude naar het nieuwe!

Net zoals een oude telefoon overzetten naar een ander model enig uitzoekwerk vraag, zo vraagt jou verandering naar een ander wereldbeeld ook uitzoekwerk.

Niets is meer zo vanzelfsprekend, nog wel vertrouwd. Het oude vertrouwde waarin je zo vaak troost zocht lijkt je nu te verraden. En toch is het de kunst om niet het kind met het badwater weg te gooien. Vorig week schreef ik dat ik een kader gevonden heb voor datgene wat voor mij niet klopte. Het gaat zoveel verder, het hele wereldbeeld veranderd. Het is niet wat het lijkt. Het vraagt afscheid nemen ook van zaken waar je wel goed bij voelde. Alles komt in een ander daglicht te staan.

Ik denk terug aan een kort intermezzo wat ik enkele jaren geleden had. Ik ontmoette deze persoon online. Onze doelen en behoeften leken gelijk. Na onze eerste ontmoeting kreeg ik een heftige droom, waarin de wegen instortte en de wereld chaos was. Met moeite haalde ik me uit deze situatie, ik merkte verslavingsgevoeligheid bij mezelf. Het kostte tijd om werkelijk los te laten.

Ook al is de situatie nu geheel anders; ik merk dat er delen in mij zijn die hun kop in het zand willen steken. Andere delen in mij die de nieuwe wereld willen omarmen. Ik heb dromen die allemaal puzzelstukjes lijken te geven. Puzzelstukjes…. Maar hoe ziet het groter geheel eruit?

Het is geen bekende wereld waar jij en ik naar toe gaan, en ergens toch wel. Mogelijk dat we het het Paradijs genoemd zouden hebben of gewoon 5D. Adam en Eva zijn uit het Paradijs verdreven, nadat ze gegeten hebben van de Boom van Kennis, Goed en Kwaad. In het paradijs leefde Adam en Eva in vrede met alle levende wezens. Nadat zij van de Boom van Kennis, Goed en Kwaad gegeten hebben, hebben zij onderscheid gemaakt; kon het niet zo doorgaan.

Als je je niet meer verbonden voelt maar gaat onderscheiden is de eenheid verbroken. Het staat heel letterlijk in de Bijbel. Zodra ze het onderscheid maakten waren ze niet meer verbonden. Hoe het feitelijk ook gebeurde, feit is dat ons hoofd met zijn rationele kwaliteiten meer nadruk ging krijgen.

Onderscheiden, een mening hebben, rangschikken, ordenen, onderzoeken allemaal mannelijk georiënteerde kwaliteiten die ons de illusie geven objectief te zijn. Maar er wel voor zorgen dat we niet één geheel zijn. De vrouwelijke kwaliteiten: compassie, meeleven, zorg dragen, verbinden: allemaal kwaliteiten die ervoor zorgen dat we steeds meer verbonden zijn.

Hoe ziet onze samenleving eruit als we recht geven aan zowel de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten van ons menselijke aard? Eén ding is zeker; mensen zullen dan minder vervreemd zijn van zichzelf, minder angst hoeven te hebben. Ons denken, ons onderscheidingsvermogen zowel naar binnen als buiten onszelf is vaak een bron van angst. ‘De observaties van Freud bevestigen dat de mannelijk georiënteerde psyche één massa innerlijke conflicten, spanningen en angsten is.’

Zeven overwegingen bij Transitie; ga door!

1. In de eenheid is er een grote mate van bewustzijn; ineens overzie je het geheel, je snapt hoe het in elkaar zit.

2. Terug gaan in de ontwikkeling of in de tijd is geen optie. Alles zal er toe bijdragen dat we steeds bewuster gaan kiezen dat het ook anders kan en mag.

3. Waarom zijn er wetten gemaakt? ‘In de Politeia vertelt Glaucon aan Socrates dat wetten niet meer zijn dan een uitvinding van de zwakken, die sluw genoeg zijn om in te zien dat het voor hun eigen bestwil is om de sterken aan banden te leggen.’

4. ‘Hoe verder een individu ontwikkeld is, des te bekwamer en doeltreffender hij of zij zal zijn, en des te minder die persoon de behoefte zal voelen om anderen te beperken of te begrenzen.’

5. ‘Mensen hebben een evolutionair voordeel: we kunnen snel ons gedrag aanpassen…

Maar om dat met succes te kunnen doen, zijn er 3 dingen nodig: dat we de feedback zien, dat we die juist interpreteren en dat we die gebruiken om te veranderen.’

6. ‘De menselijke evolutie staat nu op een kruispunt. Als we de taken van de mens van alle franje ontdoen, blijft er 1 centrale taak over; die bestaat eruit de maatschappij dusdanig te organiseren dat de overleving van onze soort en de aarde bevorderd wordt en dat we de ontwikkeling van onze unieke potenties helpen.’

7. ‘Maslov zag in zijn bestudering van zelf-actualiserende en creatieve mensen een voortgaan naar een andere realiteit. Naar het ‘bewustzijn van de opperste ervaring’ van onze wezenlijke verbondenheid met de hele mensheid.’

Riane Eisler: ‘De kelk en het zwaard.’

Wil jij praten over jou veranderende wereld en hoe jij je daartoe kunt verhouden? Neem dan contact met me op. Voor het gratis ebook, klik hier.

Reageer

Via Sophia