Via Sophia

zingeving, verwerking, groei

Gratis Ebook

Van angst naar passie,

hoe je angst los kan laten

Ervaring en achtergronden
sleutel

Wie heeft de sleutel van jou geluk?

Wie heeft de sleutel van jou geluk in handen?

Vannacht droomde ik; ik had alle sleutels uit handen gegeven. Ik had ze, maar het was zoveel gemakkelijker om ze weg te geven. We waren in een vakantiehuis en bij het weggaan bleek er nog zoveel eten in zowel de koelkast als in de oven te liggen. Ik snapte mijn droom eerst niet, nu wel 😉

Ik zeg oa: “Het is dankzij jou dat ik eet, dat ik aangekomen ben.”

Is dat zo? Nee natuurlijk niet. Als ik eerlijk ben naar mijzelf dan weet ik dat toen ik alleen was, ik zo lekker aan het eten was. Nu is de weg naar oa eten gemakkelijker.

Mijn droom waarschuwt mij; om zelf mijn sleutels in de hand te nemen, om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor wat ik doe of niet doe. Hoe is het met jou?

We maken allemaal zoveel mee, ziekte, pijn uit het verleden; als we het zien, kun we het doorleven. Als we het niet herkennen vervangen we het door iets anders. We geven de ander de schuld (projectie, of we vervangen het door iets wat we lastig vinden, maar wel aankunnen.

Het lijkt onschuldig te zeggen; jij bent het schuld, als ik niet bij me zelf te rade ga, kan het een grapje zijn. Onthoud in ieder grapje zit een waarheid verpakt. Door eten worden heel veel emoties weg gegeten. Emotie eten kan zoveel pijn en trauma omvatten. Alleen door te kijken wat er werkelijk in verborgen zit, welke pijn vroeger ondragelijk was en is vervangen door één die je kan dragen.

Het vraagt jouw liefde, jouw aandacht om naar deze pijn toe te gaan, om haar aan te kijken. Om te erkennen dat jij je zo ellendig en verlaten voelde. Spiegels kunnen je helpen om te horen en te zien wat je zegt en wat je doet. Onder deze lagen zit jou Goddelijke essentie, waar je vrij bent.

Je hebt goddelijke kracht in je. Je kracht van vrijheid, die is onvoorwaardelijk. Als je kiest voor vrijheid en liefde kunnen omstandigheden soms radicaal veranderen. Ongeacht of het lijkt dat de omstandigheden of de hele wereld meer kracht lijkt te bezitten.

Kiezen voor jezelf, trouw zijn aan jezelf helpen je om een weg te banen, daar waar nog geen wegen zijn. Je trouw, je verzoek om hulp zullen je bevrijden uit ogenschijnlijke gevangenissen. Vecht niet, straal liefde uit vanuit je kern, heb lief!

Wie heeft de sleutel van jou geluk in handen? Zeven overwegingen.

1.Er zijn zoveel manieren om de sleutel uit handen te geven: ‘Mercurius loopt nu retrograde, dan heb ik altijd zoveel problemen in de communicatie.’ De planeten zijn een spiegel van de energieën die wij dragen, zij zijn geen oorzaak. Ook in onze contacten met mensen komen wij spiegels tegen; zij kleuren ons contact, maar jij blijft nog steeds verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt.

2. Waar loop je warm voor, waar wordt je blij van?

Het maken van je eigen keuzes, het kiezen en volgen van je eigen zielenpad is jou verantwoordelijkheid. Als jij je laat afleiden is het aan jou. Soms kan die afleiding heel fijn zijn, ook die keuzes kun je maken. Je hoeft je in ieder geval niet gevangen te voelen of uitgesloten van een situatie.

3. De pijn wil gezien en erkend worden, eerder kun je haar niet loslaten.

4. Er is geen weg terug in het leven. Eenmaal onderkent dat jij zelf creator bent van al je overtuigingen, ook degenen die de pijn in stand houden, is er geen weg terug. Dan mag je doorgaan in liefde en acceptatie naar dat deel van jezelf dat gezien wil worden.

5. De belangrijkste factor is dat jij je zelf ziet en erkent. Erkenning van een ander is fijn, maar zal niet de pijn werkelijk veranderen. Pas als jij haar erkent kan zij getransformeerd worden.

6. Daar waar jij jezelf afwijst, zit de pijn. Jij hebt het mogelijk overgenomen. Waar jij je vroeger afgewezen voelde, heb jij je daar mee vereenzelvigd. Herken je persoonlijke afwijzing en kom in de acceptatie van jou pijn en die delen die jou geholpen hebben haar te dragen.

7. De sleutel ligt in jouw handen. Jouw pijn, jouw angst en jouw trauma is de deur waar je doorheen mag gaan om weer een deel af te pellen, wat je innerlijk heelheid verborgen houd.

Wil je hierover praten? Neem contact op. Voor het gratis ebook, klik hier.

Reageer

Via Sophia